Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

les ANP UGent: Patiëntenparticipatie in hoger onderwijs en geestelijke gezondheidszorg: een must?

No description
by

bart debyser

on 13 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of les ANP UGent: Patiëntenparticipatie in hoger onderwijs en geestelijke gezondheidszorg: een must?

groeiende behoefte aan kennis over ervarings- en hersteldeskundigheid (Geraghty et al., 2011; Forchuk et al., 2005; Leys et al., 2007).

Maatschappelijk: steeds grotere keuzevrijheid; en behoefte aan inspraak en medezeggingschap

Patiënten percipiëren de inbreng van lotgenoten als waardevol voor hun eigen herstel (Smith & Bradstreet, 2011).

Nu in Vlaanderen meer aandacht voor de betrokkenheid van patiënten in de zorg is aangescherpt dankzij evoluties zoals de herstelgerichte benadering

Ook in de opleiding van studenten verpleegkunde is er beperkte inzet van ervarings- en hersteldeskundigheid Coaching en mentoring
Betrokkenheid gedurende hele proces
Blijvende aandacht voor kwetsbaarheid
Blijvende aandacht voor 'ieders kracht'
Blijvend zoeken naar passende methode
(voldoende hulpmiddelen aanbieden om te kunnen participeren) Patiëntenparticipatie in hoger onderwijs en geestelijke gezondheidzorg: een must? Hoop geven aan jongeren met problemen:
Samen schrijven van het eigen herstelverhaal
Toewerken naar laagdrempeliger maken van...
Inzet van peer support in opnamefase van jongeren
Uitbouw van een peer hoekje op de afdeling
Enz. Bart Debyser (bart.debyser@katho.be)
(bart.debyser@sintjozefpittem.be) Zorgen voor goeie voorwaarden, zoals:
Werken aan een therapeutisch klimaat waarin transparantie, niet betuttelende zorg en een streven naar gelijkwaardigheid centraal staan.
Luisteren
Waarderen
In contact brengen met.... - "connect"
Patiënten als expert van hun eigen conditie
Bescheidener zijn naar eigen rol toe
Samenwerken
Leren van elkaar
Durven in contact komen met je 'eigen verhaal'
Rekening houden met belasting
Gelijkwaardige betaling Onderwijs:
Participatie in stagerapportering
Participatie in inleefweek 'anders'
Co-teaching lessen psychiatr. vpk
Participatie in communicatietraining

GGZ:
Herstelverhaal brengen op opendeurdag kliniek
Gesprekken in dialoog met directie
Voorbereidende gesprekken over de eventuele implementatie van een ervaringswerker op de ontwenningsafdeling. De betrokken patiënten:
Verwonderd over het respect dat ze krijgen.
Bijdrage helpt om zin en betekenis te geven aan de eigen ervaringen
Hulp in het terugvinden van zelfrespect

Exclusie Informed decision making
Shared decision making

Professional as agent

Paternalisme
Consulteren
Informeren Hoge graad van participatieLage graad van
participatie Participatiecontinuum (mate van invloed van patiënt op zorgproces) (Thompson, 2007) OPBOUW VAN EEN TRAJECT ROND ERVARINGSDESKUNDIGHEID cyclisch proces van onderzoek en projectwerk 2006
GELIJKWAARDIGHEID - niet betuttelen
Participatie als attitude
Relatiegericht onderwijs-klimaat Aandacht voor defasering Patiënt als volwaardige partner
op weg naar herstel
Patiënt respecteren in de eigen expertise Samen sterk:
Steun van management
Collega's HV en docenten
Maatschappelijk draagvlak Stem geven aan de patiënt: een must? en Hoe? OPBOUW VAN EEN TRAJECT ROND ERVARINGSDESKUNDIGHEID Cyclisch proces van onderzoek en projectwerk Uitdagingen?
Toekomst? The sky is the limit??? Van harte dank voor jullie volgehouden aandacht!! Onderwijs: Onderzoek
Participatie
in stagefeedback
Stage psychiatrie Literatuurstudie

Congres Verenigd Koninkrijk BOE-groep (psy)
Volwassenen Peer support groep
(psy - jongeren) Onderzoek
PP participatie in psy. kl. 2012 Paternalisme
Focus op ziekte
Focus op professionalisme
Standaardisering van zorg
weinig transparantie
Het moet klikken Waarom betrekken van patiënten in hoger onderwijs? Student? (Repper & Breezer, 2004) (Tew et al, 2004)
Meer geïndividualiseerde benadering van pat.
Beter aansluiten bij mensen met stresserende ervaringen
Breder perspectief krijgen op patiënt; zien hem/ haar in andere rollen, stigmadoorbrekend, enz.
Doorbreken van 'us en them' cultuur
Beter begrip van de 'patient journey'
Patiënten brengen directe, heel concrete, tastbare zaken in - hun verhaal is levensecht! (Ahuja et al, 2005)
Meer begrip voor ervaringskennis Patiënt? Bewoner? cliënt? enz. (Ahuja & Williams, 2005)
Ego-boosting, zelfvertrouwen, identiteitsversterkend
Focus op wat mogelijkheden, krachten, enz. in plaats van op ‘onvermogen, beperking’
Van waarde zijn
Nieuwe contacten, netwerken
Enz. Docent? Hogeschool?
PP = toegevoegde waarde (Barnes et al, 2000); P. brengen directe ervaringskennis in én ook hun ervaring met zorg
Door PP minder idee de 'expert ' te moeten zijn (Repper & Breeze, 2004)
Door samenwerking met P. ook aangesproken worden in 'verpleegkundige rol'
Enz.

