Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMLARININ SINIFLANDIRILMASI

No description
by

betül gemici

on 26 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMLARININ SINIFLANDIRILMASI

BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMLARININ SINIFLANDIRILMASI
PİAGET
BRUNER
VYGOTSKY
Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuramı
1 )

Piaget, öğrenmeyi yaşa bağlı bir süreç olarak kabul eden zihinsel gelişim kuramına dayalı olarak açıklamıştır.

2)
Zihinsel gelişimi açıklamaya yönelik olarak ise çok farklı ve kapsamlı bir bakış açısı ortaya koyarak, bu süreci doğumdan başlayan ve yetişkinliğe kadar devam
eden dört dönemde değerlendirmiştir.

3)
O’na göre dönemler ilerledikçe çocukların kavrama ve problem çözme yeteneklerinde niteliksel gelişmeler
gözlenmekte ve her bir dönem kendisinden
önce gelen dönemlerin özelliklerini de içermektedir.

BU DÖNEMLER ;
1)
Duyusal Motor Dönem (0-2 yaş)
2)
İşlem Öncesi Dönem (2-7 yaş)
3)
Somut İşlemler Dönemi (7-11 yaş)
4)
Soyut İşlemler Dönemi (+11)

PİAGET'E GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİMİ ETKİLEYEN İLKELER;
1)
Olgunlaşma
2)
Yaşantı
3)
Uyum
4)
Örgütleme
5)
Dengeleme

KURAMIN TEMEL KAVRAMLARI İSE ŞÖYLEDİR ;
1)
Zeka
2)
Şema
3)
Uyum
4)
DengelemePİAGET'İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMINDAKİ 4 TEMEL KURAL :
Evreler değişmez.Belli bir sıra ile ortaya çıkar.
Bir sonraki evre önceki evrelerden elde edilen kazanımları da içerir.
Her birey kendine özgü gelişim gösterir.Bireysey farklılıklar vardır.
Piaget'in gelişim kuramı her evre için kritikolan gelişim özelliklerini belirtir.
BRUNER'A GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM
Bilişsel gelişim,bireyin kendisine ve başkalarına ne yaptığını ve ne yapacağını artan bir kapasite ile açıklamasıdır. = kişisel farkındalık
Bruner'e göre bilişsel gelişim basamak basamak ilerler.
İlk basamak: yapmakla ilgilidir (bilmek=yapmak)
tek yönlü dikkat (enaktif-eylemsel).
Daha sonra çevrenin daha büyük görüntülerini zaptedip tutabilme (ikonik- imgesel).
Dil önem kazanmaya başlar ve kavramlar daha belirginleşir (sembolik), seçenekler bir arada alınabilir.
Çocuğun çevresindeki dünyayı zihninden temsil etme yolları üç aşamadadır.
Eylemsel dönemde
çocuk, çevreyi eylemlerle anlar; dokunarak, vurarak, ısırarak, hareket ettirerek.
İmgesel dönemde
bilgi daha çok görsel resimler şeklinde saklanır.
Sembolik dönemde
çocuklar yazılı ve sözel semboller aracılığıyla bilgiye ulaşmaktadırlar.


EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Eğitim becerilere ağırlık vermelidir. (eylemsel-görsel-sembolik).
Eğitim programı daha güçlü becerileri ileride öğretebilmek amacıyla ona temel olacak beceri basamakları şeklinde düzenlenmelidir.
Öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesinde bilgiler gelişim döneminin özelliklerine uygun olarak sunulmalıdır.
Uygun araç-gereç, materyal kullanımı ÖNEMLİDİR.
Bilişsel gelişimde dil önemli bir anahtardır.
İçsel motivler harekete geçirilmeli. (PEKİŞTİREÇ)
Eğitim, öğrencinin aktif olarak bir durumu açıklamaya çalışmasına ve ögeler arasındaki ilişkileri keşfetmesine izin vermelidir.
Farklı öğretim yöntemleri seçilmeli
Bruner'e göre öğretmenin rolü paketlenmiş bilgiyi öğrenciye sunmaktan çok öğrencinin kendi kendine öğrenebileceği ortamı oluşturmaktır. (BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM)
VYGOTSKY'E GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM
çocuğun öğrenmesinde yetişkinlerin ve çevrenin rolünün daha çok olduğunu söyler.
çocukların kavram oluşumunda disiplinle yürütülecek eğitime önem verilmesi gerektiğini savunur.
bilgiyi yapılandırmadan bahseder.
eğitimde bireysel farklar olduğunu öyler.
billişsel gelişim ve kavramların kazanılmasında dilin çok önemli olduğunu söyler.
VYGOTSKY'E GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM
kavramları kendiliğinde elde edilen ve sonradan kazanılan kavramlar olarak ikiye ayırır.
kendiliğinden edinilen kavramlar tümdengelim yoluyla,öğretilen kavramlar ise tümevarım yoluyla edinilir.
!! Piaget de ise böyle bir ayrım yoktur !!
2 yaşına kadar çocuğun bilişsel gelişiminde doğal çizgi hakimdir,sonrasında onun yerini kültürel çizgi alır.
öğretmen aktif olmalıdır der. Fakat aktif olmalıdır derken çocuğun ihtiyacı olduğunda ve rehber olarak aktif olmasından bahseder.
BİLİŞSEL GELİŞİMDE SAVUNDUĞU YAPILAR ;
Yakın gelişim alanı :
Burada anlatılmak istenen çocuğun kendi başına değil de arkadaşları veya erişkinlerin yardımıyla başarabildiği görevlerdir.
İçsel konuşma :
çocuklar bir konuda düşünürken veya bir şey yaparken bu düşünme ve davranışa yol gösteren kendi kendine konuşmalardır.
Yapı iskelesi :
öğrenmenin erken dönem aşamalarında çocukları büyük ölçüde destekleyerek,ileride bu desteği azaltmak ve gücü yeter yetmez çocuğun sorumluluk almasını sağlamak anlamına gelir.
BRUNER'A GÖRE ;
GARDNER
GARDNER'IN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI
Gardner'ın bilişsel gelişim kuramı çoklu zekaya dayanır.
Gardner bilişsel yeteneklerin geniş bir yelpazeden oluştuğunu ve aralarında sadece çok zayıf bir korelasyonun bulunduğunu savunmaktadır.
Örneğin,
kuram çarpma işlemini kolayca öğrenen bir çocuğun, bu görevde zorluk yaşayan bir çocuğa göre daha zeki olduğunu söylemez. Basit çarpma işlemlerinde uzmanlaşmak için zaman harcayan bir çocuk 1) çarpma işlemini farklı bir yolla öğrenebilir, 2) matematik dışındaki bir alanda üstün olabilir, 3) hatta çarpım sürecini derin bir seviyede anlıyor veya tamamen farklı bir süreç olarak görüyor olabilir.
ÇOKLU ZEKA KURAMI
Bu teoriye göre,her birey 8 çeşit zekaya değişik oralarda sahiptir.
Her bireyin kendine özgü potansiyeli vardır.
Kalıtım hangi zeka türünün ön planda olacağını belirler.
Zeka alanları her zaman birbirleriyle etkileşim halindedir.
Zekalar çeşitli biçimlerde gösterilir.
Bir öğrenmeyi gerçekleştirmenin birçok yolu vardır.

BU ZEKA ALANLARI ŞUNLARDIR;
Uzamsal
Sözel
Mantıksal-Matematiksel
Kinestetik
Müziksel
İçsel
Sosyal
Doğasal
Varoluşsal
VYGOTSKY VE BRUNER
Her ikisi de eğitimde bireyselleşmeye önem vermektedir.
Vygotsky, bilişsel gelişimin, sosyal etkileşimler ve kültürlenme tarafından yönlendirildiğini savunurken; Bruner, çocuğun bilişsel gelişiminde daha çok psikolojik dinamiklere ağırlık vermektedir.
Her ikisi de dil becerilerinin bilişsel gelişme ve iletişim açısından önemli bir etken olduğu görüşündedir.
Vygotksy yakından uzağa öğretim yaşantısı,
Bruner, bilişsel gelişim evreleri.
VYGOTSKY VE PİAGET
Hem Piaget he de Vygotsky keederek öğrenmeyi savunmuşlardır.
Vygotsky'nin görüşlerinin
en temel farkı
rehberlik ederek öğrenmedir.
Piaget'in bireyci ve içsel görüşlere önem verirken.
Vygotsky bilişsel gelişimi incelerken toplumsal çevreyle etkileşime büyük önem vermiştir.
Piaget kardeş kavramı gibi kavramların 11-12 yaş civarında kazanılabileceğini belirtmiştir.
Vygotsky ise kavramları öğretilen kavramlar ve kendiliğinde elde edilen kavramlar olarak 2 ' ye ayırmıştır.
BETÜL NUR GEMİCİ
Full transcript