Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Att skriva en bra inledning till en forskningsöversikt

Detta underlag pekar på några kritiska punkter att tänka på vid skrivandet av inledningen
by

Magnus Ottelid

on 1 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Att skriva en bra inledning till en forskningsöversikt

Bakgrundsbeskrivningen som en tratt
Vad betyder då "bra"?
Låt oss börja!

En
inledningsmening
(eller högst två):
Något som griper tag
Något man verkligen kan undra över
Något man kan bli oroad av
Något man omedelbart förstår vikten av
Obehagliga eller upprörande siffror, statistik
Ett underbyggt påstående där man förstår att något är fel, eller för mycket eller för lite, eller åt fel håll, eller missriktat,eller ...
En bra inledning är viktig i varje akademisk text
Den hjälper
läsaren
att omedelbart förstå vad det hela handlar om,
Läsaren
får redan från början en del detaljer och en struktur
Det blir enklare för
författaren
att skriva resten av arbetet om inledningen är bra
Från det allmänna till det specifika
Vad betyder det?
Det är just detta som åstadkommer konkretisering, specificering av det forskningsöveriskten ska hnalda om.
Ex: Från en allmän siffra om barnadödlighet i världen till specifika siffror för ett land eller en region (i det fall foö ska handla om t.ex. Sverige)
Ex. Från siffror om olika alkoholskador till siffror om leverskador (i det fall foö ska handla om just detta med levern, kanske till och med diagnostik av leverskador)
Att bygga innehållet
logiskt och med struktur
Varje stycke man skriver bör ha högst ett (1) fokus, en (1) huvudpoäng, en (1) slutsats, ett (1) tydligt innehåll
Bind alltid samman det föregående stycket med nästa på något sätt. Ex:
Som nämnts är det... men...
Å andra sidan säger NN (2013) att...
Kritik har riktats mot detta synsätt...
Eftersom det är på detta vis...
Men det finns forskning som går på tvärs mot...
Exempel
Forskningsöversikt
Att skriva en bra inledning
Mot slutet av
bakgrundsbeskrivningen
har läsaren precis
förstått problemet
,
fått en tydlig
avgränsning
och
konkretisering,
precisering, samt
förstått att detta är
relevant för socialt arbete
(implicit eller explicit)
Därför blir det en naturlig
övergång till en tydlig forskningsfråga
eller
syftesformulering


Läsaren säger då: "Aha, undrar hur detta ska kunna undersökas?" Dvs en direkt koppling till nästa avsnitt i texten som är
METOD.
Exempel på inledningars början
Man kan naturligtvis gå rakt på själva saken - det såg vi exempel på i början, eller hur?
Man lär sig att skriva bra
genom att läsa mycket...
ALLTSÅ:

En
inledningsmening
(eller högst två):
Något som griper tag
Något man verkligen kan undra över
Något man kan bli oroad av
Något man omedelbart förstår vikten av
Obehagliga eller upprörande siffror, statistik
Ett underbyggt påstående där man förstår att något är fel, eller för mycket eller för lite, eller åt fel håll, eller missriktat,eller ...
Full transcript