Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Globalizacja

Globalizacja a tożsamość kulturowa narodów Europy, UMK w Toruniu, 2012
by

Sławomir Nadolski

on 8 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Globalizacja

GLOBALIZACJA RYS HISTORYCZNY Wbrew pozorom proces zwany „globalizacją” nie jest zjawiskiem odkrytym i dostrzegalnym tylko dla społeczeństw współczesnych, dwudziesto i dwudziestopierwszowiecznym, lecz już ponad dwa tysiące lat temu Polibiusz, grecki historyk powiedział: „wcześniej zdarzenia, jakie zachodziły w świecie, prawie nigdy nie miały związku ze sobą, podczas gdy teraz wszystkie ujęte są w całość”, można zatem stwierdzić, że był on swego rodzaju prekursorem teorii globalizacji. CO TO JEST GLOBALIZACJA? Istnieje wiele definicji „globalizacji”, jednak większość z nich sprowadza się do tego, że jest to ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw oraz gospodarek, powiązania handlowe, inwestycyjne, informacyjne, polityczne i militarne, a także przenikanie kultur. Wszystkie te procesy prowadzą do stworzenia się tak jakby jednego społeczeństwa, gdzie człowiek jest obywatelem świata, a nie konkretnego kraju. Zagadnienia globalizacji stają się przedmiotem zainteresowania wielu różnych środowisk, począwszy od naukowych, poprzez polityczne i korporacyjne, aż do publicystycznych. Globalizacja charakteryzuje się przede wszystkim wielką otwartością gospodarczą oraz integracją i współzależnością. Z jednej strony niesie to ogromne korzyści dla milionów obywateli globalnej wioski, z drugiej jednak strony stwarza wiele zagrożeń, zwłaszcza dla państw słabo rozwiniętych ekonomicznie, ich gospodarek, a przede wszystkim ich obywateli, którzy stają w nierównej walce o klienta, dostęp do dóbr i nowych technologii. Pierwsza fala globalizacji miała miejsce między piętnastym, a szesnastym wiekiem, w czasie przełomowych odkryć geograficznych. W tym czasie Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, zaczęto dogłębnie poznawać Afrykę oraz znaleziono drogę morską do Indii. Wtedy świat zaczęto postrzegać jako rzeczywistą całość, bo po żeglarzach i odkrywcach na nowe lądy przybyli również misjonarze, żołnierze i handlowcy. Zaczęły nawiązywać się pierwsze, poważne relacje międzykontynentalne oparte w dużej mierze na handlu. Oprócz handlu międzykontynentalnego zaczęło funkcjonować zjawisko dyfuzji kulturowej. Niestety wraz z pierwszą falą globalizacji przyszło też zjawisko ogromnego rozłamu pomiędzy biednymi, a bogatymi państwami, które występuje również obecnie, a wręcz nasila się. Ponadto wszelkiego rodzaju normy i wartości przyjmowali obywatele peryferii od obywateli największych mocarstw i metropolii, natomiast handel to ekspansja peryferii w kierunku mocarstw. Tak więc zjawiska te miały charakter wybitnie niesymetryczny. Na nowo podbite ziemie oprócz podróżników, misjonarzy, żołnierzy zaczęli też przybywać osadnicy z Europy, którzy szukali lepszego życia, nowych perspektyw, możliwości wzbogacenia się. To był początek ery kolonialnej, a co za tym idzie początek korporacji ponadnarodowych, które zajmowały się sprowadzaniem dóbr znalezionych na nowych lądach, takich jak złoto, przyprawy, czy egzotyczne warzywa. Wszystkie te działania prowadziły do degradacji podbitych kultur, a w wielu przypadkach do ich całkowitej likwidacji. Jednak z biegiem czasu kosmopolityczny charakter tamtych wydarzeń dobiegł końca w chwili gdy osadnicy poczuli chęć separacji i stworzyli Stany Zjednoczone, a imperium hiszpańskie rozpadło się. To w zasadzie był koniec pierwszej fazy globalizacji. XIX wiek to rewolucja przemysłowa, a więc proces zmian technologicznych, gospodarczych i społecznych spowodowanych przejściem z rolnictwa i rzemieślnictwa do produkcji przemysłowej, na dużą skalę, w fabrykach. XIX wiek to także kolejna, druga fala globalizacji. W tym czasie tworzyły się imperia kolonialne wielkich mocarstw europejskich, takich jak Wielka Brytania, do której należało wówczas aż 20% powierzchni lądowych świata. Skolonizowano Afrykę, Azję i Australię. Po II Wojnie Światowej