Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Etik & Moral

No description
by

Linn Style

on 3 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Etik & Moral

"Etisk kombination"
Etikens tre huvudvägar
Ligger värdet i handlingen, i själva pliktuppfyllelsen?
Plikten går före allt annat
Moraliskt dilemma
Etik & människosyn
Värde / värdering
Värde: det som är viktigt och betydelsefullt för någon
- personligt eller allmänt
Vad innebär begreppen?
Etik & Moral
Etik
Betyder "läran om moralen"
Moral
Tankar och teorier om vad som är rätt och fel
Samhällets regler
Heliga skrifter
Handlar mer om individens inställning
Ofta visar man sin etik genom sin moral
Överensstämmelse?
Uppfostran, livsåskådning, erfarenheter
Uppfattning av människan:

- Fri eller ofri?
- Självisk eller osjälvisk?
Den gyllene regeln...
...Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv (?)
...Plåga inte andra med det som pinar dig själv (?)
...Det som är skadligt för dig själv, gör inte det mot din medmänniska (?)
...Gör inte mot andra något, som skulle vålla dig själv smärta (?)
...Allt vad du vill att andra ska göra mot dig ska du också göra mot dem (?)
Islam
Buddhism
Judendom
Hinduism
Kristendom
Värdering: personlig uppfattning/åsikt om vad som är viktigt
och betydelsefullt, tex. vad är gott/ont, rätt/fel?
Egenvärde:
= något som under alla förhållanden har ett värde för sin egen skull, tex. frihet, hälsa och kärlek
Människovärde?
Olika definitioner av vad en människa är...
1. Vad är ett människovärde?
- Är alla människor lika mycket värda?
Instrumentellt värde:
= något som har ett värde för att det kan användas som ett instrument för att nå ett annat värde, tex. pengar för att nå frihet
Definition 1:
"Alla människor är födda fria och lika i värde. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en anda av broderskap"
(FN, förklaringen av de mänskliga rättigterna artikel 1)
Definition 2:
"Männskoraserna är intellektuellt ojämlika; mänskligheten är inte förädlingsbar i all oändlighet"
Definition 3:
"Den goda säden representeras av de friska dugliga människorna i landet, de "välborna". Ogräset motsvaras av de skadliga och samhällsodugliga. Det svåra gräset, tistlarna, motsvaras av obotligt sinnessjuka, idioter, vanebrytare osv. "
(Joseph Arthur De Gobineau, fransk aristokrat och politiker, 1884)
(Herman Lundborg, Sveriges ledande rasbiolog under 1900-talets första hälft)
2. Vilken betydelse har arv och miljö?
- Är det arvsanlagen som avgör om vissa människor
blir kriminella?
- Är könsrollerna något som är medfött?

3. Har alla människor ett
moraliskt ansvar?
- För alla, för vissa, för ingen?
- Hur ser du på solidariet, allmosa och att vilja hjälpa andra?
Ligger värdet i målet jag uppnår, dvs. konsekvensen av min handling?
Ligger värdet i den goda avsikt jag hade med min handling - även om allting blev fel?
PLIKTETIK
KONSEKVENS-
ETIK
SINNELAGS-
ETIK
Konsekvensetikerns väg:
Pliktetikerns väg:
Sinnelagsetikens väg:
Regler ska alltid efterlevas, under alla omständig- heter, oavsett situation, konsekvenser och annat
Vad händer om två plikter kolliderar?
Corrie ten Boom
(1892-1983)
Handling - för vem?
1.
Etisk egoism
- en handling är bra om den
medför goda konsekvenser för mig
2.
Etisk gruppegoism
- en handling är bra om
den medför goda konsekvenser för oss
3.
Etisk alturism
- en handling är bra om den
medför goda konsekvenser för andra
4.
Etisk universalism
- en handling är bra om
den medför goda konsekvenser för alla
Om en handling är rätt eller fel avgörs av de konsekvenser som handlingen medför
"Robin Hood-filosofi"
Men vad händer om en handling inte får de konsekvenser jag vill?
En konsekvensetiker bör ta hänsyn till
alla
tänkbara konsekvenser - nu och i framtiden
Handlingen är rätt om du handlar i god tro och med goda avsiker
Att tänka på...
Hade det varit rätt att mörda Hitler för att undvika förintelsen?
Har du ett kärleksfullt sinne så handlar du automatiskt rätt -
"älska och gör vad du vill"
Går det att rättfärdiga en handling där man inte har funderat över konsekvenserna?
Hur ofta är kärlek till andra människor det ärliga motivet?
1. Hanna är 17 år och går på gymnasiet med mål att senare komma in på läkarlinjen. En dag upptäcker hon att hon är gravid - vad ska hon göra?

Utifrån den information ni har fått - bör Hanna göra en abort?
2. Hanna är uppvuxen i en strikt katolsk familj. Hon är själv troende, men har inte varit så aktiv de senaste åren. Hennes familj är uttalat emot abort och hon är rädd för att hennes föräldrar kommer att slänga ut henne om de får reda på att hon är gravid - och ännu värre - om de får reda på att hon har genomgått en abort.
En moralisk kompass...
Information baserad på religionsboken "Söka Svar"
Hur ser vi på våra medmänniskor?
Utifrån de tre resonemangsmodellerna, diskutera följande moraliska dilemma:

Pliktetik:
själva plikten handlingen bedöms
(Vilka plikter aktualiseras & vad grundar sig plikten på?)


Konsekvensetik:
endast resultaten bedöms
(Vad blir konsekvenserna på lång och på kort sikt för alla inblandade och vem/vilka bör gynnas, jag, andra, eller jag och andra?)

Sinnelagsetik:
den goda viljan bedöms
(Vilka motiv, medvetna eller omedvetna, kan tänkas ligga bakom
handlingen?)
3. Hanna och Markus har varit tillsammans i tre år trots att Hanna ätit p-piller, så blev hon gravid. Hanna har nästan bestämt sig för att utföra en abort i smyg, men berättar först för Markus.

Markus är 21 år gammal, har en stadig inkomst och trots att det inte var planerat så blev han väldigt glad när han fick höra nyheterna. Han känner sig redo att blir pappa.
Full transcript