Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klonowanie DNA komórek roślin i zwierząt

No description
by

Ola Rybak

on 3 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klonowanie DNA komórek roślin i zwierząt

Ludzkie klony?
Procesem naturalnym, w którym powstają, co najmniej dwoje identycznych pod względem genetycznym ludzi jest powstanie bliźniąt jednojajowych, monozygotycznych. Sztuczne klonowanie człowieka jest w fazie prób i budzi bardzo wiele kontrowersji. Dotychczasowe osiągnięcia w zakresie klonowania zarodków różnych gatunków ssaków takich jak np. myszy, króliki, kozy, owce, świnie, bydło, konie oraz sklonowanie dorosłej owcy pozwala sadzić, że pewne metody mikromanipulacji mogłyby doprowadzić do uzyskania klonów ludzkich. Takie klony można by uzyskać przez rozdzielenie zarodka ludzkiego a następnie umieszczenie ich w macicach kobiet przygotowujących się do ciąży. Następnym etapem byłoby pobranie jądra z komórki zarodka i przeniesienie go do pozbawionego własnego jądra oocytu lub do pozbawionej jądra komórki jajowej. Kolejną czynnością jest pobudzenie go do rozwoju i umieszczenie w macicy.
Klonowanie roślin jest prostą metodą polegająca na hodowli ich fragmentów, co jest równoznaczne z rozmnażaniem wegetatywnym lub polega na wyprodukowaniu organizmów z pojedynczych komórek. Komórki, które zostaną pobrane od rośliny przenosi się do sztucznych hodowli. W wyniku podziałów rozwijają się zespoły komórek niezróżnicowanych, które mają zdolność do różnicowania się i rozwijania w dorosłe rośliny. Cechują się one znacznie mniejszą zmiennością osobniczą niż populacje, które reprodukują się w sposób naturalny. Dzięki klonowaniu roślin można pominąć naturalny cykl rozmnażania i znacznie szybsze uzyskanie bardziej wartościowych odmian.
TECHNIKI KLONOWANIA
ZALETY I WADY KLONOWANIA
Klonowanie DNA, komórek, roślin oraz zwierząt...
KLON?
W biologii mianem klonu określa się organizmy mające identyczny materiał genetyczny. Klonami są więc organizmy powstałe w procesie
rozmnażania wegetatywnego
, takie jak kolonie bakterii, jednokomórkowców,
Rybak Aleksandra
1 Ti

Klonowanie roślin
klonowanie zwierząt
Klonowanie dorosłych organizmów zwierzęcych jest to metoda pozwalająca na uzyskanie kopii dojrzałego organizmu zwierzęcego identycznego pod względem genetycznym. Klonowanie to polega na pobraniu jądra komórkowego z komórki dojrzałego organizmu tzn. z komórki wyspecjalizowanej pełniącej określoną funkcje w organizmie i przeniesieniu go do komórki jajowej lub do zygoty. Oczywiście komórka jajowa jak i zygota musiały być wcześniej pozbawione własnego jądra komórkowego. Komórka jajowa czy zarodek po zrekombinowaniu rozwija się w zarodek a następnie w organizm dojrzały. Metoda ta jest bardzo trudna do wykonania a poza tym w większości przypadków zarodki wcześnie umierają.
Dotychczas jedna z prób sklonowania człowieka odbyła się w 1993 roku. Dwaj naukowcy Hall i Stillman z Uniwersytetu w Waszyngtonie oznajmili światu, że rozdzielili blastomery kilkukomórkowego zarodka ludzkiego i pobudzili go do rozwoju. Jednak zarodki te rozwijały się nieprawidłowo. Po sklonowaniu owcy Dolly, czyli klonowaniu dorosłych organizmów zwierzęcych wielu biologów jest zdania, że w najbliższym czasie będzie można sklonować dorosłego człowieka. Jednak taka perspektywa budzi wiele kontrowersji i sprzeciwów. Przeciwnicy klonowania podkreślają szczególna pozycję człowieka jako gatunku i chcą ustawowego zakazu ingerowania w genom ludzki. W 1997 roku w Paryżu 186 państw członków UNESCO zadeklarowało, iż nie będzie stosowało praktyk genetycznych w stosunku do ludzi.
Metoda podziału bliźniaczego
podział wczesnego embrionu, w wyniku którego powstają dwa embriony identyczne genetycznie. Polega ona na mikrochirurgicznym przecięciu zarodka, gdy znajduje się on w stadium od dwóch do ośmiu komórek. Na początku rozwoju embrionalnego komórki posiadają zdolności multipotencjalne, to znaczy, że mogą przejmować i zastępować funkcje brakujących komórek, włącznie z odbudowaniem brakujących. W ten sposób można otrzymać jednojajowe bliźniaki, które posiadają identyczną strukturę białkową oraz te same cechy dziedziczenia. W tym przypadku bliźnięta są dla siebie klonami
Metoda izolacji blastomerów
wyizolowywanie komórek embrionu dających początek nowym organizmom. Ta technika klonowania zarodków zwierzęcych została opracowana pod koniec lat 70. XX wieku. Przy jej wykorzystaniu uzyskiwano bliźnięta, trojaczki, a nawet czasami czworaczki i pięcioraczki. Mimo możliwości uzyskania identycznych genetycznie wieloraczków, metoda ta nie zyskała jednak praktycznego znaczenia i nie wyszła poza stadium eksperymentalne.
Metoda agregacji blastomerów
wyizolowywanie komórek embrionu i umieszczanie ich w otoczeniu blastomerów pochodzących z innych osobników.
Metoda transferu jąder komórkowych
umieszczenie w niezapłodnionej komórce jajowej jądra komórkowego pochodzącego:
z embrionu
z komórki ciała dorosłego osobnika
Odbywa się ten proces w następujących fazach:

