Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ethisch dilemma

Mijn ethisch dilemma voor levensbeschouwing.
by

Tom Kouwenhoven

on 26 February 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ethisch dilemma

____________________________________________________________ Ethisch dilemma Door: Tom Kouwenhoven
Klas: V4A Fase 1: Formuleren van de case Fase 2: Verschillende optieken die een rol spelen Fase 3: Welke waarden spelen een rol? Fase 4: Wat is het ethisch probleem? Fase 5: Welke belanghebbenden spelen een rol? Fase 6: Wie is moreel verantwoordelijk? Fase 7: Het formuleren van een oplossing Verschillende fases: Fase 1: Formuleren van de case Case: Megachip of werkgelegenheid? Anthony Fokker is afgestudeert op de Technische Universiteit en heeft zich daar gespecialiseerd in halfgeleiders (chips). Nu werkt hij als onderzoeker bij een van de grootste banken in Nederland. Hij heeft een opdracht gekregen om een chip te ontwerpen die 50% van van het werk moet automatiseren.
Anthony is heel trots op deze opdracht maar... Als Anthony deze opdracht uitvoert krijgt hij veel waardering en zal hij een flinke bonus krijgen. Maar er is ook een andere kant van de medaille, namelijk: Er zullen tienduizenden mensen worden ontslagen, waardoor ze veel ellende zullen doorstaan. Wat moet Anthony doen?
De opdracht uitvoeren of weigeren en op termijn een andere baan zoeken? Fase 2: Welke optieken speler een rol? Er spelen bij dit dilemma drie verschillende optieken een rol, Een economische, juridische en een ethische optiek. Economische optiek:
Er zal zeer waarschijnlijk zeer veel winst gemaakt gaan worden voor de bank. Ook krijgt Anthony een grote bonus als het hem lukt om de chip te ontwerpen. Juridische optiek: Juridisch gezien zal het handelen van Anthony juist zijn, hij overtreed geen wetten of mishandelt anderen mensen niet. Ook doet hij niks illigaals tenzij er hierover iets in de wetten staat beschreven. ethische optiek: Bij deze optiek gaat het er vooral om dat we uiteindelijk het goede willen doen. En Anthony Fokker weet in dit dilemma niet wat het goede is. Fase 3: Welke waarden spelen er een rol? In de economische optiek zitten een paar waarden, bijvoorbeeld eentje die gaat over dat we uit eindelijk allemaal graag veel geld willen hebben. Ook is er een economische waarde die mee speelt voor de baas van het bedrijf, deze wilt graag een economisch stabiel en goed bedrijf. Door het ontwikkelen van de chip word er een economisch doel nagestreefd; met zo min mogelijk middelen zo veel mogelijk opbrengst realiseren. Echter is niet elke waarde in dit verhaal goed, door het maken van de chip verdwijnt er een groot deel van de werkgelegenheid. Economische waarden: Juridische waarden: Ethische waarden: Er zijn een aantal juridische waarden, iedereen wilt graag het goede doen en om dat te realiseren stelt men waarden op. In deze case wilt Anthony graag het goede doen maar hij weet niet wat het goede is; of hij doet iets goeds voor zichzelf of voor anderen. Ook overtreedt Anthony geen wetten. Een paar ethische waarden:
- Men doet elkaar geen pijn. - Wat gij niet wilt dat U geschied doe dat ook een ander niet. (respect voor anderen) - Zorg goed voor anderen. Fase 4: Wat is het ethisch probleem? Als Anthony de chip maakt krijgt hij veel geld, maar zullen er 10 duizenden mensen ontslagen worden. Als hij de chip niet maakt krijgt hij geen geld, maar er zijn wel veel gelukkigen mensen (deze worden niet ontslagen) Fase 5: welke belanghebbenden spelen een rol? We kunnen de belanghebbenden verdelen in 2 groepen: directe belanghebbenden indirecte belanghebbenden De baas van de bank, hij zal meteen merken dat zijn bedrijf welvarender word en minder loonkosten heeft. Anthony, hij zal een flinke bonus krijgen en waarschijnlijk zal hij ook anderen opdrachten krijgen. De werknemers die worden ontslagen, deze mensen zullen voor een periode geen inkomen meer hebben (dus bezuinigen) en ze zullen een andere baan moeten vinden. De economie van het bedrijf, deze zal een stuk omhoog