Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samfundsfag niveau D

No description
by

Jane Køppen

on 2 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samfundsfag niveau D

Samfundsfag niveau D. Case eksame
Samfundsfag niveau D

Opgave 1. Det danske demokrati
Opgave 2. Retssystemet
Opgave 3. Arbejdsmarkedet
Direkte og indirekte demokrati
Hvad betyder direkte og indirekte demokrati?

Svar: Direkte demokrati er i forbindelse med folkeafstemninger, alle har indflydelse på en afgørelse/afstemning. Det er borgerne der beslutter som så bliver til lov. Fx på direkte demokrati Var da danmark 2000 stemte nej til, at Danmark skulle være en del af den fælles europæiske mønt, euroen.
Folketingsvalget 2007
Hvor mange medlemmer er der i Folketinget og hvilke partier repræsentere de?

Svar: Der er 179 medlemmer i Folketinget. Folketinget repræsentere Venstre (V), Socialdemokratiet (S), Dansk Folkeparti (DF),
Radikale Venstre (RV), Socialistisk Folkeparti (SF),
Enhedslisten (EL), Liberal Alliance (LA),
Det Konservative Folkeparti (KF)

Grønland og Færøerne
Inuit Ataqatigiit (IA)
Siumut (SIU)
Sambandsflokkurin (SP)
Javnaðarflokkurin (JF)
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1
Retssystemet
Forklar kort hvordan vi definere
kriminalitet
i Danmark og kom med eksempler

Svar: Definationen af kriminalitet er kort sagt overtrædelser ar straffeloven. Eksempler af overtrædelse: Mord, voldtægt, tyveri, bedrageri, smugleri.


Det danske demokrati
Hvad betyder demokrati?

Svar: Demokrati betyder folkestyre. Det er et politisk system. Demokrati er også en styreform. Kort sagt kan man sige folket skal styre
Hvilke borgerrettigheder er indbygget i den demokratiske styreform for at undgå flertalsdiktatur og hvad betyder disse?

Svar: De tre borgerrettigheder hedder: Tale- tros og trykkefrihed.
Talefrihed, betyder at man kan sige hvad man vil, men at man skal stå ved det man siger, en form for ansvar. Trosfrihed betyder at man må tro med hensyn til religon. Trykkefrihed vil sige at man har ret til at udtrykke sig frit.
Magtens tredeling
Forklar kort hvad
magtens tredling
betyder, og hvem det er, der har den formelle og reelle magt.

Svar: Magtens tredling betyder at magt er delt op i tre. Den er delt op for at vi alle i vores samfund bliver behandlet på en ordenlig måde.
Der findes: Den lovgivende magt, udøvende magt og den dømmende magt.
Folketinget og dronningen har den lovgivende magt, dronningen har den udøvende magt og domstolene har den dømmende magt.
Svar: Inddirekte demokrati er borgerne der vælger og repræsentanterne beslutter, som så bliver til lov. Fx på inddirekte demokrati er fx når elevrådet tager beslutninger.
Folketingsvalget 2007
Hvilke partier danner regering og hvad hedder statsministeren?

Svar: Det parti der får flest mandater danner regering med andre partier for at få flertal i mandater. Det parti der har dannet regering i 2011 var Socialdemokraterne sammen med radikale venstre og Social Folkeparti. Statsministeren hedder Helle Thorning Schmidt.
Folketingsvalget 2007
Kom med eksempler på forskellige politiske ideologier og forklar hvad de hver i sær bygger på
Sociallismen bygger på socialistiske idéer. Partiet bygger også meget på ligheden og det økonomiske fx ophæve den private ejendomsret.

liberalismen bygger på at man har frihed til at skabe et godt liv for sig selv.
Konservatismen bygger på bærende værdier og institutioner som for eksempel den private ejendomsret, kirken og kongehuset.
Retssystemet
Hvad er økonomisk kriminalitet?

Svar: Økonomisk kriminalitet er fx it-kriminalitet, skatte- og afgiftsunddragelser, toldkriminalitet, valutakriminalitet


Hvilke opgaver har domstolene?

Svar: Det tre vigtigeste opgaver er at: Sikre, at Folketinget ikke
vedtager love, der strider
mod grundloven
Dømme civile sager
Dømme i straf fesager
Retssystemet
Forklar hvilke forskellige domstole vi har i Danmark og kom med eksempler på hvilke sager der behandles i de forskellige domstole

Svar: Byretterne (Fx glostrup byret), landsretten og højesteret. Byretten behandler sager som: civile sager, straffesager osv. Landsretten behandler sager appelsager fra byretten og højesteret behandler civile sager, straffesager og domme og kendelser.
Retssystemet
Hvad betyder det hvis en sag appeleres? Og hvor mange gange kan en sag prøves ved domstolene?

Svar: Man kan kun appelere en sag 1 gang, men ved specielle tilfælde kan den appeleres 2 gange.
Appelere en sag betyder at bringe en sag frem for en højere domstol.
hvilke former for straf kan man idømmes ved de danske domstole

Svar: Betinget eller ubetinget straf, en bøde, fodlænke, samfundstjeneste og fængsel.
Arbejdsmarkedet
Beskriv indholdet af Hovedaftalen på det danske arbejdsmarked.

Svar: Hovedaftalen er en aftale direkte mellem LO og DA. Hovedaftalen første hovedaftale er septemberforliget. Arbejdsgiverne havde ret til at lede og fordele arbejdet. Efterfølgende bestemte man at løn og arbejdsvilkår skulle ske ved forhandlinger. Tredje aftale er at ingen må forfølges på grund af OM som betyder at medarbejderen ikke må fyres, hvis han/hun er medlem af en anden fagforening. Der skal herskes fredspligt i en OP som betyder at så længe en overenskomst haves må medarbejderne ikke strejke. Afskedigelser må ikke ske vilkårligt. De skal ske sammen med ledelsen. Den sidste er at der skal være en tillidsmandsordning, hvis muligt.
Arbejdsmarkedet
Hvilke parter er hovedaftalen indgået mellem og hvem repræsentere parterne
Svar: Den er indgået direkte mellem LO og DA. LO og DA Repræsenterer arbejdsgiverne og arbejdstagerne.
Hvor kan den enkelte medarbejder og ledelsen i TDC se hvilke regler, der gælder for ansættelsesforholdet?
Svar: Den lokale overenskomst.
Hvilke "våben" kan henholdvis medarbejdere og ledelse anvende i en arbejdskonflikt?
Svar: Et af "våbenet" er at lønmodtagerne starter strejke og arbejdsgiverne starter en lockout, de kan også ramme arbejdsgiverne ved at arbejde efter reglerne. Hvis der er uenighed mellem dem, kan en forligsmand også gribe ind. Og hvis det heller ikke hjælper så er den sidste mulighed regeringen. Hvis ikke de bliver enige kan man også inddrage arbejdsretten.
Arbejdsmarkedet
Forklar hvad du forstår ved Flexicurity og hvorfor du mener, at Staten er en vigtig medspiller i denne sammenhæng

Svar: Flexicurity er en dansk tradition, hvor der fx ikke må lovgives på fx Løn- og arbejdsvilkår. Fleksibilitet og sikkerhed indgår i modellen. Staten blander sig ikke, så længe arbejdsmarkedets parter er i stand til at løse problemerne selv på en forsvarlig måde. Men de bliver nødt til at være der, hvis nu det går galt i mellem arbejdsmarkedets parter. Derfor er det en vigtig medspiller, og min mening er at det er godt de ikke blander sig men er der, hvis det går galt.
Full transcript