przygotowanie jądra komórki somatycznej, które będzie sterowało rozwojem komórki jajowej
przygotowanie komórki jajowej - wypreparowanie jądra komórkowego
wszczepienie jądra komórki somatycznej w miejsce jądra komórki jajowej (rozpoczyna się rozwój powstałej w ten sposób zygoty);
przeniesienie embrionu do narządów rodnych
Jest to metoda pozwalająca na uzyskanie u ssaków klonów liczących znacznie więcej osobników, niż przy wykorzystaniu poprzednich metod.
Zarodek lub z greckiego
embrion
– osobnik roślinny lub zwierzęcy (także ludzki) we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym.
Blastomer
– każda komórka potomna powstała na skutek podziałów mitotycznych zygoty
ZALETY
- wegetatywne rozmnażanie roślin
- dzięki klonowaniu być może uda się przywrócić do życia niektóre już wymarłe gatunki i podgatunki
- szansa na zwiększenie liczby osobników, zwłaszcza tych ginących gatunków ssaków
- tworzenie genetycznie zmodyfikowanych narządów zwierzęcych nadających się na przeszczepy dla ludzi
- umożliwienie naukowcom wprowadzenie genów do puli genowej gatunków, które liczą już niewiele osobników
WADY
- klony są podatne na choroby
- klony mają taki sam wiek genetyczny jak dawcy
- klonowanie jest procedurą bardzo kosztowną i na dodatek często trzeba bardzo wielu prób
- wytworzenie większej ilości osobników zachwiałoby ideę różnorodności genetycznej osobników w przyrodzie

• żaba: (1962) Nieudana
• karp: (1963) Pierwsze udane klonowanie zwierzęcia
• owca: (1996) słynna Owca Dolly
• małpa (Rezus): (samica, styczeń 2000)
• świnia: (5 prosiaków z jednej świni, Szkocja - 2000)
• bawół: (samiec, styczeń 2001)
• krowa: Alpha and Beta (samica, 2001)
• kot: CopyCat "CC" (samica, jesień 2001)
• mysz: ponad tuzin (do 2002)
• królik: (marzec-kwiecień, 2003) we Francji i Korei Południowej.
• muł: Idaho Gem (samiec, maj 2003) i Utah Pioneer (samiec, lipiec 2003)
• jeleń: Dewey (2003)
• koń: Prometea (samica, 2003)
• szczur: Ralph (samiec, 2003)
• muszki owocowe (2004)

Porządek chronologiczny najsłynniejszych udanych i nieudanych prób klonowania zwierząt:
KLONOWANIE DNA
Klonowanie DNA to technik, która polega na powieleniu sekwencji DNA zawierających konkretny gen lub geny. Fragmenty DNA dawcy przed wprowadzenie do komórki biorcy muszą zostać połączone z specjalnym nośnikiem (wektorem). W procesie klonowania DNA niezbędne są enzymy restrykcyjne, które umożliwiają przecięcie cząsteczek DNA zarówno dawcy jak i biorcy w ściśle określonych miejscach. Dzięki restryktazom w obu cząsteczkach DNA powstają tzw. „lepkie końce”, które łącząc się ze sobą dają zrekombinowane DNA. Dopiero po powstaniu hybrydowego DNA dochodzi do jego powielenia w organizmie biorcy. W ten sposób otrzymuje się klony, czyli populację genetycznie identycznych organizmów.
Klonowanie DNA
KLONOWANIE KOMÓREK
Podział komórki macierzystej przeprowadzonych w hodowli. Uzyskane komórki potomne są identyczne pod względem genetycznym, mają również podobne właściwości fenotypowe. Klony komórek znajdują różne zastosowania, np w przemyśle spożywczym czy medycynie
Full transcript