Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Religion: Islam

No description
by

Michelle Jensen

on 17 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Religion: Islam

Islam
Kilde: DR Undervisning
http://www.dr.dk/islam/index.asp?ID=aere.htm&M=m_aere.htm
"Ære og skam" - Nasar Khader
Nogle muslimer ligger mindst lige så stor vægt på ære og skam som på religion.
""Rammer hele familien"- hele familien får/har ære, hvis f.eks. børnene får en god uddannelse eller er økonomisk velstillet osv. = det giver status i omverdenens øjne, og mange vil ønske at gifte deres børn ind i familien. Omvendt, også hvis der sker noget skamfuldt - skam over familien.
"Skam i 3 kategorier" - 1. Ansigtstab (hvis der bliver sagt noget negativt om ens familie, vil de prøve at "rede" den ved at modbevise påstanden) - 2. Kriminel handling (hvis drenge har foretaget en voldtægt, vil få svært ved at finde en hustru) - 3. "kvinders seksualtitet" (det er den højeste ære, hvis kvinden er jomfru indtil bryllupsnatten og den højeste skam hvis hun ikke er, går "altid ud over" familien)
Straffen for skam: jo mere moden en livsform man har, des mindre betydning har ære og skam. F.eks. hvis pigen i familien har haft sex før ægteskab, er den største straf død, såkaldt "æresdrab" = familier med meget traditionel levevis og dårligt intergreret i DK. En bløder straf er at pigen vil blive udstødt, hvis hun ikke kan blive giftet væk el. lign. ellers bliver hun sendt hjem til sit hjemland tl en genopdragelse. EN endnu blødere straf er at familien undlader at reagere.
Ære vs. skam
Perspektivering:
Man er en "god muslim hvis man overholder de fem søjlers love.
I kristendommen skal man ikke overholde nogen love for at være en "god" kristen, men bruge sin energi på at tænke på ens medmennesker
Radioudsendelse: "Gud er større" - ifølge en islamisk kvinde
Riesmans: Islam i følge Nasar Khader:
Skam = traditionelt samfundt - kvinder
Koranen = Allahs åbenbaring - guds ord (kan ikke være kritisk over for det, som man kan med biblen) Det er et af punkterne der gør det svært at tilpasse Islam til f.eks. Riesmans enmoderne samfund.
Angst = ikke nogen genstand - man er sit eget livsprojekt - frygt
Nogle mennesker der konverterer fra det senmoderne samfund, føler sig tiltrukket af det traditionelle samfund - f.eks. Islam
Fundamentalister - Har selv aktivt valgt normerne i det traditionelle samfund og lever/fastholder sig strengt under lovene, f.eks. koranen
De fem søjler:
1. Shahadah - Trosbekendelsen
2. Salah - Bøn
3. Zakat - Velgørendhed
4. Shawn - Fasten
5. Hajj - Pilgrimsrejsen
Koranen har 114 surarer (kapitler) Lektion 6-7
Hovedpointer:
Sura 1. "Åbningen"
Gud viser den rette vej - gud er ved din side - gud er herskeren på dommens dag.
Sura 112. "Den rene tro"
Ingen er som gud - gud har ikke avlet - Han er gud, én.
Sura 9. "Omvendelse"
Indeling:
1-5 Vantro straffes - vi tror på profeternes gud
6-10 Troen på gud - til det ypperste
11-16 Gud værdi
Hovedpointe: Gud retleder ikke folk, der handler uret.

Sura 2. "Koen"
1-7 Overgivelse til gud
8-13 Retledte kontra splid
14-17 Hengivelse til gud
Den muslimske meninghed, sura 2,286-87:
Muhammed er "sendebudet"
Han tror på det er er "åbenbaret" i koranen fra Gud.
"Bøger" Der var bøger før koranen - f.eks. det gamle testamente, nye testamente (profeten Jesus der har skrevet det nye), biblen (som er skrevet af mennesker og det er koranen ikke, da det er Muhammed, den sidste profet, der forsejler guds ord).
"Allah bedyrder ingen(...)" -
HAR MENNESKET EN FRI VILJE?
En muslim siger "ja! selvfølgelig, det har Allah givet mennesket, gøre gode gerninger i følge de fem søjler og underkaste sig Allah."
Amer Majids bog "Sendebudet" - Han gendigter de gamle Hadhitter, som vejleder en muslim til hvordan han skal være
Ummah - det muslimske fællesskab/meninghed, som blev grundlagt af Muhammed
Teksten er grundlæggelsen af Ummah
Ummah - Troskab fra stammen til Islam (Islams grundlæggelse) - broderskab - man er et i religionen (pilgrimsfærd)
Mekka:
Er profeten Muhammeds fødeby
Haram - betyder hellig
Sura 1, 112, 9 & 2
5 søjler
Sura 2,286-87
Euro-islam tirsdag d. 18-9-2012
Traditionelt samfund – traditionsstyret – lokalsamfundet som en helhed – lav arbejdsdeling, stabilitet og man lever sit liv som sine forældre og bedsteforældre gjorde det - traditioner
Moderne/industri samfund – indrestyrede – fremskidt og social mobilitet – samfundet forandrer sig hastigt, mange flytter fra land til by og det er stadig et knaphedssamfund – forældre – indre overbevisning
Senmoderne/overflods samfund – gruppestyrede – overflodssamfund, store offentlige organisationer, samfundet forandrer sig, men alle de basale behov bliver tilfredsstillet, ”de mange valg” og ”eget livsprojekt” – forældre, kammarter og massemedier – hvad andre mener
Riesmans model
Traditionel religiøs - muslimsk forståelse (Riesman): "Virkeligheden er skabt af Gud"
En hadith "nyhed, fortælling") er en kort beretning om den muslimske profet Muhammeds handlinger eller udtalelser i en given situation.
Ahadith udgør sammen med sira – de traditionelle biografier af profetens liv – den såkaldte sunna, samlingen af traditioner om Muhammeds sædvane. Altså er ahadith overleveringer, som beretter om profeten Muhammeds sædvane, dvs. om hvad han sagde, gjorde og, ikke mindst, undlod at gøre.
Der findes flere forskellige hadith-samlinger, og disse regnes for essentielle for at afgøre den korrekte muslimske reaktion på eller stilling til en bestemt sag, idet man efterstræber at følge profetens forbillede.

Sunni synspunkt: Der er ingen forskel på den leksikalske og tekniske betydning af hadith og khabar.
Shia synspunkt: Shia muslimer skelner dog mellem den leksikalske og tekniske betydning.
Hadith - fra Wikipedia
Kopier de første 5 links ind i prezi - "Qurayza"
1.http://en.wikipedia.org/wiki/Banu_Qurayza
2.http://www.religion.dk/laeserdebat/traad/1103
3.http://www.myislam.dk/articles/da/bostom%20muhammed-qurayza-massakren-og-pbs.php
4.http://shiaonline.dk/forum/viewtopic.php?f=7&t=17805
5.http://www.24.dk/group/islampgodtogondt/forum/thread/2167042/60
Kåre Bluitgen bruger "Qurayza"
Amer Majid bruger "Kuraizah"
Find diskussionen fra 2. juni 2008 klokken 14:46 og klokken 20:42, Str1977 = http://en.wikipedia.org/wiki/Banu_Qurayza ...
Interview med Samira Newa (muslimsk politiker)
Full transcript