Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rusko

Prezentace o Rusku do Interkulturní komunikace
by

Standa Jaša

on 14 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rusko

Martin - Ondra - Standa - Tomáš
Hlavní město: Moskva
Správní členění: 21 autonomních republik, 11 autonomních oblastí, 10 autonomních okruhů, 6 krajů, 49 oblastí, 2 statutární města
Státní zřízení: republika
Úřední jazyk: ruština
Měna: 1 rubl = 100 kopějek
1 USD = 30 rublů (2010)
Faktografie
Oficiální název: Ruská federace
Rozloha: 17 mil. km2
Počet obyvatel: 142 mil.
Náboženství: pravoslaví 71 %, atheisté 12 %, muslimové 5 %
Národnostní složení: Rusové 83 %, Tataři 4 %, Ukrajinci 3 %
Základní Makroekonomické údaje...
Pravoslaví v Rusku
Pravoslaví je nejrozšířenější náboženství
Hlava církve - patriarcha Kirill
Perzekuce za doby Sovětského svazu
V současnosti je velký návrat k pravoslaví
Tendence ke sbližování církve s politikou
Ostatní víry
Za SSSR byla všechna náboženství prakticky vymýcena
Výrazná emigrace židů
Výrazná imigrace muslimů
Prognóza Ruska jako muslimského státu
HDP: $ 2,29 bln. (2010, 7. na světě)
HDP: $ 15 900 na hlavu (71. na světě)
10 % lidí zaměstnáno v zemědělství
nezaměstnanost 7,6 % (83. na světě)
13,1 % obyvatel pod hranicí chudoby
Inflace: 6,7 % (2010); 11,7 % (2009)
Historie Ruska
Faktografie
Kulturní dimenze
Kulturní standardy
Obchodní etika
Rusko
Boris Jelcin
první ruský prezident
kapitalismus
privatizace
válka v Čečensku
Vladimir Putin
druhý ruský prezident
růst HDP
snižování inflace
Dmitrij Medveděv
třetí ruský prezident
válka v Jižní Osetii
1922 - 1991: Svaz sovětských socialistických republik (SSSR)
U moci I. V. Stalin - vliv na střední a východní Evropu, studená válka
Chruščov, Brežněv, Andropov a Černěnko, Gorbačov
Válka v Afghánistánu
Anna - Iryna - Guzel
Ruská historie
862 - 1169: Kyjevská Rus
křest Byzantské říše
1246 - 1547: Moskevské knížectví
1380: Kulikovská bitva
1147: první zmínka o Moskvě
1547 - 1682: Ruské císařství
Vláda prvního ruského cara Ivana IV. Vasilijeviče
1682 - 1917: Ruská říše
Vláda Petra I. Velikého a Kateřiny II. Veliké
Osvícenecké reformy, rozvoj vědy a kultury
Petrohrad hlavním městem
Začátek první světové války
1917 - 1922: Ruská sovětská federativní republika
Vražda carské rodiny, občanská válka
V. I. Lenin v čele republiky
1991 - současnost
Ruská federace
Maskulinita
Femininita
Rusko: 36 x Česko 57
Převažují femininní hodnoty jako je starostlivost, dobrosrdečnost a solidarita
Důležitá role rodiny, vazba na děti
Kulturně separované mužské a ženské role
Vedoucí pozice přebírají muži
Ale stále více žen se stává podnikatelkami či se angažuje v politice
Rusko: 95 x Česko 74
Vyhýbání se nejistotě
Power Distance
Rusko: 93 x Česko 57
Ruská kultura je silně hiearchická
Nadřízení mají velkou formální autoritu
Kreativita podřízených není oceňována
Důraz na důsledné vykování úkolů
Rozhodnutí v kompetenci manažera
Slovy Hofstedeho: "Všechny společnosti jsou si nerovné, ale některé jsou si nerovnější."
Vzdálenost mocenských pozic
Individualismus
Rusové jsou kolektivistický národ
Silný pocit náležitosti ke skupině
Pevné a široké rodinné vztahy
Očekává se vzájemná výpomoc
Vliv náboženství, komunismu
Rusko: 39 x Česko 58
Kolektivismus
Malá tolerance k nejistotě a rozpolcenosti
Projevy v množství formálních zákonů
I neformálních zvyků
UAI popisuje vztah k pravdě: "Existuje pouze jediná pravda a tu máme my." (Hofstede)
Historicky každá změna přinesla chaos
Uncertainty Avoidance
Jak vnímají Rusové Čechy?
Jak vnímají Češi Rusy?
Anketa "Dojmy z Ruska"
Téměř 170 respondentů
Polovina Čechů
Polovina Rusů
19 a více let
Vázanost na skupinu
Odpovědnost a spolupráce
Usilují o vzájemnou závislost (někdy až příliš)
Etika v Rusku je zakotvena více ve vztahu k osobám, resp. skupinám
Proč?
Drsné přírodě mohli čelit jenom společně, aby přežili
Vědomí hiearchie
Jasné dodržování vztahů mezi podřízenými a nadřízenými
Nadřízení jsou respektováni (i když jsou odborně nekompetentní)
Nemá význam věcný rozbor chyb na analytické úrovni
Proč?
Rolnická kolonizační hnutí (14. - 17. století), centrální formy vlády
Paternalismus
Ruský šéf
Podporuje vznik dobrých vzájemných vztahů
Přebírá "roli soudce" při konfliktech
Odpovídá za emocionální klima
Proč?
víra ve vládce - car vnímán jako zástupce Boha na zemi
Komunikace zaměřená na příjemce
Rusové cítí pro druhého a soucítí s druhým
Kritika bývá co nejvíce předkládána v "dárkovém balení"
Proč?
serverské klima - trpělivost
Emocionalita
Lidé jsou ceněni za to, jací jsou, ne za to, co dělají
Splynutí rovin "profesionální-soukromá"
Rusové jsou poměrně rychlí jak v projevech sympatie stejně jako i nelibosti
Proč?

