Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vállalati kontrolling módszerek alkalmazása az állam működésének értékelésében

Konferencia előadás a Szegedi Tudományegyetemen, 2012. nov. 29.
by

József Kárpáti

on 28 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vállalati kontrolling módszerek alkalmazása az állam működésének értékelésében

Vállalati kontrolling módszerek alkalmazási modellje az állam működésének értékelésében Értékelés Nagyvállalati méretű szervezeteket (központi közigazgatás) kell irányítani Szervezeti kontrolling-rendszer Tervezési és irányítási eszközök összessége, amelyek segítségével egy szervezetben szabványos tervezési és ellenőrzési folyamatokon, valamint az ezekre épülő célirányos információs rendszer működtetésén keresztül vezetői döntések meghozatalát támogatjuk. Premissza: a versenyszféra bevált vállalatirányítási gyakorlatai alkalmazhatóak a közigazgatásban is.
Elvárt eredménye: bürokrácia-csökkentés, hatékonyságjavítás, eredményesség-javítás, termelékenység-javítás
Eredete: New Public Management?
(Becker-Weise) Vitatható! Már jóval korábbra tehetően, a „weberi” állammodellre épülő közigazgatási gyakorlatok is tartalmaztak ilyen elemeket. Célok kialakítása:
Céltervezés, stratégiai tervezés!
Sikerkritériumok meghatározása,
Projekt-tervezés Erőforrás-tervezés
(feladatfinanszírozás!!)
A feladatellátás intézményi
minőségi célkitűzései
(Minőségpolitika,
minőségügyi keretrendszer) Jogszabályok és
belső szabályozások! Erőforrás-kontrolling :
A felhasznált erőforrások mérése és összevetése a tervezettel,
Minőségbiztosítási konzekvenciák :
Milyen a kibocsátott termék minősége és a folyamat, ami által előállították
fejlesztési tervek Stratégiai kontrolling és projekt-kontrolling :
A kitűzött fejlesztési célok megvalósulásának mérése:
Milyen hatása van mindenek a külvilágban
Milyen javítási, tanulási következtetések vonhatók le mindebből? Stratégia ? Fejlődési útvonal ellenőrzése (stratégiai célok vs. elaprózott ad hoc fejlesztések) Erős érdekhordozói elvárások vannak a külső környezetben Állandó hatékonyság-javítási kényszer Tények Tervezés* Információ Köszönöm a figyelmet! ? Lesz-e központi kormányzati szinten valami hasonló?
Lesznek-e követők vagy partnerek, akik ugyanígy gondolkodnak? dr. Kárpáti József
mail: jozsef.karpati@ksh.hu
tel.: 06 1 487 4459 Hosszútávú ország- / államstratégia kialakítása, amelyben
egy szelet az államszervezet feladatára vonatkozó filozófiai vita eldöntése majd
stratégiai célkitűzései,
egy másik a társadalom fejlődésére,
egy harmadik a gazdaságösztönzés nem államszervezet által elérendő startégiai céljaira vonatkozik ebből az államszervezetre háruló stratégiai célkitűzések meghatározása, ebből ágazati, majd a fentiekhez idomulva kialakított szervezeti
hálózatba tartozó intézmények stratégiáinak a kialakítása. Szervezeti modell alternatívák Integrált megközelítés Decentralizált megközelítés Stratégiai központ a szervezetben
A kontrolling helye a szervezet "csúcsán" van
A fejlesztések mozgatórugója és koordinátora
A legfelső szint és az operatív szint közötti kapocs
Projektiroda, támogatás
Tervezés és ellenőrzés egy helyen
A felső vezetés "szeme"
Jelentések, kimutatások integrált forrásokból
Önállóan működtetett informatikai rendszerek, "master user" felhasználók Funkciónként terített felelősség
A kontrolling szervezetet átható "filozófiai" értelmezése
Külön-külön stratégiai csomópont, pénzügyi tervezési, ellenőrzési és koordinatív funkcióval ellátott szervezeti egységek, elkülönített minőségbiztosítás Magyary Zoltán
(1888-1945) Az állami szerepvállalás nézetrendszerének evolúciója Indusztriális
állam Posztindusztriális
állam New
Public
Management Jóléti
állam Neo-weberi
állam Neoliberalizmus Liberalizmus Weberianizmus Egymással párhuzamosan (is) ható folyamatok
Nem volt teljes paradigmaváltás
Piaci logika
Állandó változási kényszer az államigazgatásban? Piaci környezet Államigazgatási környezet Tulajdonosi célok
Profitorientáció
Gazdasági racionalitás Politikai és / vagy szakmai célok
Nem profitorientált, sajátos eredményorientáció
Politikai / egyéb érdekhordozói racionalitás Mi hasznosítható? dr. Kárpáti József
jozsef.karpati@ksh.hu *az operatív tervezés akkor jó, ha kellő részletességű alábontással is rendelkezik, időszakra, területre stb. ? Nemzetgazdasági szintű
tervezés, mérés, értékelés pl. Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Az állami működés indikátor-mátrixa (1. dimenzió) Kárpáti 2. dimenzió: folyamatalapú dekompozíció 3. dimenzió: szervezeti szintek és szolgáltatási területek szerinti felosztás Végeredmény:
komplex indikátorkészlet
arról, hogy hová tart és mit teljesít
az ország és azon belül az államszervezet. Végeredmény:
komplex operatív kontrolling
az államszervezet működéséről
Full transcript