Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AZBEST!!!

No description
by

Krzysztofa Terpinska

on 28 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AZBEST!!!

Po roku 1945 sprowadzono do Polski około 2 milionów ton azbestu. Importowano azbest z krajów byłego Związku Radzieckiego, Chin i Afryki Południowej
Azbest w Polsce
Zastosowanie
Wszystkie rodzaje azbestu są niebezpieczne dla zdrowia!!!

Najniebezpieczniejszy uważa się azbest krokidolitowy, ze względu na mechanizm rozdrabniania
jego włókien, ich rozmiary oraz trwałość w warunkach fizjologicznych
Włókna azbestu trafiają do organizmu:

z wdychanym powietrzem, drogą oddechową, przez skórę w niewielkim stopniu i z układu pokarmowego

Właściwości chorobotwórcze włókien azbestowych zależą od:
rodzaju azbestu
wymiarów i kształtu włókien
ich stężenia
czasu ekspozycji organizmu na ich działanie
efektywność biologicznych mechanizmów oczyszczania układu oddechowego
ewentualnego wpływu innych toksyn
AZBEST!!!
Do roku 2032 muszą zostać usunięte wszystkie wyroby zawierające azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest należy rozpocząć
od tych, które są uszkodzone i stanowią zagrożenie
dla zdrowia i środowiska

Co to jest azbest?
Eternit zawierający szkodliwy azbest to jeden z najczęściej stosowanych na wsi materiałów na pokrycia dachowe

Azbest to materiał naturalny należący do grupy krzemianów. Ma charakterystyczną włóknistą budowę oraz wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne.
Jest trwały, niepalny, odporny na działanie kwasów i substancji żrących, a także mrozu

Ma również mnóstwo innych zalet, takich jak:

wytrzymałość
giętkość
niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne
łatwość łączenia z innymi materiałami


Z tego powodu był powszechnie wykorzystywany do produkcji wielu materiałów, w tym używanych do budowy domów

http://renovo.pl/o-azbescie/
URZĄD MIEJSKI W ŁĘKNICY
68 – 208 Łęknica, ul. Żurawska 1
Tel. (0048) 68 362 47 00, fax. (0048) 68 362 47 01
e-mail: sekretariat@umleknica.pl

Azbest znajduje zastosowanie w ponad 3000 technologii
(głównie budownictwo, energetyka, transport, przemysł chemiczny, hutnictwo, metalurgia i przemysł ceramiczny)Wyróżnia się kilka głównych grup produktów zawierających azbest:
wyroby budowlane azbestowo-cementowe (eternit) – płyty dekarskie płaskie i faliste.

wyroby termoizolacyjne – izolacja kotłów parowych, bojlerów, wymienników ciepła, przewo-dów rurowych, chłodni.

wyroby ogniotrwałe – tkaniny ognioodporne, np. kurtyny teatralne i koce gaśnicze.

wyroby uszczelniające – płyty i uszczelki azbestowo-kauczukowe.

wyroby elektroizolacyjne – izolacja instalacji elektrycznych.

wyroby izolacji akustycznej – tkaniny wygłuszające hałas.

wyroby miękkie
(łamliwe, kruche) o gęstości < 1000 kg/m3

wyroby twarde (niekruche, sztywne) o gęstości > 1000 kg/m3
wyroby miękkie:

charakteryzują się dużym pro-centowym udziałem azbestu (ponad 20%) i małym udziałem spoiwa


łatwo ulegają uszkodzeniom, powodując duże emisje pyłu azbestowego, a tym samym bardziej szkodliwe dla zdrowia
(np. wyroby tkane i przędzone, płaszcze azbestowo-gipsowe, płyty i tektury miękkie, płytki podłogowe PCW, elementy uszczelkowe sprzętu AGD)
wyroby twarde:

wyroby powszechnie stosowane w budownictwie, o niskiej procentowej zawartości minerałów azbestowych (poniżej 20%) i wysokiej zawartości spoiwa (np. cementu)

bardzo
trwałe i emitujące małe ilości pyłu azbestowego (głównie w wyniku obróbki mechanicznej), a tym samym mniej groźne dla zdrowia

(np. płyty płaskie i faliste azbestowo-cementowe, rury azbestowo-cementowe, elementy konstrukcji wielokondygnacyjnych, przewody kominowe, zsypy)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Azbests
http://mar-tin.com.pl/azbest/
http://rodzorza.pl/informacje-dla-dzialkowcow/altana-ogrodowa/azbest


pylica azbestowa (azbestoza) – zwłóknienie tkanki płucnej, będące nieuleczalną chorobą zawodową występującą u osób narażonych na długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu azbestowego prowadzącą do niewydolności oddechowej

łagodne zmiany opłucnowe – występują pod postacią zgrubień, blaszek lub blizn będących skutkiem zwłóknienia tkanki płucnej

rak płuca – najczęściej występujący nowotwór złośliwy powodowany przez azbest

rak oskrzela, międzybłoniak opłucnej – rzadko występujący nowotwór złośliwy spowodowany długotrwałym narażeniem nawet na nie duże stężenia włókien azbestu,przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli

Podejrzewa się, że azbest może być również przyczyną takich schorzeń jak:

nowotwory krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika, czy chłoniaki
Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego:
http://kobylnica.pl/wplyw_azbestu_na_ludzki_organizm,4664,510.html
http://mowimyjak.se.pl/dom-i-ogrod/budowa-i-remont/azbest-wciaz-truje-dlaczego-jest-szkodliwy,10_38827.html

Najczęściej wykorzystywany jest
chryzotyl
(azbest biały), rzadziej
krokidolit
(azbest niebieski) i
amozyt
(azbest brązowy), a w najmniejszych ilościach antofilit
Mamy obowiązek sprawdzenia, czy na terenie naszego gospodarstwa znajdują się wyroby zawierające azbest

Mamy obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i stworzenia planu ich usuwania

Mamy obowiązek oceny stanu technicznego wszystkich wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie naszego gospodarstwa
Usuwaniem azbestu może zajmować się tylko firma posiadająca uprawnienia i umiejętności postępowania z odpadami niebezpiecznymi Kontakt do upoważnionych firm w twoim rejonie uzyskasz w urzędzie gminy
http://www.gminahrubieszow.pl/index.php/pozostaleinformacje/103-nabor-wnioskow-na-usuwanie-azbestu
Źródła zdjęć i tekstu:
http://mowimyjak.se.pl/dom-i-ogrod/budowa-i-remont/azbest-wciaz-truje-dlaczego-jest-szkodliwy,10_38827.html

https://lv.wikipedia.org/wiki/Azbests
http://renovo.pl/o-azbescie/
http://mar-tin.com.pl/azbest/
http://rodzorza.pl/informacje-dla-dzialkowcow/altana-ogrodowa/azbest
http://kobylnica.pl/wplyw_azbestu_na_ludzki_organizm,4664,510.html
http://www.gminahrubieszow.pl/index.php/pozostaleinformacje/103-nabor-wnioskow-na-usuwanie-azbestu
W ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą
" SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest
oraz realizacji etapu drugiego zadania
"Usuwanie Wyrobów Zawierających Azbest na Terenie Gminy Łęknica"
zachęcamy Wszystkich mieszkańców do zapoznania się z informacjami na temat azbestu
Full transcript