Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NUDA jako temat badawczy socjologii

No description
by

Mariusz Finkielsztein

on 11 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NUDA jako temat badawczy socjologii

NUDA jako temat badawczy socjologii
Triangulacja metod badawczych w konstrukcji definicji operacyjnej nudy oraz konstytucji socjologii nudy.
O nudzie nienudno
SOCJOLOGIA NUDY - de non existentia
Metodologia
Operacyjna definicja nudy
Definicja nudy
socjologia & nuda
DEFINICJA NUDY - "sematyczna mgławica"
METODOLOGIA NUDY - triangulacja metod badawczych
OPERACYJNA DEFINICJA NUDY - dotknąć i zobaczyć
"Ani nauki humanistyczne, ani ścisłe nie oferują seminariów poświęconych nudzie. W najlepszym wypadku mogą dać o niej pewne wyobrażenie, narażając na nią swych słuchaczy” (Brodski 1996: 86)
„Socjologia w znacznym stopniu ignorowała nudę, produkując jednak ogromne jej ilości” (Darden, Marks 1999: 33).
Nuda to „rodzaj nieprzyjemności, którego nie da się zdefiniować: nie jest to ani przygnębienie [chagrin], ani smutek [tristesse]; jest to swego rodzaju brak jakiejkolwiek przyjemności spowodowany nie wiedzieć czym w naszych narządach lub przedmiotach z zewnątrz, który miast zajmować nasza duszę, wytwarza w niej jakąś niemoc lub niesmak, do których nie sposób się przyzwyczaić” (Wielka Encyklopedia Francuska za: Markowski 1999: 292)
„- To znaczy, że się nudzisz? - Tak, czasami. - A co czujesz, kiedy się nudzisz? - Czuję nudę. - Czym jest nuda? - Jak mam ci to wytłumaczyć? Nuda to nuda” (Moravia 2010: 256).
lakoniczność
relacyjność
negatywność
nuda & koncept nudy
czas "bez właściwości" - Langeweile
wywiady indywidualne (IDI)
wywiady grupowe
ankieta internetowa (CAWI)
obserwacja uczestnicząca
autoetnografia
Triangulacja
a) zwiększenie trafności wyników badania (wzajemna kontrola wyników),
b) przeciwdziałanie słabościom i ograniczeniom typowym dla poszczególnych metod,
c) zwiększenie kompleksowości badania,
d) umożliwienie wyjaśniania wyników uzyskanych z wykorzystaniem jednej metody przez wyniki uzyskane za pomocą innej,
e) przygotowanie lepszych narzędzi badawczych, oraz
f) dodatkowe uwiarygodnienie i wzmocnienie wyników badań (zob. Bryman 2006).
otępienie
hibernacja
zawieszenie
wyłączenie (disconnection)
„Dla mnie nuda na zajęciach to jest jak profesor mówi a ja w którymś momencie lub od samego początku zaczynam myśleć o czymś zupełnie innym i mimo tego, że próbuję się znowu, łapię się na tym, że myślę o czymś zupełnie innym, próbuję znowu zacząć słuchać profesora, to zajmuje mi parę minut, żeby znowu się wyłączyć i zacząć myśleć o czymś innym i po tym poznaję, że wykład mnie nudzi bądź seminaria mnie nudzą” (fokus, socjologia, kobieta, IV rok).
nuda na uniwersytecie (academic boredom) oznacza
takie sytuacje, w których studenci zaniedbują ogólnie zdefiniowane wzorce zachowania i interakcji przypisane do zajęć uniwersyteckich na rzecz działań niezwiązanych z odbywającą się sytuacją edukacyjną. Inaczej mówiąc, nuda to każdy drop out z zajęć.
NUDA CZASU ZAJĘTEGO
(busy-time boredom)
Mariusz FINKIELSZTEIN
Universytet Warszawski

Dziękuję
za uwagę
mariusz.finkielsztein@gmail.com
1) Acee Taylor, Kim Hyunjin, Kim Hyunjin, Kim Jung-In, Chu Hsiang-Ning, Kim Myoungsook, Cho Yoon Jung, Wicker Frank (2010) Academic boredom in under- and over-challenging situations. “Contemporary Educational Psychology”, nr 35, s. 17-27.
2) Brissett Dennis, Snow Robert (1993) Boredom: Where the future isn't. “Symbolic Interaction”, nr 16, s. 237-56.
3) Brodski Josif (1996) Pochwała nudy. Kraków: Znak, s. 86-94.
4) Bryman Alan (2006) Integrating quantitative and qualitative research: how is it done? “Qualitative Research”, nr 1, s. 105-107.
5) Darden Donna, Marks Alan (1999) Boredom: a socially disvalued emotion. “Sociological Spectrum”, nr 19(1), s. 13–37.
6) Glaser Barney, Strauss Anselm (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej. Kraków: Nomos.
7) Goffman Erving (2008) Człowiek w teatrze życia społecznego. Warszawa: Aletheia.
8) Jackson Philip (1990) Life in Classrooms. New York: Teachers College Press.
9) Konecki Krzysztof, Chomczyński Piotr, red., (2012) Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin.
10) Markowski Michał Paweł (1999) L’ennui: ułamek historii [w:] Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr, red., Nuda w kulturze. Poznań: Rebis, s. 290-316.
11) Moravia Alberto (2010) Nuda. Warszawa: WAB.
12) Svendsen Lars (2005) A Philosophy of Boredom. London: Reaktion Books.
13) Toohey Peter (2012) Historia nudy. Warszawa: Bellona.
14) Winter Richard (2012) Nuda w kulturze rozrywki : poradnik. Kraków: WAM.
15) Zaleski Marek (1999), Nuda powtórzeń? [w:] Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński, red., Nuda w kulturze. Poznań: Rebis, s. 50-66.
16) Zeidler-Janiszewska Anna (1999) O konsekwencjach miejskiej nudy [w:] Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński, red., Nuda w kulturze. Rebis, Poznań 1999, s. 333-348.

Bibliografia:
Full transcript