Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pendidikan Industri

No description
by

Ann Teo

on 2 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pendidikan Industri

Pendidikan Industri Langkah-langkah Kepentingan Pendidikan
Industri Definisi Pertanian Komunikasi Pendidikan Industri di IPT Transformasi pendidikan vokasional yang bermula pada tahun 2013 ini akan memberi penekanan kepada amalan industri atau amali teknikal dan akan mengurangkan komposisi akademik. Transformasi Pendidikan Vokasional Dasar Latihan Industri di Institusi Pendidikan Tinggi telah dilaksanakan.
Latihan industri merujuk kepada penempatan pelajar di sesebuah organisasi untuk menjalankan latihan praktikal yang diselia dalam industri yang dipilih, sama ada di luar ataupun di dalam negara, dalam jangka masa yang ditetapkan sebelum mereka dianugerahkan Sijil, Diploma atau Ijazah Sarjana Muda. - Industri Penghijrahan pensyarah
(brain drain) Dominasi Jantina Dalam
Profesyen Perguruan Peperiksaan Mengikut
Keupayaan. Menurut Encik Wan Mokhtar Wan Yusuf ( Y.D.P. Persatuan Kakitangan Akademik UKM), penghijrahan ini merupakan satu fenomena biasa yang sering berlaku dalam mana-mana sektor. Penghijrahan ini sepatutnya dilihat sebagai tuntutan kepada keperluan tenaga pengajar yang bertambah dalam sektor pendidikan swasta sejajar dengan perkembangan pendidikan negara ini. Persoalannya apakah sebab berlakunya penghijrahan pensyarah yang
menjadi satu ancaman kepada pendidikan di
negara ini? Institusi pengajian tinggi awam menghadapi saingan untuk memikat graduan ijazah pertama sewaktu mereka menamatkan pengajian.

Sektor swasta menawarkan skim gaji dan beberapa kemudahan yang menarik berbanding dengan apa yang disediakan oleh institusi pengajian tinggi awam. Keunggulan idealisme perguruan di negara ini menjadi semakin malap apabila profesyen perguruan ini dimonopoli oleh kaum wanita. Ini akan meningkatnya beban kerja dan jangkaan yang pelbagai yang dilakukan oleh guru.

Mendorong ramai bilangan guru ingin berhenti dan memohon untuk pilihan bersara daripada profesyen ini.

Guru tidak dapat melarikan diri daripada menjadi sasaran kritikan kerana pendidikan adalah sentiasa terbuka kepada penilaian dan akauntabiliti pelbagai pihak. Konsep baru peperiksaan yang akan diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan yang memberi peluang kepada pelajar-pelajar mengambil peperiksaan mengikut keupayaan, dikira akan memberi kesan yang luas kepada sistem penilaian dan sistem pelajaran di sekolah. Dalam pelan Tranformasi Pendidikan Vokasional yang dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 6 Januari 2012, kerajaan telah merangka 5 strategi utama yang diselaraskan sebagai agenda “mengarusperdanakan” Pendidikan Teknikal Latihan Vokasional di negara ini. Salah satu strategi merangkumi kolaborasi dengan rakan strategik dalam industri. Sistem peperiksaan yang dikira liberal ini juga tidak menjadikan sesuatu perubahan kepada yang berkebolehan rendah. Meliberalisasikan konsep peperiksaan tanpa mengubah rancangan dan program pendidikan untuk memperbaiki kelemahan akademik golongan berkebolehan rendah sudah tentu tidak memberi apa-apa makna ke arah merintis masa depan yang cerah kepada golongan yang berkebolehan rendah. Pendidikan Industri Pemangkin
Pembangunan Negara Disediakan oleh :
Teo Ee Na 5 Cerdik
Chooi Je Ern 5 Cerdik
Ang Tzin Weon 5 Cerdik
Shai Li Seun 5 Cerdik Cabaran-cabaran
Pendidikan Industri Teknologi dan Maklumat Dasar membenarkan penglibatan pensyarah IPT dalam industri telah diperkenalkan dengan tujuan memberi pendedahan dan pengalaman sebenar yang berkaitan dengan bidang kesarjanaan mereka. Program Sangkutan ke Industri selama tiga hingga enam bulan bagi pensyarah politeknik dan kolej komuniti telah dimulakan sejak tahun 1999. Tujuan pelaksanaan program ini adalah untuk memberikan pendedahan industri kepada tenaga pengajar bagi memantapkan pengetahuan dan pengalaman serta mengikuti perkembangan semasa mengenai teknologi terkini bersesuaian dengan keperluan kursus. Menyediakan tenaga pakar industri sebagai tenaga pengajar jemputan di kolej vokasional Peranan
Pendidik Tuntutan abad ke-21 dilandaskan kepada tuntutan Wawasan 2020 dan Wawasan Pendidikan. Selari dengan tuntutan-tuntutan tersebut penyediaan sumber manusia
berkualiti hendaklah dihasilkan oleh sistem pendidikan kita.Untuk menentukan kehendak ciri-ciri manusia berkualiti tersebut dapat dihasilkan, maka para pendidik dan guru-guru pelatih, perlulah dilengkapkan dengan ciri-ciri berikut pula: menggunakan teknologi terkini Mahir dan bertrampilan dalam pedagogi Memahami perkembangan murid dan menyayangi mereka Sekolah Bestari Satu agenda dalam program pendidikan kini sebagai persediaan abad ke-21, ialah Sekolah Bestari. Pelaksanaan Sekolah Bestari turut mewujudkan transformasi dalam sistem pendidikan yang meliputi aspek kurikulum, sistem penilaian, pentadbiran, pengurusan pembelajaran. Implikasi kepada reformasi ini, memerlukan persediaan guru. Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd. Zahid bin Mohd. Nordin, memberi ciri-ciri guru bestari ialah guru-guru yang boleh dan bijaksana mengimbang keperluan Wawasan 2020. Pendidikan dengan tuntutan dan cabaran semasa. " Pendidikan Bestari antara lain menginginkan guru yang berketrampilan. Tingkat ketrampilannya bukan sekadar mengguna dan menguruskan teknologi, tetapi lebih penting berkeupayaan menyaring, mengadun, mengacuan setiap perkara seiring dengan tingkat ketahanan anak bangsa, sejajar dengan budaya halus masyarakat kita dan seterusnya menyumbang untuk terus memperkukuh asas kewujudan kita." (1997) Tanggungjawab pendidik . a. Membina Budaya Ilmu Kemampuan para pendidik ialah menyusun, dan
mensepadukan ilmu dengan perkembangan semasa,
seperti:
• • Teknologi dan perkomputeran – para pendidik seharusnya mengorak langkah dan menggembleng peluang untuk melengkapkan diri berketrampilan sebagai pemimpin ilmu berasaskan teknologi serta bersedia menjurus kepada penguasaan dan penggunaan teknologi maklumat untuk pelbagai bidang dan menjadi mekanisme urusan harian.
• • Kemahiran berfikir dan pemikiran konstruktif – pelajar-pelajar mestilah dididik menggunakan daya fikir tinggi dan minda untuk melahirkan pelajar-pelajar untuk belajar sepanjang hayat dan mempunyai modal intelektual tinggi menghadapi era globalisasi. Kemahiran berfikir dan pemikiran konstruktif perlu juga terarah kepada pandangan jauh dan luar biasa.
Full transcript