Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tư tưởng HCM

Ôn thi
by

Tuấn Nguyễn An Minh

on 8 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tư tưởng HCM

QUAN SÁT
PHỎNG VẤN
người dùng
Nhận
diện
Đề xuất các giải pháp
Đánh giá, chọn giải pháp tốt nhất
Hoàn tất, phản hồi & chỉnh sửa
Các
Thiết kế tương tác
Quan sát trực tiếp
Thu thập
DL quan sát
Phân tích DL quan sát
Quy tắc phỏng vấn
Bảng câu hỏi
loại
PVấn
Quan sát gián tiếp
Môi trường chuyên môn
Môi trường điều khiển
- Nhật ký ghi chép
- Theo dõi tương tác
Quan sát hoạt động đang diễn ra, thu thập được phản hồi và hành vi người dùng mà đôi khi họ không thể nào nhớ chính xác
Quan sát hoạt động đã diễn ra thông qua trung gian, thu thập được quy trình tương tác giữa người dùng và chương trình
Bạn là một nhà thiết kế phần mềm TÌM ĐỊA ĐIỂM KHÁCH SẠN.
Bạn muốn đánh giá chương trình sau khi hoàn thành demo.
Thông qua cách quan sát 1 nhóm (3 – 5 người) dùng ĐTDĐ đã cài đặt
+ Ngữ cảnh ứng dụng thật
+ Các vấn đề phát sinh khi sử dụng
+ Hiểu người dùng cần gì và thích gì
+ So sánh được cách dùng cho nhiều đối tượng
+ Đánh giá khách quan hơn, hiểu người dùng
+ Thu thập được nhiều vấn đề phát sinh
Thạch
Thưởng
Tuấn
Cấu trúc QSát, thu thập DL & phân tích DL
Bảng câu hỏi: Thiết kế, triển khai & phân tích
QSát trực tiếp & các phương pháp PVấn
Kết thúc, cám ơn
Trang phục
Chuẩn bị địa điểm, TGian, thiết bị
Mở đầu 1 cách thoải mái: Làm quen, thăm hỏi ...
Mục đích
Thank
You

Diễn giải & sử dụng tạo nên câu chuyện về những gì quan sát

Tìm sự kiện chính dẫn dắt hoạt động nhóm
Tìm kiếm những mẫu hành vi
So sánh nguồn dữ liệu với nguồn khác
Báo cáo những điều tìm thấy
Tạo ra bản mô tả chi tiết hoặc sơ sài
Bổ sung những đoạn trích, tranh ảnh
DL ĐỊNH TÍNH
DL ĐỊNH LƯỢNG
Thu thập từ sự tương tác và video log và thể hiện bởi giá trị, bảng, biểu đồ đồ họa và thống kê

Sử dụng thống kê đơn giản
Cung cấp KQ trở lại TKế
Trình bày kết quả trước nhóm, cần rõ ràng
Bổ sung những trích dẫn, tranh ảnh hoặc video bản thiết kế chi tiết hơn
Kết hợp giữa định tính và định lượng
Thạch
Thưởng
Tuấn
Cấu trúc QSát, thu thập DL & phân tích DL
Bảng câu hỏi: Thiết kế, triển khai & phân tích
QSát trực/gián tiếp & các phương pháp PVấn

Tìm địa điểm khách sạn
Muốn đánh giá chương trình
Quan sát 1 nhóm sử dụng
Tìm địa điểm khách sạn
Muốn đánh giá chương trình
Quan sát 1 nhóm sử dụng
Ưu
Bạn tham gia nhóm
Mục đích nhóm: Tìm địa điểm 1 khách sạn
Nhóm đang ở trên đường
Nhóm ở trong 1 phòng quan sát (Camera + sổ ghi chép)
Mục đích nhóm: Tìm số ĐT của khách sạn
Sau đó nhóm sẽ trả lời bảng câu hỏi và phỏng vấn
Nhược
Ưu
Nhược
1 - Mở (Phi cấu trúc)

2 - Cấu trúc

3 - Bán cấu trúc

4 - Nhóm
- Không chuẩn bị trước
- Được dẫn dắt & khó nhất quán
- Chuẩn bị trước theo mục đích
- Nhất quán
- Câu hỏi sơ thảo làm công cụ hỗ trợ
- Tìm ra được các khía cạnh mới
- Gồm 1 số ứng viên tiêu biểu cho 1 nhóm người
- Phỏng vấn cùng lúc
4
giai đoạn
Định nghĩa
Là một tập các câu hỏi và các gợi ý dùng để thu thập thông tin từ người trả lời.
Thường được thiết kế để phân tích các thống kê từ các phản hồi
Ưu
Rẻ.
Dễ thực hiện
Dữ liệu thu thập được mang tính khách quan
Thu thập thông tin nhanh chóng
Có thể thu thập được các thông tin tiềm ẩn
Làm sao để có bảng câu hỏi tốt?
Câu hỏi rõ ràng, tránh dùng ẩn ngữ
Nếu cần: hỏi bằng câu hỏi đóng và gợi ý phạm vi câu trả lời
Sắp xếp thứ tự hợp lý
Tránh hỏi nhiều câu phức tạp
Có thể tạo nhiều phiên bản câu hỏi cho các trường hợp triển khai khác nhau
Cung cấp các hướng dẫn rõ ràng để hoàn thành đúng
Triển khai
Lấy đủ số lượng mẫu
Đảm bảo tỷ lệ phản hồi hợp lý
Đảm bảo thời gian thực hiện
Bảng câu hỏi
Online
Thu thập lượng lớn phản hồi trong thời gian ngắn
Phí sao lưu thấp (hoặc không có)
Dữ liệu truyền nhanh chóng vào CSDL để phân tích
Giảm thời gian phân tích DL
Lỗi trong bảng câu hỏi có thể sửa dễ dàng
Phân tích DL
Làm sạch DL: loại bỏ các mẫu sai, thiếu thông tin
Với những thống kê đơn giản: biểu diễn dưới dạng biểu đồ trực quan (Excel)
Với những thống kê phức tạp: sử dụng các công nghệ thống kê nâng cao (phân lớp, gom nhóm dữ liệu)
Think-aloud
Nói to những gì đang nhìn, đang thực hiện, và cảm xúc tại thời điểm thực hiện 1 hành động
Hoạt động: tìm Acer Aspire 4736
Cấu trúc quan sát
The person
The place
The thing
Who
What
When
Why
How
Space
Actors
Activities
Objects
Acts
Events
Goals
Feelings
Ví dụ - Quan sát cuộc thảo luận của phòng trọ, vai trò là người tham dự
- Đánh giá không khách quan do có mặt bạn
- Không nghe được những phản hồi không tốt
- Tốn chi phí và thời gian
- Không thấy được ngữ cảnh thật
Full transcript