Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KİMYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

No description
by

Zuhal Demirtaş

on 2 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KİMYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

KİMYA PERFORMANS
ÖDEVİ

ELEMENTLER ve BİLEŞİKLER
Kimyanın Sembolik Dilinin Tarihsel Gelişimi
Semboller hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır.İnsanların sembolleri kullanması çok eskilere dayanmaktadır.Maddeleri ve maddelerde meydana gelen değişimleri inceleyen kimyada da sembolik bir dil kullanırız.
Günümüzde tüm maddeleri oluşturan elementler için geliştirilen sembollerle bilinen elementler ve bu elementlerden oluşan milyonlarca bileşik sembollerle gösterilebilmektedir.Kimya çalışmalarını pekçok yönden kolaylaştıran semboller kimya biliminin gelişimine bağlı olarak değişmiş ve zamanla bugünkü hale gelmiştir.
İlk zamanlarda çok az sayıda madde saf olarak elde edilebiliyordu.İsa'dan
İlk zamanlarda çok az madde saf olarak elde edilebiliyordu.Simya döneminde metaller farklı kültürlerde hayvanlar,gök cisimleri veya tanrılarla ilişkilendirilmişti.Simyacıların metaller için kullandığı bu sembollerin bazıları günümüze kadar ulaşmıştır.Örneğin ;tıpta ve genetikte dişçiler için yumuşak bir metal olan bakırın sembolü,erkekler için ise sert bir metal olan demirin simgesi kullanılmıştır.
Zuhal Demirtaş
Beyzanur Oğuz
Anıl Berk Anıt
Simyacıların maddeleri göstermek için kullandığı sembollerin etkidi uzun süre devam etmiştir.Lavoisier kimyanın ilerlemesi için kimyacılar arasındaki iletişimi kolaylaştırabilecek ortak bir adlandırma ve sembol sistemine ihtiyaç olduğunu fark etmişti.Lavoisier,Fransız kimyacılar C.L. Berthollet A.F. de Fourcroy ve G. de Morveau ile birlikte kimyasal maddeleri adlandırma sistemi geliştirerek 1787 yılında yayımlamıştır.
Lavoisier'den sonraki yıllarda dikkatli gözlem, deney ve ölçümlerle gerçekleştirilen kimya çalışmaları sonucunda John Dalton 1803'te ilk bilimsel atom teorisini ortaya koymuştur.Dalton atom teorisiyle uyumlu olacak şekilde atomlar için farklı semboller önermiştir.Dalton atomları dairelerle göstermiş farklı element atomlarını birbirinden ayırmak için de daireler içine farklı semboller yerleştirmiştir.Dalton ayrıca atomlar için kullandığı sembolleri kullanarak bu atomlardan oluşan bileşikleri de göstermiştir.
Dalton'un element sembolleri simya dönemindeki sembollerle benzerlik gösterir.Ayrıca Dalton'un önerdiği semboller matbaada farklı sembollerin hazırlanması gerektirdiğinden kolayca kullanılamamış ve tüm kimyacılar tarafından benimsenmemiştir.Tüm kimyacılar tarafından kabul edilen ortak sembollerin olmamasından kaynaklanan karmaşıklık 1800'lü yılların başlarında da devam etmiştir.
1813 yılında İsveçli kimyacı Jöns Jacob Berzelius hem kolayca yazılabilecek hem de aynı element için farklı simgelerin ortaya çıkmasını önleyecek sistematik bir sembol yazma yaklaşımı önermiştir.Berzelius tarafından önerilen sembollerde daireler ve işaretler kullanılmamış bunun yerine sadece latin alfabesindeki harfler kullanılmıştır.Berzelius'un yaklaşımı hem kolay hem de element sembolü yazmada sistematik bir yaklaşım getirdiğinden zamanla tüm kimyacılar tarafından benimsenmiştir.Berzelius tarafından önerilen bazı semboller günümüzde halen kullanılmaktadır.
Berzelius tarafından önerilen yaklaşım hem element sembollerinin yazılmasını kolaylaştırmış hem de tüm kimyacıların ortak semboller kullanmasıyla farklı kimyacıların birbirlerinin çalışmalarını anlamasını sağlamıştır.
Günümüzde de element sembolleri yazılırken bir element,elementin İngilizce veya Latince isminin ilk harfiyle gösterilir.Eğer birden fazla elementin ismi aynı harflerle başlıyorsa bu elementleri birbirinden ayırmak için bazı elementlerin sembolleri iki veya üç harfle gösterilir.
İnsanların maddeleri sembollerle ifade etmesi insanlığın ilk çağlarına kadar uzanmaktadır.Bilinen en eski kimyasal semboller Eski Çin ve Eski Mısır'da kullanılmıştır.Bu ilk semboller daha sonra geliştirilen sembolleri etkilemiştir.
Monoatomik elementler:Sadece bir tane atom içeren elementlerdir.Örneğin;altın,
bakır,argon...
Elementler aynı cins atomlardan oluşmalarına rağmen yapılarına göre 3 sınıfa ayrılır.
Monoatomik (tek atomlu) elementler
Diatomik (iki atomlu) elementler
Poliatomik (çok atomlu) elementler
Poliatomik elementler:3 veya daha fazla aynı cins atomun oluşturduğu moleküllerden
oluşan elementlerdir.
Örneğin;azot,kükürt...
Her elementin kendine ait özellikleri vardır çünkü elementi oluşturan atomların kendine özgü özellikleri vardır.Çok yüksek enerji kullanıldığında elementleri oluşturan atomlar parçalanabilmekte ve daha küçük parçalara dönüşebilmektedir.Bir elemente ait her bir atom aynı sayıda proton içermektedir. Dolayısıyla farklı elementlerin atomlarındaki proton sayıları ise farklıdır.
Günümüzde antik dönem ve erken dönem simyası ve kimyacıları tarafından kabul edilen elemen düşüncesinden daha ileri bir düşünce kabul görülmektedir.Bu düşünce"Element,tek tür atomlardan oluşan saf maddelerdir.''şeklinde ifade edilebilir.
Çevremizde bulunan çok sayıda maddenin varlığı,atomların birbiri ile farklı oranlarda birleşerek yeni türleri oluşturmasının sonucudur.Genellikle element kavramı makroskopik veya veya mikroskopik bir örneği ifade etmek için kullanılırken atom kavramı,mikroskopla görülemeyecek kadar küçük olan tanecikleri ifade etmek için kullanılır.
Diatomik elementler:İki atomdan meydana gelen moleküllerden oluşan elementlerdir.Örneğin;azot,oksijen,hidrojen gibi elementler doğada diatomik moleküller halinde bulunur.Molekül,iki veya daha fazla atomun kimyasal bağlarla bağlandığı yapılardır.
Eskiden elementler fiziksel özelliklerine göre bazı şekilsel sembollerle gösterilmiştir.1814'te Jons Jacob Berzelius ilk defa elementlerin baş harflerini veya ilk 2 harfini sembol olarak kullanmıştır.
Elementlerin Sembollerle Gösterimi
Kimyanın bugünkü element
tanımına göre,
tek cins atomdan oluşan
saf maddelere element denir.
116 çeşit element vardır.92 tanesi
doğal olarak tabiatta mevcutken,
geri kalanlar ise laboratuvar şartlarında
nükleer tepkimeler sonucu
yapay olarak elde edilmektedir.
Bir elementin bütün özelliklerini gösteren en küçük parçasına atom denir.Atom 2 temel bölümden oluşur.Bu bölümler çekirdek ve enerji katmanlarıdır.
Full transcript