Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Anyo ng Masining na Pagpapahayag: PAGSASALAYSAY / NARATIV

No description
by

Maria Liana Bagui

on 11 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Anyo ng Masining na Pagpapahayag: PAGSASALAYSAY / NARATIV

Depinisyon
Ang pagsasalaysay o narativ ay naglalayong magkwento o mag-ugnay-ugnay ng mga kawil ng mga pangyayari. Layunin ding magbigay-aliw o magpalipas ng oras.

Himig
- nakukuha ang himig ng salaysay sa estilo ng tagapagsalaysay, sa pamamagitan ng mga ginagamit na salita at kasangkapang pampahiwatig gaya g simbolo at imahen.
Kasangkapan sa Pagsulat ng isang Magandang Salaysay
Tema
Tauhan
Pamamaraan sa Paglalarawan ng Tauhan
Aksyon o Pangyayari
Tagpuan
Himig
Salamat!
Mga Miyebro:

Aala, Kelly Rose D.
Anunciacion, Mary Ann G.
Atienza, Christian Dave S.
Bagui, Maria Liana D.
Bathan, Ivy Claire B.
Cacao, Maria Angelina A.
Castello, Jose Paulo B.
Castillo, Jewel P.
Estacio, Athena Christine
Falculan, Caryl Joy T.

BSP2A/BST2A
PAHAYAG

Anyo ng Masining na Pagpapahayag:PAGSASALAYSAY / NARATIV
Mapagkukunan ng
Paksang Isasalaysay

Karanasang Tuwiran o Direct
- galing sa sariling pagkadanas o pagkasangkot.

Karanasang Vaykaryos o
Vicarious Experience
- kung ang kaalaman ay nakukuha lamang sa iba, maaaring nabasa sa mga aklat o mga babasahin, narinig sa kung sino, nabalitaan sa mass media, o naikwento ng kapitbahay.

Uri ng Pagsasalaysay
Pagsasalaysay na Totoo
- base sa tumpak, tiyak at tunay na pangyayari.
Kaya nga totoo dahil ugat sa katotohanang sinusuportahan ng mga katibayan o katunayan. Kabilang sa uring ito ang:
Awtobayograpiya
Talambuhay
Talaarawan
Alaala
Kasaysayan
Pampahayagang
Ulat/Balita
- gawagawa lamang ng mayaman at malikot na imahinasyon. Halimbawa:
Pagsasalaysay na Likhang-isip
Alamat
Mito
Fabula
Parabula
Anekdota
Palaisipan
Maikling Kwento
Nobela
Ang Pananaw ng Pagsasalysay
Punto de vista o Point of View
- nagsasaad ito ng personal na kaugnayan ng tagapagsalaysay sa paksang kanyang tinatalakay o sa mga pangyayaring kanyang ikinukwento.

Ang Pananaw ng Pagsasalysay
1. Unang Panauhang Pananaw
- panghalip na panaong AKO
Ang Pananaw ng Pagsasalysay
2. Ikalawang Panauhang Pananaw
- (limited point of view)
Ang Pananaw ng Pagsasalysay
3. Ikatlong Panauhang Pananaw
- (omniscient point of view)
- ibang tao ang nagsisilbing pangunahing tauhan sa pagsasalaysay at gumagamit ng panghalip na siya, nila, kanila.
Kasangkapan sa Pagsulat ng isang Magandang Salaysay
TEMA

- kabuluhang tungkol sa pagkatao at sa buhay mismo na maaaring nakalantad na pahayag o nakabalot na pahiwatig sa isang salaysay.

- isang konkretong panlahat na pahayag

TAUHAN
- ang nag-iisip at kumikilos sa kwento kaya nagkakaroon ng mga pangyayari. Ang takbo ng mga pangyayari ay nasusundan ng tagapagsalaysay sa pamamagitan ng tauhan.
Mabuti ang Pagkakalikha
sa Tauhan kung:
Kapani-paniwala
Madahilan kung kumilos
Hindi basta nagbabago o konsistent sa kalikasan nito
May kakanyahang sarili
PAMAMARAAN SA PAGLALARAWAN NG TAUHAN

Tahanasan
- (tagapagsalaysay ang naglalarawan)

Di-tahasan
- kung ang mga katangian ng tauhan ay nakikita mismo sa sarili nitong pagsasalita, pagkilos, pag-iisip at pisikal na itsura at kaayusan.

AKSYON O PANGYAYARI

- kung ano ang sunod-sunod na mangyayari sa isang salaysay.

- dapat ay makawili-wili at maanyo
Uri ng Pangyayari
Masanhi (madahilan)
Masalimuot
Masurpresa
TAGPUAN
- pook at panahon ang pinakakahulugan ng tagpuan sa salaysay.

Uri ng Tagpuan
Patiyak
- tuluyang sinasabi ang pangalan ng lugar

Papahiwatig
- kung sa mga detalye lamang binabanggit hinuhuha ang pook.
Himig
- pamamaraan ng pagsasalaysay kung paano isinasalaysay ang isang pangayari o ang anumang materyal para lumabas nang naaayon sa kagustuhang mangyari ng tagapagsalaysay na siya namang epektong gusto niyang maramdaman ng tagapakinig o mambabasa.
Halimbawa ng Himig
Trahedya
- ang himig ay formal, seryoso, malungkot

Komedya
- familyar, malaro, masaya
Full transcript