Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Litteraturhistoria, Svenska 2

Från Antiken till Realismen
by

Maria Skoglund

on 21 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Litteraturhistoria, Svenska 2

Litteraturhistoria, Svenska 2 Antiken
700fKr-500eKr Medeltiden
500-1500 Renässansen Upplysningen
1720-1790 Romantiken Litteraturhistoria Svenska 2.
Du kommer att få en kort preseation om varje epok och sen är det dags att fördjupa sig på egen hand. Lycka till! Dante
Jag stod i mitten av min levnads bana
då i en nermörk skog jag mig befann,
där ej mer väg och stig jag kunde ana.

Ej vet jag längre hur jag skildra kan
en skog så full av grymheten och nöden;
vid minnet än mig skräcken slår i bann.

Den ödslig var som tomheten, som döden -
men skall jag säga er hur tröst jag fann,
så må jag måla färdens alla öden.


Ur Divina Commedia, Första sången, vers 1-9
övers. Åke Ohlmarks 1500-1720 1790-1830 Realismen 1830-1910 Två höjdpunkter:

- Aten som blomstrande stad med den grekiska kulturen som spreds över världen.

- Runt år 0 med Rom i centrum för romarriket med latinet som växte sig stort. Grunden till att bygga upp berättelser och historier läggs och det är främst muntligt berättande.

Många av de ord vi använder idag inom till exempel litteratur härstammar också från grekiskan och latinet så som EPIK, LYRIK och DRAMATIK.

Andra ord är alfabet, kaos, system, kemi, individ, biologi, ateism, skola, politik, demokrati och folkstyre. Troja ur Hercules. Afrodite, Hades och Medea Fördjupning - Film http://www.ur.se/Produkter/158019-Hej-litteraturen!-Antiken#start=0&stop=1675 ANTIKEN Medeltiden Kyrkan hade mycket makt i samhället och tron var viktig för människorna. Kyrkan präglade mycket litteratur och den mesta av litteraturen kom också till genom kyrkan.

Samhället var indelat i skikt, klasser - fedeodalsamhället. Överst furstar och kyrkans främsta män, under adelsmän, sen riddare och sist jordbrukare. Kristna berättelser om döden och livet efter det: De flesta böckerna inom katolska kyrkan skrevs. Kampen mellan det goda och det onda handlar det mycket om. Handlar också mycket om vägledning för hur livet borde levas. Till exempel Dante med Den Gudomliga Komedien, som handlar om vad som händer efter döden, om Helvetet. FUNDERA PÅ:Vilka likheter kan finnas idag med antiken och medeltidens samhällen? Finns det något som återspeglas även idag? Fördjupning
http://www.ur.se/Produkter/158020-Hej-litteraturen!-Medeltiden#start=NaN&stop=1680&preview=true Heliga Birgitta Renässansen William Shakespeare Renässans betyder pånyttfödelse och man syftar på antikens litteratur, konst och arkitektur.

Under den här tiden växte intresset för antik, romersk och grekisk kultur.

Man började också se varje människa som en egen individ med rätt att tycka och tänka fritt. Individen var nyfiken, viljestark och mångsidig. Miguel Cervantes - Don Quijote

Förvirrad adelsman som läst mycket riddarromaner och blivit tokig. Han ger sig ut på äventyr tillsammans med sin följeslagare Sancho Panza.

Ses som första moderna romanen. Realistiska drag i berättelsen. ÖVNING/FUNDERA PÅ: Fördjupning
http://www.ur.se/Produkter/158021-Hej-litteraturen!-Renassansen Vilken uppfinning är mest banbrytande för forskning och kunskapsspridning - skrivkonsten, boktryckarkonsten eller internet? Motivera!Vad kännetecknar din egen tid? Hur kommer människor att se på den i framtiden tror du?


Vad är skillnaden på realist och pessimist, idealism och optimist? Hur tänker de olika? Diskutera och skriv om de olika, ge exempel på synsätt och motivera. Upplysningen Många viktiga uppfinningar kom under den här tiden, bland annat ångmaskinen, då nyfikenhet och tron på människans egna kunskap och färdighet rådde. Detta lade grunden för den industrialiserade värld vi lever i idag. Michelangelo Daniel Defoe - Robinson Crusoe.
Nytt sätt att skriva - i jag-form. Robinson hamnar på en öde ö och man får följa hur han genom sitt förnuft och sitt sätt att experimentera och tro på sin egen kunskap överlever. Francois Voltaire - Candide.
Också kritisk mot samhället. Ville berätta om hur människor är elaka mot varandra. Hedvig Charlotta Nordenflycht.
Sveriges första yrkesförfattare. Ovanligt att kvinnor studerade. Hon kämpade för kvinnans rätt att vara författare och kunde försörja sig på sitt författarskap. Hon fick en ledande ställning inom den litterära världen i Sverige. Övning/Fundera på:

Vilka tre saker skulle du ta med dig till en öde ö? Motivera och förklara!

