Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Accionaments Pneumàtics

No description
by

Daniel Graciano

on 17 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Accionaments Pneumàtics

1.- La pneumàtica
2.- El circuit pneumàtic
3.- Els elements de comandament, regulació i control
4.- Disseny de circuits
5.- Aplicacions pneumàtiques

A
ccionaments

P
neumàtics

2.3 Distribució de l'aire comprimit
ola k ase?o k ase?asiendo un prezi
gf

Xarxa de distribució
Símbols pneumàtics de font de pressió o alimentació d'energia.
2. El circuit pneumàtic
Blocs funcionals basics
Aire atmosferic

Producció

Condicionament de l'aire
Distribució
Regulació i control.
Actuacions pneumàtiques
Elements de comandament, regulació i control
Vàlvules de control direccional
Reprecentació grafica
Símbols Bàsics
Tipus de comandaments
Funcionaments
vàlvula 2/2
vàlvula 3/2
vàlvula 5/2
Vàlvules de control, regulació i bloqueig
Vàlvules unidireccionals
Vàlvules reguladores de cabal
Vàlvules Reguladores de presió
Vàlvules limitadores de presió
Vàlvules de escapament rapid
Vàlvules selectores de circuit
Vàlvules de simultaneitat
Sensors i detectors de senyals
Producció de
l'aire comprimit:

Compressors:
Compressor d'èmbol
Refrigerador:
Acumulador:
Condicionament de l'aire comprimir
Assecament
Filtratge
Regulació de la pressió
Lubrificació
Aplicacions pneumàtiques
-Present a quasi tots els sectors industrials
-Les possibilitats d'aplicació són moltisimes
Disseny de circuits
L'objectiu final d'un procés de disseny pneumàtic és l'obtenció d'un esquema que compleixi satisfactòriament les especificacions del sistema. Ens ajudaran elements com els diagrames de seqüències de treball i representacions esquemàtiques del mecanisme.
Diagrames i representacions esquemàtiques
Circuits pneumàtics amb un actuador
Per poder
entendre
i
dissenyar

circuits
pneumàtics més
complexos
hem de veure abans les
diferents

formes
de
gobernar
el funcionament dels
actuadors
Comandament directe i indirecte:
Directe: manual
-Un cilindre d'efecte simple, gobernat per un
distribuïdor monoestable 3/2
-Cilindre de doble efecte comandat per una vàlvula distribuidora 4/2
Indirecte: no es pot manual
Comandar cilindre indirectament mitjançant microvàlvules
Regulació de velocitat
Per regular la velocitat, utilitzem un regulador de cabal i aquest el podem posar a la
entrada
a la
sortida
o a
ambdós

Comandament simultani
Per exemple en una premsa es convenient que l'operari tingui les dues mans ocupades per evitar riscos
Dos millors opcions

-Mutatge en sèrie de dues microvàlvules de comandament

-Comandament amb vàlvula de simultaneïtat
Acer o coure
Polietilè i poliamida
Pendent del 1 al 3%
2.4 Transformació de l'energia
Receptors
Actuadors pneumàtics
o Elements de treball
Funció
Energia pneumàtica
Treball mecànic
Cilindres
Cilindre d'efecte simple
Cilindres d'efecte doble
Actuadors de gir
Pinça pneumàtica
Actuadors de gir
Motors pneumàtics
Energia mecànica
de rotació
Energia pneumàtica
Insensibles:
Calor
Pols
Humitat
Vibracions
+
-
Major cost energètic
A
ccionaments

P
neumàtics

Pneumàtica:
és el conjunt de tècniques basades en la utilització de l'aire comprimit com a fluid transmissor d’energia per a l’accionament de màquines i mecanismes.
Avantantges:
Menys perillós
Disponibilitat
Fàcil emmagatzemen
Ràpid procés de desplaçament
Mecanismes senzills
Econòmic
Ràpid i eficaços
Plànol de situació o representació esquemàtica del mecanisme
Organigrama de desenvolupament del programa d'accions
Quadre de seqüència de moviments
Diagrama espai-fase
Diagrama espai-temps
Diagrama de senyals de comandament
GRAFCET
L'esquema pneumàtic
Comandament des de diferents punts
Podem tenir la necessitat de que un sistema s'accioni desde diferents punts
millor solució
Una o més
valvules selectores de circuit
elements que permeten la sortida d'un senyal pneumàtic quan existeix un senyal en qualsevol de les dues entrades
Accionament continu d'un cilindre
Avegades ens pot fer falta que el
moviment
d'un
cilindre
sigui
continu
(vaivé)
Comandament temporitzat
Retardar senyal de sortida respecte una d'entrada
fem servir
Temporitzadors:
disenyats per retardar d'acord amb el temps
petit dipòsit
vàlvula de
regulació de cabal
(graduar temps)
Circuit
temporitzat
de
vaivè

no continu
:
prémer vàlvula de polsador
cilindre avança fins el final
(després de temps) retrocedeix automàticament fins la posició inicial
Full transcript