Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zakelijk lezen leerjaar 3.

samenvatting van de theorie uit het boek hfdst 1-6
by

petra Willemsen

on 2 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zakelijk lezen leerjaar 3.

Zakelijk lezen
hoofdstuk 1-6

Argumenteren hfdst 3 en 4
Argumentatie = Standpunt met argumenten

enkelvoudige
argumentatie: 1 argument
ik kom niet, want ik ben ziek
meervoudige
argumentatie: 2 of meer argumenten
ik kom niet, want ik ben ziek en ik heb geen zin
onderschikkende
argumentatie: het argument krijgt een argument:
ik kom niet, want ik ben ziek: ik heb 39 graden koorts.

Tegenargument
: indien weerlegd ondersteuning standpunt!

Signaalwoorden
standpunt: ik vind, ik denk dat, volgens mij etc
Signaalwoorden
argument: immers, namelijk, omdat, want etc.
Signaalwoorden
tegenargument: tegenover, daarentegen, maar, hoewel, echter, toch, ofschoon, ondanks dat, aan de ene kant....aan de andere kant.

Tekststructuren hfdst 1 en 2
Altijd: Inleiding, middenstuk, slot
Probleem -oplossingstructuur
(I: probleem,M: mogelijk oplossing, S: beste oplossing)
Verklaringsstructuur
( I: verschijnsel,M: kenmerken- voorbeeld- oorzaak-gevolgen, S: samenvatting
vraag/antwoordstructuur
(I: vraag, M: antwoorden,S: samenvatting of conclusie
Argumentatiestructuur
(I: stelling, M: argumenten, S: herhaling standpunt)
Aspectenstructuur
(I: aankondiging onderwerp, M: diverse kanten, S: samenvatting)
Verleden/heden/toekomststructuur
(I: onderwerp,M: vroeger, nu, S: conclusie-verwachting toekomst)
Voor- en nadelenstructuur
. I: vraag-stelling, M: voor- en nadelen, S: afweging, conclusie
Functies van alinea's (hfdst 6)
Alinea's staan om een reden onder elkaar. Ze hebben een functie:

In de inleiding
:
Aanleiding
: waarom schrijft de auteur dit stuk?
Soms
voorbeelden
, nieuwsfeit, anekdote,
hoofdgedachte
!
Tussenstuk (zie ook structuren)
Constatering
: auteur stelt feit of verschijnsel vast
Tegenwerping
: auteur noemt een tegenargument
Gevolgen
: auteur laat zien wat de gevolgen zijn
Verklaring
: auteur legt uit waarom iets is zoals het is
Bewijs
: auteur geeft een bewijs voor een uitspraak
Toepassing
: hoe kan het verschijnsel/feit/ding worden toegepast
Slot
Afweging
: vergelijken van voor- en tegenargumenten
Samenvatting
: kort overzicht van wat er gezegd wordt
conclusie
NB: geen nieuwe informatie in het slot!

Filmpjes
kritisch lezen hfdst 5
is de auteur deskundig en heeft hij kennis van zaken?
Hoe oud is de tekst (waar en wanneer gepubliceerd?
Bronnen recent?
Klopt het? Laat auteur geen belangrijke dingen weg?
Zijn de argumenten sterk?
Full transcript