Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aktywna edukacja

Program „Aktywna edukacja” to element szerszego projektu, którego celem jest wzmocnienie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych dyrektorów i nauczycieli oraz przygotowanie szkół na uzyskanie kolejnych dotacji z UE.
by

Anna Alfut

on 6 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aktywna edukacja

Aktywna edukacja
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach
Aktywna edukacja
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach
O Programie
WYKORZYSTAJ
TEN POTENCJAŁ!

Cele
Jak dołączyć?
Kiedy, gdzie, dla kogo?
Cyfryzacja szkół to spore wydatki i duża odpowiedzialność. W Unijnym budżecie na lata 2014-2020 przewidziano na ten cel pokaźne środki. Ambicją Programu "Aktywna edukacja"
w roku 2013/2014 jest takie przygotowanie uczestników, by potrafili trafnie określić zapotrzebowanie informatyczne swoich placówek i efektywnie wykorzystać dotacje.
Kiedy, gdzie,
dla kogo?
Cele
Działania
PRZYGOTUJ SIĘ NA TIK

O Programie
Działania
Jak dołączyć?
Program "Aktywna edukacja" jest adresowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Szkoły, które brały już udział w projekcie, mogą wskazać tych nauczycieli, którzy nie uczestniczyli w programie "Cyfrowa szkoła", czyli w poprzedniej edycji.
Uczestnicy:

1) Nauczyciel
2) Koordynator
3) Dyrektor

(do 5 osób ze szkoły)
Nauczyciele
Nauczyciele przedmiotowi biorą udział w interaktywnych kursach internetowych o charakterze coachingowym.
Koordynator
Rolą koordynatora szkolnego jest wspieranie nauczycieli i udział w planowaniu wykorzystania sprzętu – na przykład opracowanie kodeksu TIK, grafiku wykorzystania szkolnych zasobów informatycznych, określenia wymagań wobec WiFi w szkole itp. Doświadczenia zebrane przez koordynatora szkolnego mają za zadanie pomóc dyrektorowi
w wyborze nowego sprzętu cyfrowego. Koordynatorzy szkolni otrzymają wsparcie
w postaci interaktywnego kursu internetowego i lokalnej sieci współpracy.
Dyrektor
Platforma internetowa udostępni dyrektorom serwis informacyjny, który pozwoli im zapoznać się z materiałami pomocniczymi i modułami kursów
dla koordynatorów. Na forum dla dyrektorów będą oni mogli dzielić się problemami związanymi z zarządzaniem zmianą cyfrową w szkole
i wymieniać doświadczeniami z uczestnictwa w Programie. Dzięki konsultacjom z koordynatorem szkolnym oraz z dyrektorami z innych szkół w przyszłości będą mogli racjonalnie wybrać potrzebny szkole sprzęt.
Termin:
Rok szkolny 2013/2014
Termin zgłoszeń:
ograniczony liczbą zgłoszeń
„Aktywna edukacja” to element projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach".
Główny cel Programu: poprawa nauczania
i uczenia się uczniów dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
Na czym to polega?
Interaktywne kursy internetowe
Nauczyciele przedmiotowi biorą udział w interaktywnym kursie internetowym. Koordynatorów do ich zadań w szkole przygotowują 4 moduły kursu. Uczestnikom zostają udostępnione narzędzia i materiały pomocnicze. W trakcie kursu uczestnik zapoznaje się z materiałem dydaktycznym, realizuje zadania z nauczycielami i przedstawia moderatorowi przeprowadzone działania i ich efekty.
Kursy mają charakter coachingowy - opierają się na, indywidualnej relacji uczestnika i moderatora. Refleksję uczestnika nad własną pracą wzmacnia informacja zwrotna od moderatora.
Lokalna sieć nauczycieli
Organizowane lokalne sieci szkół umożliwiają uczestnikom współpracę: wymianę doświadczeń, dobrych praktyk
i sposobów prowadzenia lekcji przy wykorzystaniu TIK.
Koordynatorzy organizują współpracę grup nauczycieli uczących tych samych przedmiotów i wykorzystujących
w pracy z uczniami TIK. Powstałe sieci będą mogły
w przysżłości odgrywać rolę ośrodków wsparcia dla kolejnych nauczycieli.
Poradniki TIK i samouczki
Aby efektywnie wykorzystać sprzęt, który - mamy nadzieję - otrzyma szkoła - dla uczestników Programu zostaną przygotowane samouczki - interaktywne e-booki, które przybliżą funkcjonalności sprzętu mobilnego.

