Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nederland vanaf 1900

Vmbo-t 4 H6 par 1-4
by

Maxim Arnoldy

on 20 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nederland vanaf 1900

WOI & Interbellum
$1.25
VMBO-T 4, Eindexamenjaar, 2014
Hoofdstuk 6
Een verzuild land in crisis
Nederland veranderd
De Duitse bezetting
Nederland na 1945
De verzorgingsstaat:
Jaren 50 welvaart groeit
Socialisten & Katholieken regeren (rooms rode coalitie)
Vinden verzorging belangrijk/ verzorgingsstaat
sociale wetten zorgen voor meer rechten
Sociale verzekering
WW/ WAO/ Uitkering/ VUT
Op weg naar onafhankelijkheid:
1900 Indonesië: ontstaan van nationalisme
Indonesiërs willen zelfstandigheid
Soukarno & Hatta zetten de nationalistiche partij op (PNI)
Nederland is bang voor Indonesisch nationalisme/ bang dat dit voor onrust zorgt
Verbied de partij/ Soukarno word verbannen
1939 begin van WOII
1942 Japan verovert Indonesië met hulp van Soukarno
Japan had Soukarno een zelfstandig Indonesië belooft
Japan houd zich niet aan zijn woord/ Indonesiërs hebben het zwaar/ veel doden door kampen
1945 Japan geeft zich over/ capituleert
Soukarno roept de Republiek Indonesië uit
Zelfstandige eenheidsstaat
Nederland wil dit niet en stuurt het leger/ politie om orde en rust te handhaven
1947 Politionele acties
Mag niet van de VS en De VN
De VS vind dat volken zelfstandig moeten zijn/ dekolonisatie
1948 tweede politionele actie
VS dwingt Nederland te stoppen/ anders geen Marshall Hulp
1949 Indonesië is een Soeverein land
Soukarno maakt er een dictatuur van
Verhouding met Nederland is slecht
jongeren/ feministen/multiculturele samenleving
Nederland van 1940 tot 1945
Indonesië verloren
Nederland vanaf 1900
Belgische vluchtelingen:
1914 begin WOI
Nederlandse leger mobiliseerd
Nederland blijft neutraal
Gevolgen van WOI voor Nederland:
opvang van gevluchte Belgen
stilstand van de handel zorgt voor schaarste/ voedsel ging op de bon/ opbloei van de zwarte markt/ armen hadden het zwaar
Interbellum:
na WOI begint het interbellum
1917:
algemeen mannen kiesrecht & einde schoolstrijd (ook gelovige scholen worden betaald door de overheid)
1919 vrouwen kiesrecht
jaren 20 gaat het economisch goed
Nederland is verzuild
Crisis:
1929-1930 beurscrash in de VS
crisis word een wereld crisis
ook Nederland word getroffen
er is veel werkeloosheid
Leider in Nederland is Colijn
Sterke leider, hierdoor hebben communistische, fascistische en nationaal socialistisch partijen geen kans in Nederland
Colijn is zuinig: aanpassingspolitiek/ als er weinig geld is moet je ook weinig uitgeven
werkelozen moeten werken in werkverschaffingsprojecten
De Duitse Invasie:
1939 Nederland mobiliseerde maar probeert neutraal te blijven
10 mei 1940 Duitsland valt Nederland aan
Nederland kan weinig weerstand bieden/ heeft een veroudert leger en Duitsland heeft moderne wapens
Na 4 dagen verzet bombardeert Duitsland Rotterdam om Nederland tot overgaven te dwingen
Nederland capituleert
Nederland word bezet
NSB:
In de jaren voor WOII ontstaat de NSB/ Nationaal Socialistische bond
Anton Mussert is de leider
Volgen het voorbeeld van de NSDAP
Willen een sterke leider/ hebben een eigen leger Weerafdeling (WA)
Krijgen weinig stemmen/ veel Nederlanders vertrouwen Colijn
Na de invasie van de Nazi's werken de NSB'ers met de Nazi's samen/ collaborateurs
Hitler heeft weinig vertrouwen in de NSB/ steld Sayss Inquart aan als leider van Nederland
Gelijkschakeling:
In het begin veranderde er niet veel voor de Nederlanders
Duitsers zagen in de Nederlanders een broedervolk die tot het Nazisme overgehaald moesten worden
Propaganda moest voor gelijkschakeling zorgen
Nederlanders paste zich vooral aan/ accomodatie
klein gedeelte werkte mee
klein gedeelte zat in het verzet
er was vooral passief verzet in Nederland
Joden kregen het zwaar en werden vervolgd
veel vluchten of duiken onder
de meeste worden afgevoerd naar vernietigingskampen
1944 Hongerwinter/ Zuiden van Nederland is bevrijd/ Het Noorden is nog bezet/ er ontstaan te korten/ zeer strenge winter/ veel doden
1945 einde WOII
Jongeren culturen;
welvaart en onderwijs zorgt voor een generatie kloof
Ouders en jongeren begrijpen elkaar steeds minder goed
jeugd heeft geld voor kleding/ muziek/ alcohol
onderwijs zorgt ervoor dat jongeren kritischer worden/ accepteren het gezag niet zomaar
Jongeren gaan zich afzetten tegen ouders/ gezag
kleding/ haardracht/ vrije seks/ rock&roll/ drank en drugs
Nozem's: hangen rond op straat met brommer
Provo's: studenten die kritiek leveren/ voeren actie
Feminisme:
Ook vrouwen willen verandering
willen gelijke rechten voor mannen en vrouwen/ eerlijke kans op de arbeidsmarkt/ baas over eigen lichaam zijn
vrouwen emancipatie/ Feministen
Dolle mina's organiseren acties
Ontzuiling:
Voor de oorlog was er verzuiling
tijdens de oorlog was de verzuiling weg en werkte iedereen samen
na de oorlog waren confessionelen (politiek gebaseerd op de bijbel) bang dat de macht van de kerk zou afnemen/ roepen op iedereen weer terug te keren naar zijn zuil
ontzuiling: Door de jongeren culturen/ kritiek op de samenleving/ jongeren willen niet meer bij een zuil horen/ kijken tv zien veel van de wereld/ studeren/ individualiseren
jongeren kijken naar Amerikaanse films en amerikaanse popmuziek/ veramerikanisering
Multiculturele samenleving
Gastarbeiders:
Voor WOII alleen Autochtone Nederlanders
Na 1945 steeds meer migranten die naar Nederland komen
begin Jaren 50 dekolonisatie zorgt voor migranten uit de koloniën/ Indonesië/ Molukken
Jaren '60 welvaart stijgt/ onderwijs op hoog niveau/Nederlanders willen ongeschoold werk niet meer doen
Gastarbeiders uit: Italië, Spanje, Turkije, Marokko
Ontstaan van een multiculturele samenleving
Nederlandse Identiteit:
Gast arbeiders halen vrouw en kinderen naar Nederland en gaan hier permanent wonen
In de Jaren 80 en 90 komen er veel vluchtelingen naar Nederland
Religieuze pluriformiteit: veel verschillende religies en levensopvattingen in 1 land
Secularisatie: steeds minder autochtonen gaan naar de kerk/ christendom neemt af
steeds minder mensen voelen zich tot een groep behoren/ Individualisering
Nederlandse identiteit word lastiger te bepalen/ geen nationale cultuur/ weinig wat Nederlanders nog bind/ sommige mensen geeft dit een onveilig gevoel/ angst voor verandering/gaan zich verzetten tegen de multiculturele samenleving
Full transcript