Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Problem narkotyków wśród młodzieży w Ustroniu

No description
by

Jacek Nieurzyła

on 18 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Problem narkotyków wśród młodzieży w Ustroniu

Problem narkotyków wśród młodzieży w Ustroniu
ZASOBY INSTYTUCJONALNE I PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA
Wni√ąąąąoski
Jaka jest sytuacja na prawdę i co można zrobić ?
Głównym źródłem pozyskiwania narkotyków (szczególnie popularnej wśród młodzieży marihuany) są dilerzy w Republice Czeskiej, która w 2010 roku zdepenalizowała posiadanie substancji psychoaktywnych na własny użytek.
Ustroń i Cieszyn dzieli ok. 15 km, a większość uczniówk kończących gimnazja wybiera szkoły ponadgimnazjalne w stolicy powiatu, co znacznie ułatwia im dostęp do narkotyków.
Skala Problemu
Instytut Psychiatrii i Neurologii badań ESPAD wykazał że najczęściej stosowaną przez młodzież w Ustroniu substancją psychoaktywną jest marihuana. Do jakichkolwiek doświadczeń z nią przyznało się 5,1 % uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjanych. Drugie miejsce zajmują leki uspokajające i nasenne przyjmowane bez zalecenia lekarza, a na trzecim miejscu wśród gimnazjalistów znalazły się substancje wziewne, zaś wśród starszej młodzieży – amfetamina.
Skąd mają narkotyki ?
5% wskazuje uczniów z grupy rówieśniczej
10% wskazuje starszych kolegów,
20% potrafi je zdobyć samodzielnie,
65 % nie wie gdzie może zdobyć narkotyki.
Szczególnie niebezpieczne zjawisko wskazuje się ryzykowne działania młodych ludzi w zetknięciu z nowymi środkami (zażywanie bez większego zastanowienia się nad rodzajem, pochodzeniem substancji i skutkami jej zażycia). Niepokojącym zjawiskiem ujawnionym w trakcie badań jest mieszanie alkoholu z marihuaną i tabletkami . Podstawowym motywem do „brania” jest potrzeba wrażeń i integracji z grupą. Poza tym zauważalne jest przyzwolenie społeczne na eksperymentowanie z narkotykami, głównie miękkimi.
W kwestii dotyczącej przestępczości związanej z narkotykami ocenia się, że około 10% uczniów gimnazjów i około 20% uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uzależnionych od narkotyków (szczególnie marihuany), jest zainteresowana, bądź kiedyś już sprzedawała je.
Zasoby instytucjonalne:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Straż Miejska, Komisariat Policji, Prokuratura Rejonowa, Sąd Rejonowy,
Szkoły podstawowe i gimnazja
Placówki służby zdrowia
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu I Poradnia Leczenia Uzależnień w Skoczowie
Śląska Fundacja - „Błękitny Krzyż” w Bielsku- Białej
Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Ustrońskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta „Rodzina”
Misja wśród Uzależnionych od Alkoholu „Nowa Nadzieja
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej” Być Razem
Fundacja Św. Antoniego
Towarzystwo Opieki Nad Niepełnosprawnymi
Klub Sportowy „Kuźnia”
Stowarzyszenie Rekreacyjno- Sportowe „Czantoria”
Międzyszkolny Klub Sportowy „Ustroń” -
Parafia Ewangelicko- Augsburska
Parafia Rzymskokatolicka
Towarzystwo Opieki Nad Niepełnosprawnymi
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami”
Stowarzyszenie Kulturalne „Równica”
Przyjęte Rozwiązania:
Skutecznemu wykorzystaniu tego systemu ma służyć powołany w 2011r. Miejski Zespół Interdyscyplinarny, składający się z pracowników socjalnych, policjantów, pedagogów, kuratorów i przedstawicieli służby zdrowia. Celem funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie rodzinom pozostającym w kryzysie kompleksowej, wieloinstytucjonalnej pomocy.
Miejskie Program profilaktyki zapewnia alternatywne formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć edukacyjno-sportowo–rekreacyjnych, wykorzystując do tego obiekty szkolne. Obecnie z oferty tych zajęć korzysta około 40 % dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.
Edukacyjne programy profilaktyczne uczą dzieci i młodzież podstaw wiedzy o uzależnieniach, asertywności, umiejętności dokonywania odpowiednich wyborów i wielu innych ważnych zagadnień z zakresu profilaktyki uzależnień.