Är människan främst en kulturell eller biologisk varelse? Vilka drivkrafter är störst hos människan . Våra naturliga behov och instinkter eller det vi lär oss genom uppfostran och uppväxt? Fördjupning
http://www.ur.se/Produkter/158022-Hej-litteraturen!-Upplysningen Romantiken Historien och religionen intresserar författarna. De såg sig som en länk mellan människorna och en högre verklighet.

Romantikernas intresse för det gåtfulla visades i skräckberättelserna som utvecklades under den här tiden.

Intresset för människans dubbla sidor, det goda och det onda, ökade. Precis som det onda kunde förvandla människor till varulvar, vampyrer och andra hemska figurer, kunde kärleken förvandla människor till att man såg gudomliga krafter i naturen till exempel. Edgar Allen Poe - Den svarta katten.
Skräckmästaren. Karaktärerna plågas av galenskap, oro och skuld. Tar fasta på det mörka som döljer sig inom den vanliga människan.Bram Stoker - Dracula.
Mest kända vampyrberättelsen som anses ha haft mest inflytande och varit den främsta förebilden för dagens vampyrberättelser. ATT FUNDERA PÅ:

Varför är vi så facinerade av rysare än idag?

Under romantiken fanns det, precis som idag en romantisering kring att leva intensivt och att dö ung. Under romantiken pratade man av unga som brände ut sig i förtid, som reste eller flydde verkligheten genom droger. Vi har även exempel från vår tid. Varför fascineras vi av det här sättet att leva? Fördjupning http://www.ur.se/Produkter/158023-Hej-litteraturen!-Romantiken Realismen Nu började man se till det realistiska, det trovärdiga och slopade fantasin. Industrialismen hade förändrat samhället och författarna ville skildra verkligheten, hur de hade det och hur fula och smutsiga städerna var. Kvinnor levde i stort sett på männens villkor fortfarande och de kvinnliga författarna vittnar i sina verk om de begränsningar som kvinnan har. Kvinnor var enligt lagen inte myndiga och männen var kvinnornas förmyndare. Först under början av 1800-talet började det här ifrågasättas. FREDRIKA BREMER

En av kvinnorörelsens förkämpe som förde in den realistiska romanen i Sverige. Hennes roman Hertha skapade väldiga diskussioner och ledde till att ogifta kvinnor fick ansöka om att myndighetförklaras. Gullivers Resor Charles dickens - Oliver Twist.
Utspelar sig på Londons gator och handlar om en föräldralös pojke som som hamnar med i ett gäng ficktjuvar. Med sin skildring ville Dickens peka på klasskillnaderna som industrialismen fört med sig, på fattigdomen och nöden i samhället och på det goda och det onda. Jane Austen - Stolhet och fördom.
Skildrar kvinnans liv som begränsas till giftermål och det det innebär. I Stolhet och Fördom målar hon upp det som en möjlighet snarare än begränsningar. Fördjupning
http://www.ur.se/Produkter/158024-Hej-litteraturen!-Realismen FUNDERA PÅ:

Se om du kan hitta feministiska årtal, årtal som varit viktiga för kvinnans ställning i samhället. Vilka är viktiga och varför? Hur ser det ut idag tycker du? Kan du se spår av kvinnans underordning av mannen i dagens samhället? UPPGIFT

Får ni tid över och känner att ni vill lägga er fördjupning och presentation på en högre nivå kan ni även dra kopplingar till dagens samhälle och litteratur. Hur har epoken satt spår i dagens samhälle och hur kan vi se stildrag i litteraturen idag som går igenom från den epoken? Exemplifiera och motivera! Shakespeare
Dramatiker som skrev tragedier, komedier, krönikespel och sagospel. Han hämtade ofta material från antiken och medeltiden. Karaktärerna liknar vanliga människor och är komplexa. De påverkas av sin omgivning.

Han har bland annat skrivit: MACBETH - tragedi om mord och kampen om kungamakten, HAMLET- (världens mest kända pjäs) om galenskap och sorg och ROMEO OCH JULIA - om kärlek och fiender. "Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker... Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen" KURSMÅL LITTERATUR FRÅN ANTIKEN EPIK: Homeros - Illyaden och Odyssen.
Krigsberättelser och reseäventyr om det Trojanska kriget


LYRIK: Sapfo - erotiska dikter från ön Lesbos.


DRAMATIK: Sofokles - Kung Oidipus.
Bygger på oidipusmyten. LITTERATUR FRÅN MEDELTIDEN RIDDARBERÄTTELSER: Om kungar och riddare, förtrollande världar och ting, magiska drycker och övernaturliga varelser. Exempel är Tristan och Isolde.

NOVELLEN: Boccaio skrev Decamerone - hundra historier - grunden till novellen. Pestens utbrott i Florence är ramberättelsen, ungdomar som flyr pesten och berättar historier för varandra.

GUDABERÄTTELSER: Den poetiska Eddan - Den nordiska mytologin

ISLÄNDSKA SAGOR: Grymma med stridsskildringar. Dokumentära. Exempel är Njals saga. LITTERATUR UNDER RENÄSSANSEN Man upptäcker världen och ändrar världssynen genom Copernicus.


