Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Joab

description
by

tt ww

on 25 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Joab

VÄLKOMMEN
presentation av examensarbete
AGENDA
Uppgiften
LED
Informationsinsamling
Koncept
Konstruktion
Resultat
Målsättning
Avgränsningar
Kravspecifikation
Målgrupp
Målsättningen med projektet var att skapa en väldesignad produkt som ligger rätt i i tiden.

Vid projektets slut är målsättningen att leverera tillräckligt med underlag för att produkten ska kunna produceras.
Inomhusprodukt
Dubbelsidig
Snygg design
Led belyst
Varmt ljussken och jämn belysning
Snabbt kunna byta budskap
Användarvänlig
Nya snabbmatsresturanger
Lobbys
Restauranger
Affärer
aluminiumgalliumarsenid (AlGaAs) - rött och infrarött
gallium arsenid fosfid (GaAsP) - rött, orange och gult
gallium nitrid (GaN) - grönt
zink selenid (ZnSe) - blått
indium galliumnitrit (InGaN) - blått
kiselkarbid (SiC) - blått
diamant (C) - ultraviolett
OLIKA FÄRGER BEROENDE PÅ MATERIAL I DIODEN
Lyser med Elektroluminens
Tekniken bakom LED
Fördelar & Nackdelar
Storlek
Energieffektivitet
Färg
Dimbarhet
Värmeutveckling
Mekanisk tålighet
Livslängd
Kostnad
Temperaturkänslighet
Spänningskänslighet
Ljuskvalitet
FÖRDELAR
NACKDELAR
LED vs lysrör i ljuslådor
Undersökning genomförd av Phillips & Zone Systems
Ljustester
Intervjuer
Experthjälp
Ljustester
Luminansen är den ljusstrålning som
sänds ut eller reflekteras av en yta.
Mätningarna utfördes med en
EC1-L-HAGNER som mäter luminansen
kantbelyst med öppna kanter
kantbelyst med stängda kanter
Dokumentation & mätvariablar
Mätvariablar
färg på insidan
position & vinkel på lysdioderna
avskärmningsmaterial
akryler
ytan på akrylen
Experthjälp
Mikael Sjödahl Professor inom våglära, Luleå Tekniska Universitet

Poul Dalfoss, Fawoo

Mike J Lombard, Lucite
Yta med ojämnheter
Intervjuer
Anders Lundberg, Zone Systems
Lars Gunnar, Lindbergs Reklam
Kund behov
Användarbehov
Behov & Produktspecifikation
Behov
PRIMÄRA BEHOV
Ljuslådan har en bra ljusbild
Enkelt bildbyte
Tillåta posterdimensioner på 70x100 cm
Ljuslådan ska kunna belysas med led
Ljuslådan ska vara anpassningsbar
Tunn och attraktiv design

SEKUNDÄRA BEHOV
Upphänhgningen ska vara anpasningsbar
Ljuslådan ska fånga in och överlämna uppmärksamhet till budskapet.
Ljuslådan ska passa in i miljön
Ljuslådan ska dra lite ström

TETRIÄRA BEHOV
Ljuslådan ska kunna ska kunna placeras bredvid varandra.
Ljuslådan är prisvärd.
Ljuslådan ska vara modulbaserad
Produktspecifikation
Huvudfunktion
Belysa Ljusbild
Hantering
Underlätta ljusbildsbyte
Konstruktion
Tillåta 70x100 cm ljusbildsdimensioner
Tillåta ledbelysning
Tillåta tvåsidig kommunikation
Tillåta anpassning
Tillåta modulbarhet
Uppmana användning
Formgivning
Uttrycka minimalism
Förstärka budskapet
Uttrycka kvalitet

Konceptgenerering
Inspiration
hotell lobbys
moderna möbler
restauranger
Skissning & focusgrupper
utforska former
och uttryck
Koncept
visa på den nya tekniken
minimalistisk design
fånga uppmärksamhet
inte ta uppmärksamhet från budskapet
känsla av balans & proportion
Konceptval
Akrylen
Val av lysdiod
Vilken typ?
Vilken tillverkare?
Beslutsgrundande faktorer
Lm/W
Färgtemperatur
Inköpsmöjligheter
Kantprofiler
Inner- & ytterprofilerna
innerprofil
ytterprofil
Upphängning
Posterfäste
Första prototyp
Akrylskivan den begränsande faktorn
TK & Sammanställningsritning
TK ~5400kr
LED = 2200 kr
Akryl = 2400 kr
Andra Prototyp
Designförslag
TACK
vit - blå diod med fosforoxid omkring.
Alla på Zone Systems

Men ett extra stort TACK till dom på teknik
Full transcript