1. W związku ze wzrostem konsumpcji i zmianą struktury spożycia alkoholu oraz negatywnymi konsekwencjami nadmiernego spożycia alkoholu koniecznym jest podjęcie odpowiednich działań edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej zmierzających do zmiany postaw odnośnie spożywania alkoholu a także odnośnie osób uzależnionych iich rodzin (potrzeba pomocy im iich rodzinom) ipołączonych zpromocją zdrowego stylu życia.
2. Zwiększająca się liczba osób korzystających z placówek lecznictwa odwykowego wskazuje na potrzebę rozszerzania ich oferty zarówno w zakresie liczby świadczonych usług jak i ich rodzaju.
3. Brak rozpoznania skali używania narkotyków przez osoby dorosłe i tym samym brak szacunków w zakresie liczby osób uzależnionych od narkotyków sugeruje konieczność rozpoznania skali problemu i oceny możliwości zapewnienia im pomocy w oparciu o istniejące placówki, a także w miarę możliwości podjęcia odpowiednich kroków w celu stworzenia odpowiedniej dla nich oferty pomocy, np. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
5. Problem alkoholowy, narkotykowy i problem przemocy w rodzinie dotyka całą rodzinę i powoduje straty wwielu jej sferach. Dlatego zachodzi konieczność kontynuowania podejmowanych dotychczas działań ukierunkowanych na kompleksową pomoc tym rodzinom (tworzenie brakujących zasobów, podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z tymi rodzinami, kontynuowanie pracy interdyscyplinarnej, wykorzystywanie nowych możliwości prawnych).
4. W związku z dużą skalą używania alkoholu i narkotyków przez młodzież oraz dużym przyzwoleniem społecznym wzakresie spożywania alkoholu itzw. narkotyków miękkich zachodzi potrzeba kontynuowania i rozszerzania oddziaływań profilaktycznych skierowanych do młodzieży i działań edukacyjnych skierowanych do rodziców.
Prywatne ośrodki terapii uzależnień w Ustroniu:
Dystans. Prywatny ośrodek terapii uzależnień, 43-450 Ustroń, Świerkowa 4.
Parasol. Centrum Zdrowia i Edukacji Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień. 43-450 Ustroń, Polańska 4
Oferta Centrum Zdrowia i Edukacji Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Parasol
• Turnus terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu:
• Czterotygodniowy,
• Z podwójną diagnozą 3 miesięczny,
• Turnus dwutygodniowy – motywujący.
• Weekendowe zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin
• Konsultacje indywidualne,
• Sesje indywidualne dla ofiar, świadków, sprawców przemocy,
• Sesje rodzinne.
• Terapia ambulatoryjna,
• Warsztaty i treningi,
• Warsztat zapobiegania nawrotom w uzależnieniu,
• Pobyt z ofertą ustaloną indywidualnie,
• Przygotowanie interwencji kryzysowej,
• Detoksykacja,
• Grupę dalszego rozwoju.
Wszystkim pacjentom zapewnia się anonimowość.
Jacek Nieurzyła
Po-w/IIrok
Mimo że zgodnie diagnozą tylko 5,1% ustrońskich uczniów sięga po narkotyki współczynnik ten, jest zdecydowanie większy, co odpowiadało by ogólnopolskim trendom.
Rzeczywista skala tego zjawiska może być nawet 3-4 krotnie większa w gimnazjach, oraz 6-7 krotnie większa w szkołach ponad gimnazjalnych.
Policja w 2012 r. zatrzymała, a w 2013 r. zakończyła postępowanie w stosunku do 2 mieszkańców ustronia (20 i 28 latka), którzy w ciągu ok. pół roku wprowadzili do obrotu 1 kg marihuany. Policja przesłuchała 15 osób, z pośród których dziesięcioro było uczniami szkół ponadgimnazjalnych.
Osobom posiadającym substancje zakazane grozi do 3 lat więzienia, dilerom do lat 10.
W powiecie cieszyńskim istnieje dóże społeczne przyzwolenie na używianie miekkich narkotyów, w szczególności marihuany, dlatego należało by zwrócić się w profilaktyce szczególnie w stronę edukacji młodzieży i rodziców.
Moim zdaniem należy skupić się na podniesieniu wieku inicjacji narkotykowej, aby uniknąć ryzyka uszkodzeń neurologicznych. Najgorszy wpływ jak wiadomo narkotyki mają dorastającą młodzież, która jest szczególnie podatna na uzależnienia. Należało by zerwać rowniż z nieprawdzimy mitem marihuany jako "narkotyku wstępnego", sytuacja ta ma miejsce ponieważ diler nie sprawdza dowodu, i oferuje różne substancje.
Polska prawo antynarkotykowe jest jednym z najsurowszych na świecie. Często złapany z nieznaczną ilością narkotyku nastolatek jest wtłaczana w przestępcze środowisko, stygmatyzowany co utrudnia jego wyjście z nałogu, a także zachęca do eksperymentowanie z twardszymi narkotykami.
Dziękuję za uwagę :)
Full transcript