schieten De familie van Anthony, zij zullen merken dat Anthony een wat dikkere portomonee heeft en hij meer werk aangeboden krijgt. De familie van de ontslagen werknemers, ze zullen rekening moeten houden met het feit dat e voor een bepaalde periode geen of een kleiner inkomen hebben. Fase 6: Wie is er moreel verantwoordelijk? Uiteindelijke beslissing: Beslissing: De beslissing voor het maken van de chip ligt bij de baas van de bank, hij bepaalt of de chip gemaakt moet worden of niet. De uiteindelijke beslissing ligt bij Anthony, als hij de chip moet maken maar hij wil dat niet dan komt de chip er niet via hem. Wie oefend er invloed uit? De media zou invloed uit kunnen oefenen op Anthony, maar dit kan alleen gebeuren als de vraag naar de chip in het nieuws zou komen.
Ook kan de baas van de bank invloed uitoefenen op Anthony door hem alvast zijn bonus te laten zien of deze te verhogen.
Familie kan ook een invloed hebben op de uiteindelijke beslissing van Anthony. Dit zijn alleen positieve invloeden... Een aantal negatieve invloeden: De werknemers die ontslagen zouden worden kunnen Anthony's keuze beïnvloeden door hem bijvoorbeeld geld te bieden.
Ook kan een goede vriend van Anthony die medelijde heeft met de werknemers invloed uitoefenen op zijn keuze. Fase 7: het formuleren van de oplossing. Dit dilemma kunnen we oplossen volgens twee verschillende ethieken; de beginselethiek en de gevolgenethiek. De beginselethiek: Bij dit dilemma gaan we kijken of je een wet kan maken, Mogelijke wetten: Mensen mogen geen chippen maken waardoor anderen hun baan verliezen. Als meerdere mensen tegen een handeling zijn dan mag deze handeling niet worden uitgevoerd. Deze wetten zijn in de realiteit niet te berijken, want je kunt iemand niet iets verbieden. Volgens de beginselethiek zou Anthony de chip dus niet moeten maken, want hij doet iets waarover je geen wet kan maken. En er meerdere mensen het er niet mee eens zijn. De gevolgenethiek: Bij deze ethiek kijken we vanuit het utilisme, men weegt de goede en de slechte dingen met elkaar af. Als het totaal bij de goede feiten hoger is dan bij de slechte feiten dan is iets ethisch verantwoord, 2 schema's: Stel Anthony maakt de chip wel: Geluk: Ongeluk: Onderwerp: Onderwerp: Veel werknemers zullen ontslagen worden. ____________________________________________________________ Werknemers bij wie hun baan hun enigen inkomen was zullen arm worden. De werklozen zullen boos worden op Anthony. 90 50 50 _____ + 30 50 270 Anthony zal veel geld verdienen. De werknemers die niet worden ontslagen zullen minder hard hoeven te werken. Anthony zal veel aanzien krijgen. Waarschijnlijk krijgt Anthony meer opdrachten. De baas zal zijn bedrijf een enorme sprong zien maken in de economische wereld. 90 30 70 50 20 _____ + 260 Stel Anthony maakt de chip niet: Onderwerp: Ongeluk: Onderwerp: Geluk: Anthony zal geen bonus krijgen en een stuk minder geld verdienen. Er zullen veel mensen elke dag moeten werken. Anthony zal weinig aanzien krijgen. Anthony zal een onzekere toekomst hebben. Waarschijnlijk moet Anthony in een korte periode een nieuwe baan vinden. De baas zal iemand anders moeten zoeken voor zijn ' grote' plan, of het plan gaat niet door. De welvaart van het bedrijf zal niet omhoog schieten. 70 60 50 70 55 30 80 _____ + 415 Veel mensen houden hun baan. Andere mensen zullen zelf het 'vuile' werk moeten doen. Het aanzien dat naar Anthony zou gaan, gaat nu naar anderen. De werknemers worden niet ontslagen en dus zijn ze zeker over hun toekomst. De baas hoeft Anthony geen bonus te betalen. De werknemers die hun baan behouden vinden dat Anthony een goede keuze heeft gemaakt. De familie van de werklozen vinden dat Anthony een slecht mens is. de werklozen moeten een nieuwe baan moeten zoeken. 80 20 60 80 30 15 De werknemers houden hun vaste inkomen en zullen hiermee hun familie kunnen financieren. 40 _____ + 325 Einde Als we kijken naar de resultaten van de schema's komen we tot de conclusie dat Anthony Fokker de chip moet maken.
Full transcript