druga fala globalizacji dobiegła końca, na skutek zaniku większości kolonii, oraz podziału świata na część komunistyczną i część demokratyczną. SYSTEM GLOBALNY, A SYSTEM MIĘDZYNARODOWY W systemie międzynarodowym podmiotami są poszczególne państwa, natomiast w systemie globalnym podmiotami są nie kraje, lecz instytucje, lub organizacje międzynarodowe, mogą to być na przykład korporacje przemysłowe, ogólnoświatowe sieci telewizyjne, Internet, czy kościoły. System globalny charakteryzuje fakt, że wydarzenia w jednym miejscu na świecie warunkują reakcje w innej części świata i na odwrót. MIT CZY FAKT? Ktoś mógłby powiedzieć, że globalizacja to pojęcie sztuczne, niemające żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, to sceptycy, którzy uważają globalną gospodarkę za niedostatecznie zintegrowaną. Jednak zdecydowana większość ekspertów uważa, że coś takiego jak globalizacja istnieje i jest wręcz namacalna. Akcja wywołuje reakcję i to nie tylko w zakresie lokalnym ale globalnym. Krach giełdy nowojorskiej mógłby zdecydowanie zaszkodzić warszawskiej giełdzie, katastrofa naturalna w pewnym regionie Chin, gdzie produkowano dany produkt tylko w tym miejscu na świecie ze względu na niskie koszty produkcji może doprowadzić do powstania ogromnej przerwy w dostawie tego produktu, co z kolei może spowodować szansę dla powstania konkurencyjnego przedsiębiorstwa na drugim końcu świata, to jak ubierają się gwiazdy Hollywood na gali rozdania Oscarów wpływa na to jak miliony obywateli świata będzie postrzegało modę i to co kupią w sklepach w najbliższym czasie po ceremonii, dotyczy to zwłaszcza kobiet. Ogólnoświatowe stacje telewizyjne, a zwłaszcza Internet sprawiają, że o wszystkich wydarzeniach na świecie dowiadujemy się w czasie rzeczywistym. Dawniej proces tej wymiany informacji był zdecydowanie bardziej opóźniony, mniej dokładny, a czasami wręcz niemożliwy. KONTRASTY Globalizacja już w samej definicji jest tożsama z ogromnymi nierównościami. Doświadczenie, kapitał w postaci pieniędzy, wykwalifikowanej kadry, taniej siły roboczej, nowych technologii, ziemi te wszystkie atuty posiadają wielkie światowe korporacje, jednak tego wszystkiego, z wyjątkiem taniej siły roboczej brakuje przedsiębiorcom z ubogich krajów trzeciego świata. Największy problem polega tutaj na tym, że realnie nie występuje zjawisko rozwoju zrównoważonego, o którym tak często debatują politycy i przywódcy największych państw. Świat biznesu rządzi się swoimi brutalnymi prawami i nie ma w nim miejsca na finansową pomoc konkurencji, albo wparcie jej nowymi technologiami to z resztą zaprzeczałoby logice ekonomicznej, jednak wszystko to sprawia, że różnice pomiędzy bogatymi, a biednymi rosną w niepokojącym tempie. PLUSY I MINUSY Plusy globalizacji:
-maksymalne poszerzanie rynków,
-optymalizacja zaopatrzenia i zbytu,
-minimalizacja kosztów i maksymalizacja zysków,
-zwiększenie produkcji i zmniejszenie kosztów stałych,
-większe inwestycje w nowe technologie i badania,
-pogłębione możliwości specjalizacji,
-wzrost swobody działalności gospodarczej,
-powiększony dostęp do dóbr,
-uniezależnienie się od krajowych możliwości produkcyjnych,
-podwyższenie standardu życia.
Minusy globalizacji:
-dominacja liberalnego ładu wolnorynkowego,
-wzrost dominacji wartości ekonomicznych nad wartościami humanistycznymi,
-prym konkurencyjności nad solidarnością społeczną,
-wymykanie się badań naukowych i nowych technologii spod kontroli i zasad etycznych,
-potrzeba pogodzenia ujednolicania się świata technologicznie i zachowania różnorodności kulturalnej i religijnej,
-zmniejszenie roli państw nad kontrolą procesów gospodarczych na rzecz światowego rynku,
-narastanie problemów ekologicznych,
-wzrost nierówności społecznych.
