Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Byggepladsindretning

No description
by

mark povlsen

on 4 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Byggepladsindretning

Byggepladsindretning
Opgaven om fatter udførelsen af nedenstående punkter:
• Der vises mål på byggeriet, afstand til skel, vej osv.
• Placering af adgangsvej bestemmes.
• Det bestemmes og indtegnes, hvor byggelys, byggestrøm, byggevand. Blandeplads osv. Placeres mest hensigtsmæssigt
• Skurby og velfærds-faciliteter indtegnes under hensynstagen til håndværkerantal.
• Container og materialeplads, evt. til flere grupper, placeres og indtegnes
• Galger indtegnes, snore til udvendig sokkel vises og udregning af diagonalmål angives.
• Det undersøges, om der skal skiltes på plads, hvis ja , for hvad?
Informationer om byggeriet
Du får følgende informationer om byggeriet:
• Byggeriet skal forgå i vinterhalvåret
• Huset skal placeres anderledes end det som er vist på foregående side.
• Huset er 1½ plan
• Der vil være 8 håndværkere, når der er flest

Afstand til skel

En bygning, der placeres 2,5 meter fra skel, må altså have en højde på 1,4 x 2,5 = 3,5 meter

Mod vej er afstandskravet 2,5 m uden begrænsning af det skrå højdegrænseplan. Højden må være op til 8,5 meter.

Placering af adgangsvej bestemmes

Generalt:
• Køre- og gangveje skal være planlagt og opbygget, så de kan klare den trafik, der til enhver tid finder sted på dem .
• Der skal altid etableres sikre og forsvarlige adgangsveje til bygninger, byggegruber og stilladser m.m.
• Byggepladsveje skal udføres på en sådan måde, at de kan fungere hele året rundt – uanset hvornår på året de er anlagte .
• Adskil kørende og gående trafik.

Køreveje
Vejene på byggepladsen skal være så brede og i så god stand, at al færdsel kan foregå sikkert .

• Hold så vidt muligt køreveje ensrettede.
• Undgå så vidt muligt, at tunge og lange køretøjer bliver tvunget til at bakke. Hvor dette ikke kan undgås, udarbejdes der procedurer for, hvordan bakning kan ske forsvarligt . Det kan fx være ved, at bakningen styres af en ”flagmand”, eller der monteres bakalarmer .
• Indret vejene, så der kan transporteres og anvendes selvkørende tekniske hjælpemidler – fx teleskoplæssere, trucks, kraner m .v .
• Tag hensyn til vejrliget - med nødvendig afvanding ved fald, dræning og stabil opbygning af køreveje og med en overflade, der giver mulighed for snerydning .
• Fjern jævnligt pløre på veje og i grøfter.
• Det skal være let at rydde sne og at gruse. Ved udsigt til nattefrost skal adgangsvejene gruses. Frostfri grusdepoter og lavtbeliggende, afvandede snedepoter bør stå klar inden vinter .
• I tørre perioder kan det være nødvendigt at vande køreveje, så spredning af støv hindres.
• El-kabler og ledninger skal være ophængt, nedgravet eller beskyttet på anden måde, hvis de krydser adgangs- og køreveje

Gangvejes brede
• Ved transport af materialer skal minimumsbredden på gangvejene være 80 cm, men det er ofte nødvendigt at anlægge dem bredere, så der på en forsvarlig måde kan anvendes egnede tekniske hjælpemidler til vandret transport af byggematerialer, maskiner, affald m .v ., da der ikke må ske personfærdsel på kørevejene .
• Trafikken skal ligeledes omlægges med alternative køreveje, mens der fx ophejses materialer eller monteres bygningsdele og -elementer med kran .
• Ved adgangsveje, som udelukkende skal anvendes af personer, kan bredden indskrænkes til 60 cm.

Fodtøj
• Mellem P-plads og skur skal man kunne færdes i normalt fodtøj.
• Mellem skur og arbejdssted skal man kunne færdes i relevant arbejdsfodtøj. Arbejdsfodtøjet er selvfølgeligt forskelligt, alt afhængig af, hvor i byggeprocessen man befinder sig . Fx vil der i forbindelse med apteringsarbejde på byggepladsen skulle kunne ske færdsel med almindelige sikkerhedssko, uden at vand i vandpytter eller mudder trænger ind i skoene


Det bestemmes og indtegnes, hvor byggelys, byggestrøm, byggevand. Blandeplads osv. Placeres mest hensigtsmæssigt /
Skurby og velfærds-faciliteter indtegnes under hensynstagen til håndværkerantal.

Belysning
• Adgangsveje, transportveje og færdselsarealer skal være belyst, så færdslen kan foregå forsvarligt .
• Belysningen skal have en styrke på mindst 25 lux. Undgå slagskygger.
• Områder der ikke er tilstrækkeligt belyst, og hvor der kan være risiko for fald eller anden særlig fare, skal være afspærret

Skurby
Indret skurbyen, så parkering og oplag af materialer mellem skurene så vidt muligt undgås .

Skurbyen skal have en god belysning, så man kan orientere sig sikkert .
Tag hensyn til følgende, når skurbyen skal placeres:

• Der skal være en adgangsvej til en offentlig vej eller parkeringsplads.
• Man skal kunne komme til skurbyen fra en offentlig vej eller parkeringsplads uden at passere gennem
et område, hvor man skal bære hjelm .
• Man skal kunne komme til skurene fra den offentlige vej i lette sko uanset vejret.
• Afstanden til arbejdsstederne må ikke være for stor.
• Der skal være flugtveje i mindst to retninger fra alle skure. Vejene skal være mindst 2 m brede og må ikke være spærret af materialer eller andet .
• Placer skurvognene på steder, hvor de er beskyttet mod nedstyrtende materialer.

Container og materialeplads, evt. til flere grupper, placeres og indtegnes

Hvad har vi af affald:
Mursten
Fliser
Træ
Lim

mørket

Plast

Vi har brug for 2 container men har desværre kun plads til 1


Kilde: erfaring

Lavet af Mark Povlsen
Det undersøges, om der skal skiltes på plads, hvis ja , for hvad?
Ja, følgende skilte skal være synlige(hvis det vare mere end 1 dag, eller over 50.000kr:
• Navn på firmaet + CVR nummer
• Ind- eller udkørsels retning
• Påbud (evt. en oversigttavle med påbud samt hastighedsgrænse)
Full transcript