Boktryckarkonsten uppstår genom Gutenberg. Tidigare hade man skrivit för hand, men nu kunde man alltså trycka dem. Tekniken gjorde att tillgången på litteratur ökade och med den även läskunnigheten. LITTERATUR UNDER RENÄSSANSEN Politiska åsikter och kritik mot samhället och de styrande, liksom valet mellan egna önskningar och samhällets krav speglas i teaterpjäser och i litteratur.


Pjäserna handlade även mycket om att underhålla och innehöll grova skämt, sång, musik och kärlek.


Kungahus, andra människor med pengar och makt samt kyrkan hade dock makten att förbjuda pjäser och verk om de var missnöjda med vad de förmedlade. Molière - fransk skådespelare som skrev komedier. Fick kritik för sitt sätt att gestalta snobbar inom hovet och prästerna i Tartuffe, som skildrar en slug och intolerant präst. Tartuffe förbjöds då den ansågs vara ett angrepp mot religionen. "Det blir ingen skandal, om man har dolt sin lystnad. Och synd är ingen synd, om den har skett i tystnad"
- Tartuffe LITTERATUR UNDER UPPLYSNINGEN Under upplysningen är det den förnuftiga människan som råder. Man har en optimistisk människorsyn och tror på människans egna idérikedom och att man själv kan finna kunskap genom experiment. Newton var en av vetenskapsmännen som listade ut tyngdkraften, jordens dragningskraft. Man ifrågastätter kyrkan och kyrkans makt. Tidigare hade man trott på övernaturliga krafter men nu var människans egna kraft och vilja i fokus. Tron på förmågan att förklara de naturfenomen som fanns uppkom och man ville ha vetenskapliga svar. Carl von Linné är en av de svenska främsta vetenskapsmännen som systematiserade växt och djurriket. Tidningarna blev viktiga informationskällor som tillsammans med böcker spred kunskap och förnuft. Man granskade samhället och de styrande. Dock kunde man råka illa ut om man skrev för kritiskt, därför bäddade man in det i låtsasvärldar. Man öppnade bokaffärer, lånebibliotek och startade bokklubbar. Fler köpte böcker och lärde sig också att läsa. Romanen fick sitt stora genombrott och äventyrsberättelser och kärleksromaner var det som gick hem. Böckerna innehöll personen man kunde identifiera sig med och verkliga miljöer och platser. Jonathan Swift - Gullivers Resor.
Fyra resor, hamnar hos jättar, matematiker, hästar och lilleputtar. Kritiserade det brittiska samhället, men människor fann de underhållande och roliga. Kom att bli de mest berömda barnböckerna genom tiderna. ROMANTIKEN Bryter med förnuftstanken och krav på nytta. Fantasi och känslan kommer i fokus. Känslorna ses nu som en källa till kunskap. Man tar även till droger för att fly verkligheten.

Naturen ses som en plats för andlighet och eftertanke. Den ses som storslagen och vacker men också mystisk och gåtfull. Den avslöjar människans inre och är besjälad. Johann Wolfgang von Goethe - Den unge Werthers Lidanden

En brevroman om olycklig kärlek. Belyser människans känsloliv. Romanen blev förbjuden på vissa ställen då Werther är så olycklig att han tar livet av sig., vilket sågs som skamligt.

Succén med boken skapade Werther-feber. Det fanns en längtan efter att drömma sig bort. Kusliga miljöer, borgar, gnisslande dörrar och dunkla källargångar samt skräckinjagande varelser som jagar sina offer förekom i de mystiska, spännande och gothiska skräckromanerna. Mary Shelley - Frankenstein. Frankenstein brukar räknas som den första science Ficiton-romanen. Författarna började skriva om det som händer inom hemmet. Om det mer privata och intima.

Litteraturen skulle vara likt samhällsvetenskapen, verkligheten skulle skildras utan känslor och personliga tankar.

De naturalistiska författarna gick annu längre och menade att människor inte har någon fri vilja utan styrs av instikter och drifter. Man fick inte utesluta något som författare, utan skulle skriva hela sanningen, allt man såg. Carl Johan Love Almqvist - Det går an.

Romanen handlar om ett par som blir förälskade och istället för att gifta sig vill de leva tillsammans i en jämnlik relation. Almqvist förespråkade relationer utan giftermål, vilket gav upphov till stor kritik och människor gick i taket. Han chockade även läsarna med en tanke om att kvinnan skulle vara fri och försörja sig själv. August Strindberg

En av sveriges mest kända författare som ses som en av de stora naturalisterna. Var både hatad och älskad - vissa tyckte att han gick för långt, vissa att det var befriande. Han kritiserade äktenskapet och kärnfamiljen, skrev om kamp mellan könen, mellan samhällsklasserna och mellan stark och svag. Han kritiserades för att ha ett kvinnohat och förakt mot kvinnan vilket sägs ha uppkommit när hans äktenskap blev sämre och sämre.

Har bland annat skrivit Röda Rummet, Giftas, Hemsöborda och Fröken Julie.
Full transcript