Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Motywy i koncepcje ochrony przyrody

No description
by

Przemysław Lechowicz

on 19 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Motywy i koncepcje ochrony przyrody

Motywy i koncepcje ochrony przyrody
Motywy etyczne
Przyroda jako miara moralności
Motywy egzystencjalne
Motywy ekonomiczne
Przyroda jako źródło zysków
Co skłoniło ludzkość do ochrony przyrody?
Ochrona przyrody
Ochrona przyrody – działania zmierzające do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu.
Motywy ochrony przyrody
Cele ochrony przyrody
zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów, w szczególności zagrożonych;

Przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody.
=
Przyroda warunkuje życie
Dzięki innym organizmom człowiek otrzymuje zasoby niezbędne do życia: wodę, tlen
Przyroda jest źródłem pożywienia i leków
=
Zyski z przyrody:
Pośrednie
Bezpośrednie
Żywność
np. obszary rekreacyjne
Kakałko - zalew Podlesie Dębowe, Żabno
W rolnictwie
Wykorzystywanie mniej popularnych gatunków, lecz bardziej odpornych
W medycynie
Pozyskiwanie leków, bądź też składników do ich produkcji
W przemyśle
Wytwarzanie materiałów użytkowych
=
Motywy estetyczne
=
Przyroda jako źródło piękna
Motywy naukowe
=
Przyroda jako źródło poznania
Motywy kulturowe
=
Ochrona ze względu na wydarzenia historyczne i legendy
Motywy patriotyczne
=
Troska o narodowe dziedzictwo
Motywy strategiczne
=
Przyroda jako naturalna bariera
"Miłość do Ojczyzny mieści w sobie nieodzownie miłość ojczystej Ziemi"
Jan Gwalbert Pawlikowski
Motywy społeczno - etniczne
Ochrona ma na celu zachowanie zróżnicowania etniczno-kulturowego na danym terenie, przy jednoczesnej ochronie występującej na nim przyrody przed skutkami działalności człowieka.
Koncepcje ochrony przyrody
Hipoteza Gai
Hipoteza Medei

Obecne działania => połączenie obu hipotez;
Wytyczone zostają obszary chronione, które ograniczają gosp. człowieka lub jej zabraniają;
Ingeruje się na obszarach pozostających pod wpływem człowieka -> zapewnienie bioróżnorodności,
Ziemia przypomina istotę żywą;
Organizmy na niej żyjące bezwiednie przeprowadzają procesy, które zapewniają optymalne środowisko życia - atmosferę, klimat;
MAKSYMALNE OGRANICZENIE WPŁYWU CZŁOWIEKA NA PROCESY PRZYRODNICZE
peruwiańska komosa kwinoa
Drzewołas trójbarwny
Ślad ekologiczny obywateli państw świata

Organizmy bezwiednie powodują niszczenie środowiska, poprzez ciągłą eksploatację;
Mogą doprowadzić do śmierci natury;
PRZYJĘCIE POSTAWY AKTYWNEJ -> człowiek ze swoją gosp. i celowym działaniem może zapobiec zniszczeniom


Jaskinia Łokietka
Zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów, w szczególności zagrożonych;

zachowanie różnorodności gatunkowej organizmów;

Wykonali:
Łukasz Selwa
Przemysław Lechowicz
Źródła:
Wikipedia.org
web.pertus.com.pl
wikibooks.org
google.pl
eko.luban.com
Historia Wyspy Wielkanocnej
Osiedlenie sie ludzi na tej wyspie i zwiazana z tym eksploatacja jej zasobow spowodowały drastyczne zmiany w jej ekosystemie (m. in. wylesienie i erozje gleb). W efekcie osadnikom zaczeło brakowac pozywienia i materiału do budowy schronien, co prawdopodobnie doprowadzilo do zagłady ich cywilizacji.
Góry diamentowe
Full transcript