Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

rättsinfosök

rättsinfosök
by

Erik Akesson

on 4 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of rättsinfosök

Rättsinfosök Lagstiftningskedjan Erik Åkesson
Högskolebiblioteket
4-5/9 2012 Var? Tryckt Riksdagstryck Svensk författningssamling
SFS Rättsfallssamlingar Elektroniskt bild bild Databaser Hitta svenskt juridiskt material
(lagtext, förarbeten, rättsfall, doktrin) Likhetsprincipen Praxis Doktrin Förarbeten lagmotiv Riksdagstryck Statens offentliga utredningar (SOU) Departementsserien (Ds) Propositioner, motioner, utskottsbetänkanden, m.m. Lagtext SFS Sveriges rikes lag Myndigheters
författningssamlingar bild Rättsfall Doktrin Doktrin Högsta domstolen: NJA (Nytt juridiskt arkiv)
Högsta förvaltningsdomstolen: HFD (t.o.m. 2010: Regeringsrätten: RÅ (Regeringsrättens årsbok))
Hovrätterna: RH (Rättsfall från hovrätterna) Böcker: Primo (bibliotekets sökverktyg) och Libris (samkatalog för hela Sverige)
Artiklar: artikeldatabaser som InfoTorgs artikelbas och Artikelsök Regeringen tillsätter utredning Kommittédirektiv (dir.) Utredningen lämnar förslag Kommittébetänkande (SOU)/Departementspromemoria (Ds) Betänkande på remiss Förslag (proposition) från regeringen Proposition (prop.) Motförslag från riksdagsledamöter Motioner (mot.) Prop. remitteras till utskott Förslag från utskott Utskottsbetänkande (bet.) Debatt och beslut i kammaren Protokoll (prot.) Riksdagen meddelar sitt beslut Skrivelse (rskr.) Regeringen utfärdar lag Svensk författningssamling (SFS) Förslag ny lagtext
Bakgrund och lagmotiv
Hänvisning till SOU/Ds
Bilaga: remissyttranden
Bilaga: lagrådets yttrande
Regner, Svensk juridisk litteratur
Hylla: Aaoe "allas likhet inför lagen" (RF 1 kap. 9 §) Zeteo
InfoTorg
Karnov Bibliografier:
Full transcript