Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Etik & Moral

No description
by

Linn Style

on 2 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Etik & Moral

"Etisk kombination"
Etikens tre huvudvägar
Ligger värdet i handlingen, i själva pliktuppfyllelsen?
Plikten går före allt annat
Moraliskt dilemma
Etik & människosyn
Värde / värdering
Värde: det som är viktigt och betydelsefullt för någon
- personligt eller allmänt
Vad innebär begreppen?
Etik & Moral
Etik
Betyder "läran om moralen"
Moral
Tankar och teorier om vad som är rätt och fel
Samhällets regler
Heliga skrifter
Handlar mer om individens inställning
Ofta visar man sin etik genom sin moral
Överensstämmelse?
Uppfostran, livsåskådning, erfarenheter
Uppfattning av människan:

- Fri eller ofri?
- Självisk eller osjälvisk?
Den gyllene regeln...
...Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv (?)
...Plåga inte andra med det som pinar dig själv (?)
...Det som är skadligt för dig själv, gör inte det mot din medmänniska (?)
...Gör inte mot andra något, som skulle vålla dig själv smärta (?)
...Allt vad du vill att andra ska göra mot dig ska du också göra mot dem (?)
Islam
Buddhism
Judendom
Hinduism
Kristendom
Värdering: personlig uppfattning/åsikt om vad som är viktigt
och betydelsefullt, tex. vad är gott/ont, rätt/fel?
Egenvärde:
= något som under alla förhållanden har ett värde för sin egen skull, tex. frihet, hälsa och kärlek
Människovärde?
Olika definitioner av vad en människa är...
1. Vad är ett människovärde?
- Är alla människor lika mycket värda?
Instrumentellt värde:
= något som har ett värde för att det kan användas som ett instrument för att nå ett annat värde, tex. pengar för att nå frihet
Definition 1:
"Alla människor är födda fria och lika i värde. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en anda av broderskap"
(FN, förklaringen av de mänskliga rättigheterna artikel 1)
Definition 2:
"Männskoraserna är intellektuellt ojämlika; mänskligheten är inte förädlingsbar i all oändlighet"
Definition 3:
"Den goda säden representeras av de friska dugliga människorna i landet, de "välborna". Ogräset motsvaras av de skadliga och samhällsodugliga. Det svåra gräset, tistlarna, motsvaras av obotligt sinnessjuka, idioter, vanebrytare osv. "
(Joseph Arthur De Gobineau, fransk aristokrat och politiker, 1884)
(Herman Lundborg, Sveriges ledande rasbiolog under 1900-talets första hälft)
2. Vilken betydelse har arv och miljö?
- Är det arvsanlagen som avgör om vissa människor
blir kriminella?
- Är könsrollerna något som är medfött?

3. Har alla människor ett
moraliskt ansvar?
- För alla, för vissa, för ingen?
- Hur ser du på solidariet, allmosa och att vilja hjälpa andra?
Ligger värdet i målet jag uppnår, dvs. konsekvensen av min handling?
Ligger värdet i den goda avsikt jag hade med min handling - även om allting blev fel?
PLIKTETIK
KONSEKVENS-
ETIK
SINNELAGS-
ETIK
Konsekvensetikerns väg:
Pliktetikerns väg:
Sinnelagsetikerns väg:
Regler ska alltid efterlevas, under alla omständig- heter, oavsett situation, konsekvenser och annat
Vad händer om två plikter kolliderar?
Corrie ten Boom
(1892-1983)
Handling - för vem?
1.
Etisk egoism
- en handling är bra om den
medför goda konsekvenser för mig
2.
Etisk gruppegoism
- en handling är bra om
den medför goda konsekvenser för oss
3.
Etisk altruism
- en handling är bra om den
medför goda konsekvenser för andra
4.
Etisk universalism
- en handling är bra om
den medför goda konsekvenser för alla
Om en handling är rätt eller fel avgörs av de konsekvenser som handlingen medför
"Robin Hood-filosofi"
Men vad händer om en handling inte får de konsekvenser jag vill?
En konsekvensetiker bör ta hänsyn till
alla
tänkbara konsekvenser - nu och i framtiden
Det moraliska värdet ligger i handlingens avsikt
Att tänka på...
Hade det varit rätt att mörda Hitler för att undvika förintelsen?
Inställningen till medmänniskan är det avgörande (tex. etisk egoism eller etisk alturism?)
Går det att rättfärdiga en handling där man inte har funderat över konsekvenserna?
Hur ofta är kärlek till andra människor det ärliga motivet?
1. Arash och Emelie börjar att prata på en fest. De känner varandra sedan tidigare, men har aldrig pratat själva på det här sättet förut. Sent på kvällen promenenerar de hem tillsammans och utanför hennes hus frågar hon om han vill följa med henne in. Hennes föräldrar är inte hemma. Vad ska Arash göra?
2. Arash är uppvuxen i en muslimsk familj. Hans föräldrar har alltid pratat om hur viktigt det är att man bara har sex med den man gifter sig med. Han vet hur besviken hans mamma skulle bli om hon såg honom nu. Men shit, vad vacker Emelie är...
En moralisk kompass...
Information baserad på religionsboken "Söka Svar"
Hur ser vi på våra medmänniskor?
Utifrån de tre resonemangsmodellerna, diskutera följande moraliska dilemma:

Pliktetik:
själva plikten handlingen bedöms
(Vilka plikter aktualiseras & vad grundar sig plikten på?)


Konsekvensetik:
endast resultaten bedöms
(Vad blir konsekvenserna på lång och på kort sikt för alla inblandade och vem/vilka bör gynnas, jag, andra, eller jag och andra?)

Sinnelagsetik:
den goda viljan bedöms
(Vilka motiv, medvetna eller omedvetna, kan tänkas ligga bakom
handlingen?)
3. Sedan ett år tillbaka har Emelie varit tillsammans med Arash polare Sebastian, som inte kunde komma på festen eftersom han var tvungen att göra någon familjegrej ute på landet. Arash har förstått att Emelie inte tar relationen särskilt seriöst, men vet hur mycket hon betyder för Sebastian. Vad ska han göra?
Exempel: Buddhistmunk som hjälper en gammal dam över gatan...
Full transcript