strach
Situační polarita
"Rusko je země kontrastů"
Chování osoby se velmi rychle může změnit v pravý opak
mít rád / nenávidět; trpělivost / netrpělivost; soustrast / sociální tvrdost
Proč?
nábožensko-dogmatická struktura ducha
Orientace na přítomnost
Zabývat se věcmi, které jsou aktuálně důležité
Čekat až problémy přijdou a pak je řešit, ne předvídat a eliminovat
Proč?
severní klima s pěti měsíci práce v létě, zimu
bylo nutné přetrpět (nekontinuální využívání času)
Pesimismus / fatalismus
Nečekají do budoucna nic lepšího
Iniciativa a odpovědnost často vkládána do rukou ostatních
"ono to už nějak dopadne"
Proč?
Náboženství - "utrpení je přirozenou součástní života, kterou musíme akceptovat"
Dlouhé války a těžké ekonomické podmínky
Styl vedení obchodního jednání
Nepodceňovat Rusy - koncepční myšlení, vzdělání, přehled, zcestovalost,...
Oficiálním jazykem ruština, problém není ani angličtina
Důkladná příprava
Jednání v týmu - kolektivní rozhodování, předsedající vysokou autoritou - projevy úcty
Specifika vedení obchodního jednání
Ceremoniálnost
Byrokratické procedury - důležitost úvodu i neformálních rozhovorů
Vhodnými tématy jsou světová politika, změny v Rusku, sport, kultura, rodina, atd.
Nezmiňovat stinné stránky Ruska - sociální podmínky, alkoholismus, stalinismus
Specifika vedení obchodního jednání
Řídí se doslovným zněním smlouvy
Netransparentní legislativa, administrativní obstrukce - nemá smysl se soudit v Rusku
Stěžejní výber obchodního partnera - základní informace z obchodního rejstříku, ostatní od CzechTrade, Českých center, zájmových sdružení
Kritická důležitost osobních vazeb
Nátlakové taktiky
Taktika "omezené pravomoci"
"Jeden navíc" - na poslední chvíli vznesený požadavek
Vyjednaný poměr 50:50 nabídnutý k jednání
Domluvení ceny za nakumulované množství a následné "nezamýšlené" snižování tohoto množství
Zvyklosti obchodního styku
Protistrana včas dorazit musí, Rusové mohou....
Plánovaný konec je pouze plánem - následné jednání nelze odmítnout
Sebestřednost ruské strany, nezájem o win - win
Běžná pracovní doba od 9 do 17 hodin, výjimky kolem oběda a v muslimských částech
Vyjednávání
Jednání je boj, třeba značná trpělivost
Snaha znervóznět protistranu
Tvrdí jednatelé, častá ostentativní agresivita, vyhledávají konflikty
Nezájem o kompromis, inklinují k jednání typu "výhra - prohra"
Kompromis problémem, nesouhra v týmu tragédií
Nátlakové taktiky známé jako "hodný a zlý" a "musím se zeptat nadřízeného" vnímány jako slabost
Etiketa a komunikace
Zajistit dostatek nealkoholických nápojů, kávy, chlebíčků, atd.
Nepoužívat plastikové nádobí
Vodce se "nedá" vyhnout - jednou otevřená láhev se nezavírá
Střídmost v jídle nebývá vnímána pozitivně
Chválit, chválit, chválit, ... a chválit!
Etiketa a komunikace
Oblékání téměř shodné
Standardem podání rukou, líbání jen u velmi dobrých přátel
V oslovování využívání i jméno po otci
Rusové jsou hrdí na své bohatsví, nestydí se za něj, naopak jej dávají na obdiv a od partnera očekávají totéž
Vhodnými dary kvalitní sklo a typicky český alkohol
Užitečné desatero na závěr
1. Rusové jsou patrioti - uzpůsobit tomu small talk.
2. Co je dovoleno jim, není přípustné pro jiné - od konverzace po pozdní příchody.
3. Jsou velmi pohostinní. Očekávají ocenění a případné oplacení.
4. Používají květnatou mluvu, zveličují, diskutují, rádi argumentují.
5. Zdatní vyjednavači, jednoznačné inklinují ke stylu "vítězství - prohra".
6. Neradi dělají ústupky, využívají zpomalovací i nátlakové taktiky, časté doplňující požadavky.