Program "Aktywna edukacja" nie przewiduje nauki obsługi samych urządzeń ani konkretnych programów czy aplikacji.
Interaktywne kursy internetowe
Nauczyciele przedmiotowi biorą udział w interaktywnym kursie internetowym. Koordynatorów do zadań w szkole przygotowują 4 moduły kursu. Uczestnicy otrzymują narzędzia i materiały pomocnicze. Zapoznają się z materiałem dydaktycznym, realizują zadania z innymi nauczycielami i przedstawiają moderatorowi przeprowadzone działania i ich efekty.

Tryb coachingowy - relacja uczestnik-moderator.
W tej indywidualnej relacji refleksję uczestnika wzmacnia informacja zwrotna od moderatora.
Cel całego Projektu: cyfryzacja szkół

Cel Programu "Aktywna edukacja": wzmocnienie kompetencji informacyjno-
-komunikacyjnych dyrektorów i nauczycieli
Główny cel projektu stanowi poprawa nauczania i uczenia się uczniów dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cele programu "Aktywna edukacja":
Wzmocnienie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych dyrektorów
i nauczycieli, tak aby byli oni przygotowani do zaplanowania zapotrzebowania informatycznego oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu przedmiotowym,
a także przygotowanie szkół do następnej perspektywy dotacji unijnych na cyfryzację w latach 2014-2020.
PRIORYTET: wypracowanie przez nauczycieli nowych nawyków przy realizacji obowiązujących wymagań szczegółowych podstawy programowej przedmiotów ogólnokształcących.

W zależności od posiadanego/wybranego sprzętu i wariantów oprogramowania oraz kompetencji nauczycieli w posługiwaniu się TIK, plan ich szerszego wykorzystania może wymagać wprowadzenia nowych rozwiązań organizacyjnych i metodologicznych.

Dlatego Program zakłada:
...gotowość szkół i nauczycieli do dzielenia się nowymi praktykami.

Uczestnicy mogą wybrać interesujące ich doświadczenia z wypracowanych wcześniej przykładów dobrej praktyki.
...stworzenie lokalnej sieci współpracy.

Po zakończonym programie będzie ona pełnić funkcję ośrodka wspierającego wszystkich nauczycieli zainteresowanych wprowadzaniem nowych praktyk - nauczyciele już „zarażeni” cyfryzacją będą skutecznie i z pasją współpracować z uczniami
i między sobą.
Wszyscy uczestnicy Programu (dyrektorzy, koordynatorzy, nauczyciele) otrzymują wsparcie merytoryczne. Jest to nauka
w modelu mieszanym (blended learning):
spotkania sieci współpracy
+
kształcenie e-learningowe
Realizatorzy Programu
Bogatsi o doświadczenia

Pilotażowa edycja 2012/2013 - "Cyfrowa szkoła" - wzbogaciła szkoły o sprzęt,
a wszystkich uczestników o pierwsze wnioski.

Dobre praktyki dotychczasowych uczestników Programu:
sposoby radzenia sobie z problemami z organizacją i sprzętem
cenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK

Weź udział w Programie -
dołącz do sieci
cyfrowych szkół
Wypełnij formularz uczestnictwa na stronie http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola
i zaczekaj na potwierdzenie udziału
Zapraszają:

Realizatorzy Programu:
Full transcript