Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MBTI - Myers Briggs Type Indicator

No description
by

Orsi Szabó

on 22 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MBTI - Myers Briggs Type Indicator

E
Extravertált
I
Introvertált
S
N
Sensing
iNtuition
F
Thinking
Feeling
T
P
Perceiving
J
Judging
M
B
T
I
®

Energia
kitárulkozás
sokszínűség
csoportban jó
mozgalmasság
divat
beszéljünk róla
csináljuk
nagy társaság
barátok, ismerősök
energikus
tartózkodás
mély érdeklődés
elmélkedés
nyugalom
visszafogottság
elmélyült
gondolkodás
bensőségesség
kevés, mély
kapcsolat
megfontoltság
gondolatok,
koncepciók
Figyelem kifelé áramlik, a környezet
tárgyai és az emberek felé
Figyelme befelé áramlik,
saját belső állapota felé

Észlelés
Döntés
Életstílus
az ördög a
részletekben
bújik meg
hiszem, ha látom
bízik a
tapasztalatban
lépésről lépésre
építkezés
a mában élni
tényszerűség
szó szerinti
értelmezés
realista
konkrétumok
teremtés
szimbólumok
elméletek
elvonatkoztatás
jövő, lehetőség
képszerűség
hatodik érzék
képzelőerő
megérzések
nagy
összefüggések
Kiterjedt érdeklődésű,
több mindennel
foglalkozik egyszerre
Igénye van rá, hogy
hatással legyen
a környezetükre
A környezetre hagyatkozik
ösztönző erőért,
iránymutatásért
Fontos számára a cselekvés,
néha kirobbanóan,
erőteljesen viselkedik
Könnyebben tanul
cselekedve, vagy másokkal
megvitatva a témát
Könnyen teremt
új kapcsolatokat,
kezdeményező
Beszélve
gondolkozik
Saját belső világára
hagyatkozik ösztönző
erőért, iránymutatásért
Fontos számára a
gondolatok,
ötletek tisztasága,
tartóssága
Könnyebben tanul elmélyülve, ha gondolataival magára hagyják
Az új
kapcsolatoknak
önmagukban nincs
jelentőségük számára
Elmélyült érdeklődésű, a gondolatok
megbízhatóságát értékeli
Befejezett gondolatokat közöl,
ha a közlés egyáltalán
fontos számára
Igénye van saját, belső gondolati világának alakítására
Az érzékszervekkel megfigyelhető tényekre alapoz
A kézzel fogható, valószerű dolgok az elsődlegesek számára
A jelen a biztos, az „itt és most” számít

Észreveszi a részleteket és emlékszik rájuk
Tapasztalásaiból, megfigyeléseiből építi föl a jelen valóságát
A történetet az elején kezdi,és a végén fejezi be

Gyakorlatias, a józan észben bízik

Értékeli az elemek pontosságát
Könnyen meglátja a mögöttes
jelentést, szabályszerűséget, összefüggéseket.

Elsősorban a lehetőségek, és a dolgok közötti összefüggések fontosak számára
A jövő lehetőségeit
tartja szem előtt
Rendszerekre és elméletekre
támaszkodva alkotja
meg a jövő valóságát

Egy történetet a
lényeges
részek kiemelésével
mesél el
A problémán túlmutató
megoldásokat talál

Értékeli a rendszer
teljességét
Deduktív: az egészre, a
teljesre összpontosít
támogatás
személyesség
ok-okozat
empátia
megértés
együttérzés
tiszta logika
ésszerűség
megbocsátás
érzelmek
pártatlanság
tárgyszerűség
objektivitás
igazságosság
alapelvek
megbecsülés
elemzés
emberi kapcsolatok
részrehajlás nélkül
harmónia
Logikus
összefüggéseket
keres
A helyzeteket egy már
bevált logikai séma
szerint értékeli

Döntéseit a személyes
vonzalomtól elvonatkoztatva
hozza meg
A tárgyilagos igazság híve
Kritikus a
következetlenséggel,
a hiányossággal szemben
Értékeli a
hibátlan logikát

Döntései ok-okozati viszonyok elemzésén alapszanak
A hibák feltárásával
törekszik jobbításra
Elismeréssel törekszik jobbításra
Összhangra, harmóniára vs bosszúra, kitolásra törekszik
Elutasító a más
értékrendű emberekkel
Megértő a csoportba
tartozó emberek
hibáival, nehézségeivel
kapcsolatban
A személyes- és
csoportértékeket
tartja szem előtt
Személyes kapcsolainak minőségét figyelembe véve dönt
A helyzetek elemzésekor
az emberi összefüggésekre
figyel
Jó érzést okozó
kapcsolatokat keres
türelmes
tervezettség
alkalmazkodni
tudás
saját élet írányítása
ütemezettség
rugalmas
pontos
könnyed
eltökélt
rendszeretet
lezser
spontaneitás
"hol is van?"
időben kezdeni
nyitott
lehetőségek
alternatívák
elkötelezett
sokféleség
egyszerre
időben dönteni
módszeres
Életét az áttekintés és az előrelátás igénye irányítja
A tevékenységeket a cél,az eredmény elérése érdekében végzi, és e szerint értékeli
Térben strukturál, a rendezettséget kedveli maga körül
Megtervezi az eseményeket, és követi a tervet
A feladat elvégzéséhez szükséges időigényt felméri, a feladatot ehhez ütemezi
Kedveli az időbeli strukturáltságot, a tervezettnek megfelelő lezárást
Döntés után leállítja az üggyel kapcsolatos további bejövő információkat
A döntéseket időben szereti meghozni

