Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Revolutioner

No description
by

Ann-Sofie Eriksson

on 30 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Revolutioner

Revolution
Naturvetenskaplig revolution
1500-1600: nya idéer om världen
Upplysningstiden
1600-1700
Amerikanska revolutionen - Frihetskriget
1776-1783
Franska revolutionen
1789
Industriella revolutionen
Copernicus (POL)
Kepler (AUS)
Galilei (ITA)
Newton (SB)
Locke (SB)
Montesquieu (FRA)
Voltaire (FRA)
Rousseau (FRA)
Wollstonecraft (SB)
Hur ska samhället vara uppbyggt och hur ska staten fungera?
Ludvig XVI
Prästerna
Adeln
Borgare och bönder
Politik
Ekonomi
Sociala orättvisor
Tom statskassa
Skatter - betalades av 3:e ståndet
Krig - frihetskriget och sjuårskriget
Dåliga skördar
brist på mjöl - rykten om lagring plundring och upplopp
preliminära inkomstkällan
Spänningar och hot mot Paris
Ökade skatter - importkostnader
Fler skatteintäkter behövdes - Adeln och prästerna?!
Ludvig XVI behöver riksdagen
Envälde - svaga beslut
Präster och adeln = priviligier (förmåner)
Riksdagen - ledamöter från de tre stånden
ej sammankallad
98% - tredje ståndet (borgare, advokater, lärare och bönder)
Adeln - ville ha mer makt
Tredje ståndet - Krav
alla ledamöter varsin röst
Kungen - NEJ!
Ny församling -
Nationalförsamling
3:e ståndet (parlament)
Åtgärd - jämställt
Några adelsmän och präster ansluter sig
"Eden i bollhuset" - Ny grundlag
Ludvig "accepterade"
taktisk reträtt
Parisbor anar Ludvigs agenda
Nationalgardet - milis
Bastiljen 14/7 1789
Rykten om rövarband
Upplopp och plundring av herrgårdar och slott
Oroligheter
adeln flyr
adelns förmåner upphävs

Deklarationen om de Mänskliga rättigheter, frihet och jämlikhet skrivs
La Fayette - general och befäl - Trikolor
Kungen godkänner - tappar makt!

Flykt
Kungen - husarest - får hjälp - krig
Förrädare - Ludvig XVI - 1793
Kampsång - "Marseljäsen"
Frihet, Jämlikhet och Broderskap
ne.se
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Napoleonbonaparte_coloured_drawing.png
Napoleontiden
1632-1704
Naturrätt, varje individ har medfödda rättigheter som inte får kränkas:
Åsiktsfrihet, Yttrandefrihet, Tryckfrihet
Privat äganderätt
1689-1755
Kritiserade maktfördelning
Ville ha tre oberoende delar
lagstiftande makt
verkställande makt
dömande makt
ingen tar makt över den andra
1712-1778
Positiv människosyn
Byggde på Lockes idé: fler delaktiga i sh
Kritisk mot privat äganderätt: "roten till allt dåligt i världen"
1694-1778
Kämpade för religionsfrihet
Skeptisk till människans kunnande: "Hon är inte klok nog"
En klok envåldshärskare skulle pyssla med upplysningsfrågor
Mot demokrati, för yttrandefrihet: "Jag avskyr dina åsikter men är beredd att dö för din rätt att framhäva dem"
1759-1797
Försvarade kvinnans rättigheter
Förgrundsgestalt för feminism
Varför i Europa?
1. Naturvetenskaplig revolution - kritik mot kyrkan, vågade tänka/ifrågasätta.
2. Kontakt med omvärlden - upptäcksresor
3. Mäktig borgarklass
Skräckvälde 1793 - 1794
välfärdsutskottet
Robespierre
massavrättningar
allmän värnplikt
giljotinen
Tar makten i Frankrike.
Ena landet
Förhållandet till kyrkan
Code Napoléon
Begränsad tryckfrihet
Kröner sig till kejsare.
Stor fältherre - omtyckt.
Erövrar stora delar av Eurropa.
Koalitioner
allians med Ryssland (SB o Sve kvar)
Ry bryter
Kontinentallockaden
N avgår - ön Elba - flyr - ny arme
Waterloo 1814

Wienkongressen (200 stater)
Europas karta
maktbalans
Tillbaka i gamla hjulspår
Etnicitet - ingen hänsyn vid nya gränser
--> grund till WWI
Följder:
- Nytt system för mått och vikter
- Demokratiska värderingar:
- Lika i hela Fra - spridning
- Lagbok
- Religionsfrihet
- Rep.demokrati
- Politiska ideologier
- Konservatism
- Liberalism
- Wienkongressen --> WW1

1795-1821
Bakgrund:
- Européer till Nordamerika --> 1500
-
SB, Fra
--> handlesstationer och kolonier
- Indianer --> Natur och mark gemensamt
- Harmoni,nya grödor, stridigheter
- Östkusten
-
Virginia
(Kronkoloni 1600 - eng)
- Kolonier och handelsstationer SB och Fra
-
Söder
: godsägare och adelsmän --> bomulls- och tobaksplantage (arbetskraft impoterades/slavar).
-
Norr
: bönder, fiskare, hantverkare, handelsmän, religösa grupper
- mindre klasskillnad än i söder
- moraliska regler

- Mitten av 1700-talet , 13 (SB) kolonier som är oberoende av varandra, egna lagar --> formellt under SB
- Maktkamp
- 7-års kriget SB vs FRA (indianer)
- Triangelhandel - Rika kolonier
Orsaker:
Sjuårskriget
(1756-1763)
- SB stod som vinnare (styr)
Amerikans identitet
(Hopp, trygghet och lycka)
Skatt och tull
- SB försvagat, krävde fortsatt skatt av kolonisterna (ok när de stred mot FRA)
- Försvar --> Lön
- Export av råvaror till SB (trä bomull)
- Importvaror från SB --> tull

Politisk frihet
- Självständighet, oberoende av SB
- Kolonister krävde bl a direkt representation i parlamentet
"No taxation without representation
" (riksdag/London).
-
Motsättningarna
ökar
- Boston Tea Party 1773
- bojkottning av varor (SB)
- konflikt

Bakgrund...
Orsaker...
Frihetskriget...
4 juli - Självständighetsförklaring
- kriget bryter ut
-
George Washington
, 13 kolonier
- gerillakrig
- Kluven civilbefolkningen
- SB --> våld
- Fra, Ned, Spa mot SB
- Atlanten - Hinder

- Fred 1783
- Versailles
- SB erkänner 13 stater

Följder...

Gemensam
grundlag
(författning)
- MR (demokrati, friheter, jämlikhet, republik)
- USA bildas 1783
- Republik - G.W
- Upplysningsidéer

Maktfördelning (Montesquieus)
-
Kongress
med två kamrar, lagstiftande
-
Domstol
, dömande
-
President
, verkställande

USA:s författning
- Förebild för andra länder ex FRA
- Samhällsklasser ej ståndsamhälle
- Ursprungsbefolkning: kultur, religion och traditioner raderas
- befolkningen växer, nya stater
- "Demokrati"

- Slaveriet --> Nord vs Syd (1861-1865)


kontrarevolution
Full transcript