Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A Kádár-korszak 1956-1989

No description
by

Gabor Patonai

on 23 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A Kádár-korszak 1956-1989

A KÁDÁR-KORSZAK 1956-1989
Gazdasági, politikai és társadalmi konszolidáció
Politikai
megtorlás és a pártállam helyreállítása

Gazdasági
elhibázott gazdaságpolitika korrekciója

Társadalmi
Aki nincs ellenünk, az velünk van.
A rendszer reformja a 70-es években
(1) a fejlődés megtorpanása
(2) gazdasági reformok szükségessége

(3)
új gazdasági mechanizmus
(ÚGM) 1968-1972
nagyobb vállalati önállóság
árrendszer és piaci hatások
átlagbérek (infláció) szabályozása
bértömeg növekedés - teljes foglalkoztatottság

(4) Elakadnak a folyamatok - visszarendeződés...
A pártállam helyreállítása 1957-58
(a) MDP-t váltja az MSZMP
(b)
demokratikus centralizmus
(
demokratikus döntés, egységes cselekvés
) elve
(c) kétfrontos harc:
revizionisták
(NAGY Imre hívei) ellen
dogmatikus,
sztálinista klikk
(RÁKOSI Mátyás hívei) ellen
(d) ideiglenes állpot - forradalmi hangok elhalkulásáig
(e) pártirányítás és eszközei (munkásőrség, SZOT, KISZ, Hazafias Népfront, III/III.)
(f) hatalom legitimálása az 1958-as választásokkal
A korrekciós gazdaságpolitika 1957-1962
(a) három- és ötéves tervek
(b) centralizált irányítás
(c) iparosítás folytatása
(d) téeszesítés folytatása -
erőteljes szövetkezetesítés
1959-1962
(e) engedmények pl.
háztáji
(f) eredmények:
4-5%-os éves növekedés (!)
ellátás stabilizálódása
az életszínvonal emelésének folyamatos követelménye
A politikai ellenzék formálódása
(a) engedmények politikája:
legvidámabb barakk
apró privilégiumok
személycserék (GRÓSZ Károly)

(b) reform és ellenzéki hangok:
BIBÓ István, POZSGAY Imre
a
szamizdat
terjedése (Beszélő)
klubok, társaságok
találkozók (Lakitelek, 1987)
az MDF megalakulása...
A 80-as évek Magyarországa
(a) enyhülés a két tábor közötti viszonyban
(b) nyitás nyugat felé (NSZK, USA)

(c) visszatérés a reformokhoz:
kisvállalatok megjelenése (magán, nagyvállalati)
vállalati gazdasági munkaközösségek
(
vgmk
), kisszövetkezetek
a pénzügyi szektor bővítése (Nemzetközi Valutaalap, Világbank)

(d) következmények:
nemzeti jövedelem pangása
fokozódó infláció
államcsőd közeli helyzet (1982)
A válság elmélyülése és kiábrándulás
(a) társadalmi válság:
10-12 óra munka
családok szétesése
alkoholizmus
csökkenő átlagéletkor

(b) kiábrándulás a politikából:
sikertelen reformok
demokrácia látszata
valóság negligálása
KÁDÁR János és GRÓSZ Károly az MSZMP Központi Bizottságának ülésén 1989-ben
A forradalom után a legfontosabb hatalmi szerv a párt
Központi Bizottság
a lett, melyhez a
Politikai Bizottság
terjesztette be javaslatait. Ezeket a parlamanet már csak formálisan hagyta jóvá, és születtek meg a törvények, vagy törvény erejű rendeletek.
ABC tömött polcai a
gulyáskommunizmus
idején
A párt kínosan ügyelt rá, hogy az emberek fridzsiderjei mindig tele legyenek (
fridzsiderszocializmus
), hogy egy életen át tartó munkával szerény, de biztos anyagi gyarapodást érhessenek el.
CSEH Tamás és BEREMÉNYI Géza a létező szocializmus keserédes trubadúrjai
ACZÉL György nevével összeforrva, szinte mindenki tisztában volt a szocialista kultúrpolitika
3T
-jével -
T
ilt,
T
űr,
T
ámogat. A kis szabadságok köre is sokkal nagyobb volt, mint a többi szocialista országban, ugyanakkor Magyarországon is alapkövetelmény volt a megbízhatóság, melynek feltérképezésére az egész Kádár-korszakban működött a
III/3-as ügyosztály
, a BM ügynökhálózata.
LÁZÁR György a
magyar pangás
vezéralakja
Miután az ÚGM megbukott, NYERS Rezső és FEHÉR Lajos is kiszorult a vezetésből, majd az MSZMP 1975-ös kongresszusán a kritikus hangú FOCK Jenő minsizterelnök leváltása is bekövetkezett. Helyére LÁZÁR György került, NÉMETH Károly pedig a gazdaságpolitika irányítását vette át, és megkezdődött a tüneti válságkezelés (létszámstop, eladósodás).
A bős-nagymarosi vízlépcső
Egyike a számos, hatalmas összegeket felemésztő, meggondolatlan beruházásoknak (pl. petrolkémiai program, tengizi földgáz, rézbánya recsken). A világgazdasági mechanizmusokat figyelmen kívül hagyó gazdaságpolitika, a KGST meg-reformálhatatlansága odáig vezetett, hogy 1982-ben az ország a fizetésképtelenség határára érkezett, és csak az import és a reálbérek csökkentésével lehetett megakadályozni az államcsődöt.
Margaret THATCHER brit miniszterelnök Budapesten 1984-ben
A nyugati országok felé nyitás politikája kétség kívül a legliberálisabb szocialista országgá tette hazánkat (
legvidámabb barakk
), azonban a szabadságnak e viszonylag magasabb foka sem oldhatta meg az omlazodó rendszer súlyos problémáit. Az 1985-ös választás minden központi szándék ellenére már komoly üzenetet hordozott, hiszen 41
ellenzéki képviselő
is bekerült a magyar törvényhozásba.
POZSGAY Imre kézfogása MEDGYESSY Péter miniszterelnök-helyettessel, 1988
POZSGAY az MSZMP reformvonalának képviselője volt, aki elsőként nevezte az 1956-os eseményeket
népfelkelés
nek
, ezzel szembefordulva a hivatalos
ellenforadalmi álláspont
tal.
Az elaggott KÁDÁR
A magyar pártvezetés nem csak gondolkodásában, de fizikailag is elöregedett. GRÓSZ Károly miniszterelnöki kinevezése ugyan számos személycserével járt, ám ezek a változások csupán a felszínt érintették. A
korlátozott pluralizmus programja
is kevésnek bizonyult immár...
HOFI Géza
a Kádár-rendszer belső feszültségeinek levezetésében játszott fontos szerepet, de mindezt csupán a 3T teremtette kereteken belül tehette.
Megtorlás, konszolidáció és a puha diktatúra évei
Memento mori
Kádár 1956 után restaurálta a szocializmust.
A megnyugvás ára a viszonylagos jólét volt.
A jólétet biztosító gazdaság válságba került...1989 két temetése...
június. 16 - NAGY Imre és társai
július 14. - KÁDÁR János
„Hidd el nekem, itt hármat foghatsz:
A Kossuthot, a Szabad Európát meg a pofádat.”
Előrelátás és türelem
Kádár-címer
1957-1990
A forradalom után
1957
Kiadások jellege és aránya
1960-ban és 1975-ben
Az 1973-as gazdasági válság megtörte
a kádári koncepciót
Dombóvári cukrászda 1964-ben
Full transcript