Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SCOPUL OMULUI ESTE UMANITATEA. aDICA BINELE,ADEVARUL SI IUBI

No description
by

Den Tastamirov

on 30 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SCOPUL OMULUI ESTE UMANITATEA. aDICA BINELE,ADEVARUL SI IUBI

Ideile
Originea latină a poporului şi a limbii române
Continuitatea existenţei acestui
Popor pe teritoriul românesc
Unitatea tuturor românilor din provinciilor româneşti
Credinţa în adevăr şi documente
Dorinţa de a salva oameni de ignoranţă.
Viziunea proprie
Literatura română umanistă se dezvoltă începând cu secolul al XVII-lea, prin figuri de cărturari cunoscători ai limbilor greacă, slavonă și latină, precum Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Dimitrie Cantemir și Constantin Cantacuzino.
În concepția lor, istoria este purtătoarea unor valori educative și de aceea principala lor preocupare este de a recupera trecutul prin scris.
Grigore Ureche nu este interesat numai de cantitatea stirilor, ci si de calitatea lor. El nu scrie numai pentru a informa, ci si pentru a educa, pentru a oferi un îndreptar de viata
Ideile umanismului ne arata viziunea antropocentrică, prin care omul este consacrat în condiţia de valoare supremă pentru om, iar scopul său este desăvârşirea spirituală şi realizarea fericirii în viaţa practică. Interesul pentru om ca individ se leagă de apariţia noilor forţe economice şi sociale, burghezia, care impune treptat o viziune laică şi pragmatică despre om. Ea are interes pentru cunoaşterea naturii, pentru cunoştinţe verificate şi aplicabile practic, care să schimbe realităţile şi modul de viaţă al oamenilor.
Participati la dezbateri
Prima şi fundamentala idee vehiculată este conştiinţa originii noastre latine, a unităţii de limbă şi tradiţii a poporului român. Apoi: „ideea capacităţii limbii populare de a exprima adevăruri înalte sau de a servi în creaţiile literare”. - În continuare, „întâlnim motivul atât de tipic umanist al înnobilării (omului - n. n.) prin virtuţi şi cultură” - în fine, nu lipseşte - atât umaniştilor noştri cât şi celor occidentali - conceptul de „glorie”; cu deosebirea că, în cazul umanismului românesc, „nu este o insistenţă asupra gloriei în sine, ci, din nou, o aplicare a unui concept umanist la un imperativ politic românesc al secolului al XVII-lea - lupta pentru libertate”. În acelaşi scop, sunt mereu mai frecvent afirmate „ideea de patrie şi datoria sacrificiului pentru neatârnarea ei”.
Aprecieri
Cronicarii români au avut un rol important la dezvoltarea culturii române şi la răspândirea umanismului. Ei au contribuit la dezvoltarea istoriei: au pus bazele istoriografiei româneşti (bazându-se pe document şi adevăr), au transmis informaţii preţioase cu privire la istoria medievală (domnii şi evenimente) şi în legătură cu etnogeneza românilor.
În concluzie, umanismul românesc atinge apogeul datorită cronicarilor români si letopiseţelo lor.
Citate
"Inceputul tarilor acestora si neamului moldovenesc si muntenesc si câti sunt si în tarile unguresti cu acest nume, români si pâna astazi, de unde sunt si din ce semintie, de când si cum au descalecat aceste parti de pamânt a scrie, multa vreme la cumpana au statut sufletul nostru"
(M.Costin)
"Sa hie de învatatura ce este bine si ce este rau si de ce sa se fereasca si ce va urma".
(M.Costin)
"Rumânii câti se afla locuitori în Ţara Ungureasca si la Ardeal si la Mara Moresu, de la un loc sântu cu moldovenii si toti de la Râmi se trag".
(G.Ureche)
SCOPUL OMULUI ESTE UMANITATEA. aDICA BINELE,ADEVARUL SI IUBIREA.
Discurs pnetru sustinera ideii
Full transcript