7. Kompromis je slabost, nesouhra v týmu nepřípustná.
8. Nejdůležitější je šéf, jeho názor má nejvyšší váhu.
9. Osobní vlivy mají zásadní význam.
10. Počítejte se zdržením - Rusů na začátku a se svým na konci.
Užitečné desatero na závěr
Takže Rusové jsou....
Respondenti podle věku a pohlaví
Respondenti podle vzdělání
Praha je hlavním městem....
Který z těchto států je sousedem ČR?
Co vás napadne první, když se řekne Česko?
Škoda auto
porcelán
dekriminalizace
Evropa
romantika
Jaký je úřední jazyk v ČR?
Průměrná mzda v Rusku činí 20 000 RUB (kolem 13 600 Kč). Kolik si myslíte, že je průměrná mzda v ČR?
Kolik má ČR obyvatel?
Kolik litrů piva vypije průměrný Čech za rok?
Jaké je převládající náboženství v ČR?
Současným prezidentem ČR je?
Co je oficiální měnou ČR?
Kulturní standardy
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
Kulturní vsuvka 1: Ruská azbuka
Kulturní vsuvka 2: Opakujte po mě!
Většinou nepotřebujete slovesa být a mít.
Ya Vanya. - Já jsem Váňa
U menya sestra Masha. - Mám sestru Mášu.
Menya zavut Kolya. Jmenuji se Kolja.
Privet! - Ahoj!
Kulturní vsuvka 2: Ruská poezie
Евгений Онегин: Письмо Татьяны к Онегину
Я к вам пишу - чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне все вам скучно,
А мы... ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.
Evžen Oněgin: Dopis Taťány Oněginovi
„Já píši vám - co mohu více?
Co ještě mohu dodati?
Teď vím, že máte právo sice
mne pohrdáním trestati,
leč ještě věřím, nešťastnice,
že mne váš milosrdný soud
nemůže přece zavrhnout.
Já nejdřív mlčeti jsem chtěla;
a věřte: nebyl byste znal
nikdy můj ostýchavý žal,
kdybych jen stín naděje měla,
že třeba jednou za týden
vás u nás na vsi uzřím jen,
abych vám slůvko mohla říci
a v duchu vaši tvář a hlas
než znovu navštívíte nás,
dnem nocí abych mohla stříci…
Však řekli, že jste samotář.
Že na vsi nudíte se, víme.
A my…z nás věru nejde zář,
třebaže ze srdce vás ctíme.
Kulturní vsuvka 3: Čerabuška
Češi očima zahraničních kolegů
Převažuje neformální komunikace (emocionalita)
Neoddělují pracovní sféru od osobní (emocionalita)
Individualisté schovávající se za tým (vs. vázanost na skupinu)
Citliví na kritiku (kritika "v dárkovém balení")
Nevyjadřují se otevřeně (komunikace zaměřená na příjemce)
Nejsou příliš sebevědomí (vs. vědomí hiearchie)
Flexibilní, kreativní, obcházející pravidla a normy
Výkonní, spolehliví ve svém tempu práce
Přesní, dochvilní
Nedůvěřiví
Rusko 17 mil. km2
Největší země světa
Česko 78 mil. km2
113. dle velikosti
216:1
1991 - 1999 Jelcin
2000 - 2008 Putin
2008 - nyní Medveděv
Samohonka
v ruském prostředí podomácku vyráběná kořalka
18 l
trojnásobek průměrné světové spotřeby
V ČR - 25 803 Kč
V Rusku - cca 11 000 Kč
100 RUB = 61,05 Kč

Platy ve velkých městech diametrálně odlišné!

Ve většině případů ruské metropolole mnohem dražší než jiná evropská města
Jurij Gagarin (1934 - 1968) 12. dubna 1961 první člověk ve vesmíru. Letěl pouhých 108 min. Zemřel při cvičném letu.
GAZPROM
Největší plynařská společnost
50,02 státní
Tržby 2,99 bil. RUB
Zisk 845 mld. RUB
Aktiva 8,36 bil. RUB
Podle Gazeta.ru:
Respondenti - obyvatelé měst s více než 100 tis. obyvateli
Nejnespokojenější Italové a Portugalci (70, resp. 63 %)
Nevhodné chování = arogance, hulvátství, nevhodné oblékání
Ostatní = Abramovič, Alexandrovci, azbuka, bída, beranice, car a mužik, Kreml, mafie, Mongolové, Moskva, Mrazík, nefunkčnost státního zřízení, Putin, Romanovci, ruština, válka, zajímavá kultura, zbraně
Co se pojí s Ruskem (metoda Google)
Full transcript