GLOBALIZACJA DZIŚ Dziś globalizacja przede wszystkim łączona jest z jej gospodarczym i ekonomicznym wymiarem. Thurow Wallerstein napisał: „Po raz pierwszy w historii ludzkości każda rzecz może być wyprodukowana i sprzedana gdziekolwiek. W gospodarce kapitalistycznej oznacza to wykonywanie każdego produktu i podejmowanie każdej działalności w tym miejscu globu, gdzie można to zrobić najtaniej, a zarazem sprzedawanie finalnych produktów i usług tam, gdzie ceny i zysk są najwyższe. Sentymentalnie przywiązanie do pewnych geograficznych części świata nie jest częścią tego systemu. Technologicznie, koszty transportu i komunikacji dramatycznie spadły, podczas gdy ich szybkość działania wzrosła wykładniczo. To doprowadziło do powstania zupełnie nowych systemów komunikacji, zarządzania i kontroli w sektorze gospodarki”. Te słowa chyba najpełniej oddają ekonomiczny wymiar globalizacji. Stereotypy narodowościowe za sprawą coraz niższych kosztów transportu, także tego międzykontynentalnego, zaczęły tracić na aktualności. Obecnie występuje masowa wymiana informacji drogą fizyczną, a także telewizyjną i internetową. Ludzie na całym świecie mają możliwość oglądania tych samych seriali telewizyjnych, filmów kinowych, czytania tych samych książek, mają dostęp do tych samych informacji i technologii. Oczywiście wszystko to dotyczy mieszkańców państw rozwiniętych oraz tych gdzie władza nie wprowadziła cenzury i przepisów prawnych które uniemożliwiają podróżowanie poza granicami danego państwa. Jednak elementy tak zwanej kultury popularnej dotarły nawet tam gdzie daleko jest do krajów pierwszego, a nawet i drugiego świata. To wszystko dzięki procesom globalizacji, gdzie całkowita niezależność od wpływów mieszkańców innych części świata jest prawie niewykonalna. ŚWIATOWE KORPORACJE Nieodłącznym elementem globalizacje są światowe, wielkie korporacje takie jak Coca-Cola, McDonald’s, Adidas, Nike, Ford, czy Mercedes-Benz. To one sprawiają, że będąc praktycznie w dowolnym miejscu na świecie możemy napić się dokładnie ego samego napoju jaki znamy z naszego lokalnego sklepu, zjeść kanapki przyrządzone według ściśle określonych procedur, tych samych dla całego świata, w takim samym opakowaniu i z bardzo zbliżonym standardem, możemy kupić w dowolnym miejscu na świecie koszulkę, lub buty naszego ulubionego producenta, które spełniają wymogi technologiczne obowiązujące w każdym innym miejscu na ziemi, albo kupić, lub wypożyczyć samochód sprawdzonej marki. Zwłaszcza w dużych miastach można spotkać na każdym kroku niezliczone ilości logotypów ogólnoświatowych korporacji, to nieodłączna część krajobrazu większości metropolii. TOŻSZAMOŚĆ? W kosmopolitycznym świecie, gdzie kraje wiążą się w międzynarodowych organizacjach, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, NATO, czy Unia Europejska, a ludzie korzystają z produktów które kupują nie przez wzgląd na sentyment czy patriotyzm, tylko ze względu na jak najniższą cenę, należy sobie zadać pytanie czy istnieje coś takiego jak tożsamość? Myślę, że mimo wszystko tożsamość narodowa i nie tylko, pozostała w nas. Pomimo światowych zależności i nieograniczonemu przepływowi informacji oraz dóbr ludzie w jakiś sposób chcą się wyróżniać, chcą pielęgnować tradycję kraju, czy rodziny. Świadczą o tym na przykład ciągłe poszanowanie do symboli narodowych, czy ogromne przywiązywanie wagi do wyznawanej religii, czy światopoglądu. Moim zdaniem kluczem jest tutaj równowaga pomiędzy byciem obywatelem świata i korzystania z jego dobrodziejstw, a pamięcią o tradycji i pielęgnowaniem lokalnych zwyczajów. na podstawie:
Amsterdamski S., Globalizacja i co dalej?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 2004.
Okoń-Hordyńska E., Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji, Wydawnictwo UJ, 2007.
Okoń-Hordyńska E., Globalizacja: problemy i kontrowersje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003.
prezi by:
Sławomir Nadolski, 2012 TYPOLOGIA ROLANDA ROBERTSONA Roland Robertson stworzył 4 typy wizji globalizacji:

1. Globalny Gemeinschaft I – wizja niezależnych od siebie wspólnot, unikalnych lub podległych.

2. Globalny Gemeinschaft II – wizja jednej globalnej wioski.

3. Globalny Gesellschaft I – wizja suwerennych, hierarchicznie podporządkowanych, bądź równoprawnych państw.

4. Globalny Gesellschaft II – wizja unifikacji państw i powstanie rządu światowego.
Full transcript