Minél teLjesEbb
infoRmációS báZis
gyűjTéséT pReFereÁlja

Elhalasztja
a
döntést,
ha
arra
VAN
szükség

KedVeli
a
NyitoTTságot
,
A
váratlan jól
veSzi
A dolgok a maguk
természetes
igénye
szerint zajlanak:
a terv kényszer

A

FOLYAMAT
minősége
számít
, a
tevékenységet
eszerint
értékeli
Szeret minden szükségeset
látni maga körül, ezért
térben
szétteríti maga körül
a dolgokat

A határiDő köZelsége adja meg a feladat elvégzéséHez szüksÉges izgalMat
Életét
az
élMények
, az
ÚJ
élményekre
való
éHség
irányít
ja
Analitikus
FordulaTOkaT
...és a csapatod milyen?
Szóban, amit lehet
Hadd kezdjen beszélni
Több témát be lehet hozni
Számíts azonnali cselekvésre
Hadd folyjék a megbeszélés
Kommunikációs tippek
Extravertáltakhoz
Kommunikációs tippek
Introvertáltakhoz
Írásban, amit lehet
Kérdezz, aztán hallgasd
Egy téma egyszerre
Hagyj neki időt a reagálásra
Ne fejezd be a mondatait
Kommunikációs tippek
Érzékelőkhöz (Sensing)
Egyértelműen határozd meg a témát
Tényeket és példákat hozzál
Lépésről lépésre add az információt
Emeld ki a gyakorlati hasznot
Fejezd be a mondataidat
Idézd föl a múltbeli tapasztalatokat
Kommunikációs tippek
Intuitívekhez (iNtuition)
Hozd be az átfogó képet és vonzatait
Lehetőségekről beszélj
Hasonlatokat és metaforákat használj
Dobálózzatok az ötletekkel
Használhassa a képzelőerejét
Ne áraszd el őt részletekkel
Kommunikációs tippek
Gondolati alapon döntést hozókhoz
(Thinking)
Összefogottan és logikusan beszélj
Gondold át az okokat és okozatokat
Összpontosíts a következményekre
Azt kérdezd, mit gondol
Hagyatkozz az igazságérzetére
Ne ismételd magad
Kommunikációs tippek
Kapcsolati alapon döntést hozókkal
(Feeling)
Azzal kezd, amiben egyetértetek
Ismerd el az erőfeszítéseit és hatását
Ismerd el az érzések létjogosultságát
Beszéljetek embereket érintő kérdésekről
Mosolyogj és tarts szemkontaktust
Légy barátságos és tapintatos
Légy ott időben és felkészülten
Juss el a következtetésekig, ne hagyj nyitva problémákat
Légy döntésképes és határozott
Hagyd, hogy döntéseket hozhasson
Légy jól szervezett és hatékony, ne használd az idejét
Maradj az eltervezettnél
Számíts sok kérdésre
Ne kényszerítsd azonnali döntési helyzetbe
Hagyd nyitva a lehetőséget a változatok megbeszélésére
Hagyjál neki választási lehetőségeket
Bízd magad a folyamatra
Légy nyitott új információkra
Kommunikáció tippek
Megítélőkhöz (Judging)
Kommunikációs tippek
Észlelőkhöz (Perceiving)
Andi
Peti
Jutka
Ági
Ildikó
András
Emese
Robi
Petra
Laci
Györgyi
Szabolcs
E:I = 4:8
S:N = 6:6
T:F = 5:7
J:P = 2:9
Köszönöm a figyelmet!
ha érdekel a típusok részletesebb leírása és az MBTI gyakorlati felhasználása, katt ide:
http://szaboorsi.hu/portfolio/mbti-extravertalt-introvertalt/
milyen típus vagy?
tervezettség
saját élet írányítása
ütemezettség
pontos
eltökélt
rendszeretet
időben kezdeni
nyitott
lehetőségek
alternatívák
elkötelezett
időben dönteni
módszeres
Judging
Perceiving
könnyed
türelmes
sokféleség egyszerre
alkalmazkodni tudás
+hol is van?"
lezser
rugalmas
spontaneitás
alternatívák
tervezettség
rendszeretett
ütemezettség
módszeres
eltökélt
időben kezd
Full transcript