Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

mbo 1 mei presentatie 19 nov 2013

No description
by

steef woldinga

on 20 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of mbo 1 mei presentatie 19 nov 2013

Wetgeving Kwaliteit in verscheidenheid mbt vóór of na 1 mei aanmelden
Wat zegt de wet?
Begrippenkader
Consequenties en kansen
Acties en keuzes
mbo-hbo
Vóór of op 1 mei
Aanmelder vóór of op 1 mei heeft
recht
op

een
studiekeuzeactiviteit
(SKA) en kan daartoe verplicht worden door instelling (kosteloze SKA)
een individueel
studiekeuzeadvies
(verplicht element van SKA) - ook bij negatief advies is aanmelder toelaatbaar

Ná 1 mei
Aanmelder na 1 mei heeft

geen recht op SKA
en bijbehorend individueel studiekeuzeadvies, maar kan daar wel kosteloos toe verplicht worden door instelling
geen recht op inschrijving

Aanmelders
Aanmelders
(vt-dt-duaal) zijn
havisten, vwo’ers, mbo’ers
hbo-p’ers
betrokkenen die toelatingsonderzoek doen
herinschrijvers zonder hbo-p

Recht op SKA geldt niet
voor
aanmelders voor selectieopleidingen
buitenlandse studenten

Wet geldt ook voor Ad
Wet geldt niet voor WO-p, WO, hbo
Verplichting voor instellingsbestuur
Het instellingsbestuur
moet nadere regels stellen
over

aard en inhoud SKA
de termijn waarbinnen deze plaatsvinden
de termijn waarbinnen advies wordt uitgebracht
gevolgen van het zonder geldige redenen van verhindering niet deelnemen aan SKA
de geldige redenen van verhindering voor deelname weergeven

Studiekeuzeactiviteit
De wet stelt
geen voorwaarden
aan de SKA

Memorie van toelichting
bevordering
zelfinzicht
informatie over opleiding: factoren voor
studiesucces

afronding
studiekeuzetraject

Studiekeuzeadvies
Het studiekeuzeadvies is een advies dat alleen na contact met de student kan worden uitgebracht

Aard en omvang studiekeuzeactiviteiten
Samenhang voorlichting- en aansluitingsactiviteiten (planning, inhoud, doel)
STUDIEKEUZECHECK
Verschil aanpak hogescholen - concurrentiepositie?
Bezwaarregelingen
Communicatie over aanmeldproces
Registratie, administratieve processen

Impact wet
Kansen en risico's
Studiekiezer heeft eerder zicht op matching
Vroege binding van en met aanmelders
Betere matching - effect op rendement?
Eerdere aanmelding en inschrijving
Vroege start begeleiding door instelling hoger onderwijs (vliegende start studie)
Doorgaande lijn lob/slb-slb
Profileringsruimte hogescholen

Visie op voorlichting, aansluiting en begeleiding
Kansen
Helpen voorsorteren: richting directe arbeidsmarkt of richting vervolgstudie
In beide gevallen: studentcoaching in mbo richten op
ontwikkelen zelfinzicht
Studiekeuzeactiviteiten begeleiden tot en met studiekeuzecheck
Vóóradvies door mbo?
Positief effect op studiesucces mbo in hbo?
Nieuwe kwalificatiedossiers: keuzedeel doorstroom hbo
Verdergaande samenwerking mbo-hbo; activiteiten hbo binnen mbo?


Na de pauze
Verdelen in heterogene groepen van 6-8
Uitwisseling en verdieping binnen groep via vragenlijst / stellingen. Thema's:
talentontwikkeling, studentcoaching en ontwikkelen zelfinzicht - binnen mbo, naar hbo, binnen hbo
kansen benutten - rol studiekeuzeadvies?
invloed op studiesucces mbo'ers in hbo?
samenwerken mbo en hbo

Noteer 3 tips voor mbo en 3 tips voor hbo
Helft groep wisselt met helft buurgroep: 'pitch' en bespreek jullie tips
Tips inleveren bij workshopleider (Steef)
Toelaatbaarheid
Instellingsbestuur
moet beslissing nemen over toelaatbaarheid van aanmelders zonder toelatingsrecht
(aanmelders na 1 mei)

allemaal toelaten
allemaal toelaten, mits ...
niemand toelaten
Kansen
Risico's
Haalbaarheid organisatie studiekeuzecheck - aanpassing administratieve processen
Effect op instroom
Verschil in aanpak hogescholen
Onduidelijkheid voor studiekiezers / studiekeuzebegeleiders
Ondoordachte aanmeldingen en/of paniek bij late aanmelders
Studiekeuzecheck is weliswaar eindpunt, maar ingebed in studiekeuzeactiviteiten en studiestart
Leerling/Student is kernschakel in de keten
Accent op goede informatie en informatie over succesfactoren; vervolgens zelfinzicht
KEUZE HAN 2013-2014
Studiekeuzecheck!

Aanmelders t/m 1 mei: geen verplichte studiekeuzecheck


Aanmelders na 1 mei: wel verplichte studiekeuzecheck


Hoger onderwijs
Vooropleidingen
Voorlichten inhoud en impact wet
Vervroegen studiekeuze - lob/slb aanpak, voorlichting
Diversiteit in aanpak tussen instellingen
Inhoudelijk toewerken naar studiekeuzecheck en advies
besluit voor 2 jaar
Communicatie
Website HAN
goede informatie over opleiding/beroep
goede informatie over succesfactoren
details over uitvoering studiekeuzecheck
Open dagen HAN
informatie bij presentatie opleidingen
algemene informatie bij HAN VoorlichtingsCentrum
Uitwisseling
met scholen en instellingen
uitwisseling
afstemming ?!
Overheid
brieven aan eindexamenkandidaten, instellingen
Uitwisseling en verdieping
visie
Aansluiten bij bestaande ervaringen intakes
Ruimte voor couleur locale
Groeimodel, leren van elkaars ervaringen
uitvoering
werkvorm
opbrengst
Aanmelders
direct via email
We doen al veel samen
(mbo en hbo)
RxH
bestuurlijke samenwerking
op sectorniveau: strategisch, tactisch, operationeel
studenten: doorstroom-programma's
fasttracks
ontwikkeling: projecten, pilots
in en met bedrijven, overheid
Full transcript