One -off events
Nu nog sterk gestuurd en geïniteerd vanuit 'professionals' -
Nog geen structurele invulling van PP
Patiënten worden nog in vele domeinen niet bertrokken (bijv. curriculumdesign, onderzoek, stage, meerdere vakken?, enz.)
Competenties stage; patiëntgericht?
Recrutering en selectie + diversere doelgroepen?
Iedereen mee op het spoor krijgen?
Zorgen dat PP niet verwatert

(Inde kantlijn: studentenparticipatie ook volwaardigere invulling geven) Kijken door de ogen van de patiënt http://www.patientvoices.org.uk/flv/0017pv384.htm Participatieladder informeren consulteren partnership patiëntgestuurd therapie manipulatie Nog aan te pakken punten? (hogeschool)
Toewerken naar grotere aansturing door pat. zelf (bijv. GB: patiënten die zelf keuzevak uitwerken; patiënten die ook in evaluatie betrokken worden, enz.)
Development worker binnen hogeschool?
Good practice guides PP?
Patiënten betrekken in meerdere aspecten
Curriculumdesign
Onderzoek
Stage
Netwerken en recrutering
Coaching en mentoring
Enz. Mogelijke oplossingen? (hogeschool) Congres Verenigd Koninkrijk 2013 Referenties:
Debyser, B., Grypdonck, M., Defloor, T., & Verhaeghe, S.(2009). Involvement of inpatient mental health clients in the practical training and assessment of mental health nursing students: does it benefit clients and students? Manuscript submitted for publication in Nursing Education Today.

Debyser, B., Grypdonck, M., & Verhaeghe, S. (2012). Participatie van patiënten in stage psychiatrische verpleegkunde: een meerwaarde voor student én patiënt? Verpleegkunde, 4, 10 - 15

Verkest, A., Debyser, B., Verhaeghe, S. & Grypdonck, M. (2012). Patiëntenparticipatie in een psychiatrisch ziekenhuis. Betekenisgevende processen. Niet gepubliceerde uitgave, Masterproef Universiteit Gent.

Debyser, B., Deproost, E., Verhaeghe, S., & Verkest, A. (2012). Inzet van herstel- en ervaringsdeskundigheid in geestelijke gezondheidszorg en onderwijs: een verhaal van dialoog en ontmoeten. 'Nominatie 'humane psychiatrische zorg', Sleidinge Mogelijke oplossingen Nog aan te pakken punten GENOEMDE BEZWAREN?
(voor betrokken patiënten)
Belastend, pijnlijk, stresserend
Niet iedereen wil participeren
Patiënt wordt voor leeuwen gegooid - tokenistic
(voor onderwijs?)
Niet iedereen is deskundig om een groep toe te spreken?
Representativiteit? Objectiviteit?
(voor student)
(voor organisatie)
enz. Wat is de toegevoegde waarde van Patiëntenparticipatie??? Obstakels voor PP?
Visie (paternalistische visie versus herstelvisie bijv.)
Acuutheid van zorgbehoefte (Thompson, 2007)
Factoren bij patiënt
Nog niet kunnen willen (Verkest et al, 2012); fase in herstelproces (Boevink, 2010)
Nog onvoldoende geloven en vertrouwen in de eigen stem (Stringer et al, 2008)
Persoonlijkheid (Thompson, 2007)
Factoren bij vpk
Attitude (Stringer et al, 2008)
Verpleegkundige patiëntrelatie Waarom participatie van patiënten in GGZ? Waarom Patiëntenparticipatie?
Therapeutische waarde
(Hickey &Kipping 1998, Boevink 2000, Davidson et al. 2005)
Empowerment
Verhogen zelfwaarde
Patiëntentevredenheid
Therapietrouw
Patiëntenrecht! (2002)
Helpt cliënten ook met z'n competenties om te gaan (en niet alleen met ziekte) (WHO, 2010)
Kan cultuur in organisatie + beïnvloeden (Stringer et al, 2008) Nog aan te pakken punten? (GGZ- Pittem)
Regie meer bij cliënt, minder betuttelen, meer vertrouwen, transparantie, vroegsignalering, meer presentie, meer afspraken (en minder regels), meer aansluiten
Teamoverleg met patiënt erbij?
Toewerken naar verbreding en verdieping PP
Uitbouw van peer support in de post-ontslagfase?
Iedereen mee op het spoor krijgen
Nood aan 'verbinding' - stuurgroep herstelgericht werken?
Opleiding en coaching ervaringswerkers
Enz. Mogelijke oplossingen? (GGZ (Pittem)) Mogelijke oplossingen Nog aan te pakken punten Toewerken naar PP als attitude
Toewerken naar een herstelgerichte georiënteerde organisatie De betrokken hulpverleners en docenten:
Samenwerking heeft een spiegelend effect.
Meer aandacht voor werken met mogelijkheden van patiënten en familie
Meer aandacht voor presente zorg, doordat dit door patiënten zo benadrukt wordt
Meer aandacht voor belang van hoop en perpectief De betrokken studenten:
Verrast door de eerlijkheid en kwetsbaarheid van ervaringsdeskundigen
Iedere patiënt = iemand met een eigen verhaal/ dé patiënt bestaat niet
Het innemen van een patiëntenperspectief komt meer centraal te staan
Kracht putten uit de ontmoeting met patiënten om aan de slag te gaan met persoonlijke moeilijkheden
In vraag stellen van hun eigen wijze van in relatie staan met patiënten
Full transcript