Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

QUYLUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP

No description
by

Tadah Bing

on 20 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of QUYLUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP

QUYLUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP
BÀI THUYẾT TRÌNH
MÔN: NGUYÊN LÍ CƠ BẢN VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

GVC: Ms. TRÂM
NHÓM 8
LỚP NGUYÊN LÍ 1
designed by Péter Puklus for Prezi
TỔNG QUAN
NỘI DUNG
Ý NGHĨA
Nghiên cứu quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập có ý nghĩa phương pháp luận vô cũng quan trọng đối với nhận thức và hoạt động thực tiễn.
VÍ DỤ THỰC TIỄN
NHÓM 8:
Chu Huyền Trang
Phạm Thị Hồng Hạnh
Ma Thành Trung
Triệu Thành Hải
Nguyễn Thị Bình
Nông Quốc Cường
Nguyễn Thị Thu Thủy
Hoàng Việt Trinh
Nguyễn Phan Hiền Anh
Nguyễn Thị Thu
NỘI DUNG
Ý NGHĨA
VÍ DỤ THỰC TIỄN
QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP
Khái niệm: Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập (quy luật mâu thuẫn) vạch ra nguồn gốc, động lực bên trong của
V.I.Lênin xem lí luận về sự thống nhất các mặt đối lập là hạt nhân của phép biện chứng.
KHÁI NIỆM ĐỐI LẬP
Mọi sự vật, hiện tượng tồn tại trong đều có cấu trúc bao gồm những mặt, yếu tố, thuộc tính khác và đối lập nhau.
Mặt đối lập là phạm trù dùng để chỉ những mặt, thuộc tính quan trọng trong
Ví dụ: Điện tử - Hạt nhân là 2 mặt đối lập trong 1 nguyên tử.
Di truyền và biến dị trong cơ thể sinh vật.
KHÁI NIỆM THỐNG NHẤT
Hai mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn biện chứng tồn tại trong sự thống nhất với nhau, là sự nương tựa vào nhau, đòi hỏi phải có nhau của các mặt đối lập, sự tồn tại của mặt này phải lấy sự tồn tại của mặt kia làm tiền đề.
Những nhân tố đó gọi là sự đồng nhất của các mặt đối lập.
Biểu hiện ở tác động ngang nhau của chúng (trangj thái vận động của mâu thuẫn ở một giai đoạn phát triển, khi diễn ra cân bằng ở các mặt đối lập).
KHÁI NIỆM ĐẤU TRANH
Là sự tác động qua lại theo xu hướng bài trừ và PĐ lẫn nhau giữa các mặt đối lập.
Tính đa dạng của hình thức đấu tranh tùy thuộc vào tính chất các mặt đối lập, mối liên hệ qua lại giữa chúng và ĐK diễn ra cuộc đấu tranh.
Sự lẫn nhau là 1 hình thức đấu tranh của các mặt đối lập. Sự thống nhất của các mặt là có ĐK, tạm thời, tương đối; sự đấu tranh, sự vận động, là tuyệt đối.
MÂU THUẪN LÀ NGUỒN GỐC CỦA SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN
Phương pháp siêu hình phủ nhận sự tồn tại khách quan của mâu thuẫn quan điểm siêu hình phải tìm nguồn gốc của sự vận động, ở sự tác động bên ngoài vào sự vật. Tiêu biểu là cái "hích" của Niu-tơn .
Dựa trên những thành tựu khoa học thực tiễn, CN duy vật biện chứng đã thấy nguồn gốc của sự vận động, ở mâu thuẫn, sự đấu tranh giữa các khuynh hướng, mặt đối lập trong các sự vật, hiện tượng.
NỘI DUNG QUY LUẬT MÂU THUẪN
Mâu thuẫn: sự liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau của các mặt đối lập bên trong 1 sự vật, hiện tượng. Là hiện tượng:
Khách quan: nó là cái vốn có trong sự vật, hiện tượng, là bản chất chung của mọi sự vật, hiện tượng.
Phổ biến: nó tồn tại trong tất cả sự vật, hiện tượng, mọi giai đoạn, quá trình, tồn tại trong .
Mâu thuẫn rất đa dạng, phức tạp.
QUAN HỆ ĐỐI VỚI SỰ VẬT XEM XÉT
Mâu thuẫn bên trong
Mâu thuẫn cơ bản
VAI TRÒ ĐỐI VỚI SỰ TỒN TẠI, PHÁT TRIỂN
Mâu thuẫn chủ yếu
TÍNH CHẤT CỦA CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH
Mâu thuẫn đối kháng
PHÂN LOẠI MÂU THUẪN
Mâu thuẫn bên ngoài
Ý NGHĨA ĐỐI VỚI SỰ TỒN TẠI, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT
Mâu thuẫn không cơ bản
Mâu thuẫn thứ yếu
Mâu thuẫn không đối kháng
Dựa vào 4 căn cứ:
Thừa nhận tính khách quan, phổ biến của mâu thuẫn, phát hiện mâu thuẫn qua tìm, phân tích các mặt đối lâp, mối liên hê giữa tác động đó với sự vận động của sự vật.
Phải nắm vững pp giải quyết mâu thuẫn: thông qua đấu tranh giữa các mặt đối lập chứ không được dung hòa chúng, tuy nhiên phải vận dụng linh hoạt các hình thức đấu tranh, phù hợp với từng loại mâu thuẫn và từng ĐK.
Phải biết vận dụng linh hoạt các hình thức giải quyêt mâu thuẫn thông qua hình thức chuyển hóa mặt đối lập.
Muốn thúc đẩy kết quả học tập của 1 lớp đi lên thì phải chú trọng thực hiện đấu tranh phê bình và tự phê bình.
Phương thức SX là sự thống nhất giữa lực lượng SX và QHSX, tuy nhiên chính sự đấu tranh giữa 2 mặt này lại là nguồn gốc, động lực của sự xã hội.
Full transcript