Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya

made by Jezreel Samson for Social Studies Project
by

Jezreel Samson

on 27 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya

Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya Heograpiya ng Lambak Indus Ang Harappa at Mohenjo-Daro ang pinakabagong tuklas na sentro na sinaunang kabihasnan.
Kasabay nitong umusbong ang Sumer noong 3000 B.C.E.
Mas malawak ang lupain ng Indus kaysa sa Egypt at Mesopotamia.
Ang kabihasnang Indian ay nagsimula sa paligid ng 'Indus River'.
Ang Indus River ay may habang 2 900 km na dumadaan sa Kashmir papunta sa Pakistan.
Ang pagkakaroon ng matabang lupa ang isa sa mga salik ng pag-usbong ng mga lipunan dito. Jezreel Samson Ang Kabihasnang Indus(2 700-1 500 B.C.E.) Ang kabihasnang Indus ay nakabatay sa lungsod ng Harappa at Mohenjo-Daro. natuklasan ang dalawang ito sa Lambak Indus.
Dahil mula sa Harappa ang mga labi na nahukay, tinawag itong kabihasnang Harappan, ngunit ito ay tumutukoy sa Harappa at Mohenjo-Daro. Ang Kabihasnang Indus Harappa-matatagpuan sa Punjab(kasalukuyan) sa Pakistan.

Mohenjo-Daro-nasa katimugang bahagi ng Indus River.
Bawat lugsod ay may sukat na halos 1 sq. mile at pinanirahan ng halos 40 000 katao. Dravidian ang sinasabing bumuo ng kabihasnang Indus. Maayos ang lipunan dahil malapad ang mga kalsada at planado ang pagkakatatag ng mga gusali. Ang mga kabahayan ay mayroong palikuran at ito ay itinuturing na kauna-unahang paggamit sa kasaysayan ng SEWERAGE SYSTEM.
Ang mga Dravidian ang nanirahan sa maliliit na pamayanan. Dahil sa kakulangan ng ilang suplay ay nakipagkalakalan ang mga ito sa mga Baluchistan(sa kanlurang Pakistan).
Ang irigasyon ay mahalaga din sa kanilang pagsasaka. Sila rin ay nag-aalaga ng mga hayop tulad ng kambing at elepante. Nagtanim rin sila ng bulak na maaring sila rin ang unang gumamit ng tela mula rito.
Mayroon silang sistema ng pagkakapangkat-pangkat ng lipunan. Ang mga paring-hari ay nakatira sa mga moog habang ang mga magsasaka at mangangalakal ay nakatira sa mga kabahayan.
Ang mga Dravidian ay nagtayo ng mga daungan sa baybayin ng Arabian Sea at naglakbay patungong Persian Gulf upang magdala ng turqoise at ivory. May matatagpuan sa Sumer na selyong Harappan na may PICTOGRAM.
-Ang pictogram ay pagbibigay ng representasyon sa isang bagay sa anyong larawan.
Ito ay patunay ng pakikipagkalakalan ng dalawang kabihasnan noon pa ang 2 300 B.C.E.
Sinasabing natapos ang kabihasnang Indus dahil sa labis ng baha, kakulangan sa puno at pagkatuyo ng Sarasvati River ang nagtapos sa Harappa noong 1 900 B.C.E.
Sinasabi rin na sinalakay ng mga Aryan ang Harappan at Mohenjo-Daro. Nagmula ang mga Aryan sa 'steppe' sa Asya sa kanlurang Hindu Kush at nakarating sa timog gamit ang Khyber Pass. Ang mga Aryan ay nagtungo na patimog sa Persia at India. Dinala nila ang wikang Indo-European.

-SANSKRIT, ang wikang klasikal ng panitikang Indian.

"Arya" ay nangangahulugang 'marangal', ito ay ginamit upang tukuyin ang pangkat ng tao.
Ang kaalaman ukol sa pamamayani ng mga Aryan ay hango sa apat na sagradong aklat na tinatawag na VEDAS.
-Rig Veda
-Sama Veda
-Yajur Veda
-Atharva Veda
Vedas ay tinipong akda pandigma, sagradong ritwal, sawikain at salaysay Ang lipunan ng Aryan ay may tatlong antas:
-- maharlikang mandirigma, mga pari at karaniwang mamamayan.

Kalaunan ay mas nanaig ang mga pari kaysa sa mga mandirigma dahil mas mahalaga ang paniniwala sa ritwal at sa mga sakripisyo.

Naging 'Caste System' ang India.
"caste" ay hango sa CASTA o "lahi" o "angkan".
Brahmin - mga kaparian
Ksatriya - mandirigma
Vaisya - karaniwang mamamayan
Sudra - pinakamababang uri ng lipunan

Outcaste - "untouchables" mga pinakamababang uri ng tao. Sila ang mga
tagalinis ng mga kalsada at taga-bitay ng mga kriminal. PAGBUO NG MGA KAHARIAN AT IMPERYO (500 B.C.E - 500 C.E) Tinungo ng mga Aryan ang Silangan at nagtayo ng mga malalaking estado na nasa ilalim ng monarkiyang namamana. Ang mga estadong ito ay kailangan mangolekta ng buwis, magtatag ng mga hukbo at magtayo ng mga bagong lansangan.

Isa sa mga pinakamahusay na pinuno ng Magdha ay si Bimbisara (545 - 494 B.C.E.)
- Nagpagawa ng mga kalsada
- Inayos ang pangangasiwa sa pamayanan
- Pinalakas ang pamahalaan
Cyrus the Great
-Mula sa Persia
-Sinalakay ang Hilagang-Kanlurang India.
518 B.C.E.
-nasakop ni Darius (pumalit kay Cyrus) ang Lambak g Idus at Puab.

Alexader the Great ng Macedonia
-Tinalo niya ang mga Persian sa mga labanan bago pumuta sa India.

322 B.C.E
322 B.C.E.
Chandragupta Maurya
- Sinakop ang Magadha
- itinatag ang Imperyong Maurya
- Ang epektibo ngunit mahigpit na pamamahala ay alinsunod sa kanyang tagapayo na si Kautilya Si Kautilya ang may akda ng Arthasastra.
- "Arthasastra", isang akda na naglalaman ng mga kaisipan hinggil sa pangangasiwa at estratehiyang politikal.

Humalili si Bindusara (anak) kay Chandragupta.
- Ipinagpatuloy ang pagsakop sa Timog na bahagi ng Imperyo.

Ashoka o Asoka (269 - 237 B.C.E.)
- Kinikilalang pinakamahusay na pinuno ng Maurya.
Tinalikuran niya ang karahasan at sinunod ang mga turo ni Buddha.
Ahimsa - pag-iwas sa karahasan at paggalang sa nilalang na may buhay ay isinabuhay niya.
Natalo na niya ang mga kalaban nang yakapin niya ang ahimsa. Noong namatay si Ashoka ay hindi magawang magapi ang Imperyo. Nagsi-usbungan na ang mga bagong kaharian tulad ng mga.
- Shaka mula sa steppe
- Yuezhi mula sa Mongolia
- Kushan sa hilagang-kanlurang India
- Satavahana sa Timog ng India

Tatlong Kahariang Tamil
- Chera, sa Kanluran
- Chola, sa Silangan
- Pandya, sa Timog
Ang Hilagang India ay muling nabuklod sa Imperyong Gupta (320 - 550 B.C.E)
- Ito ay itinuturing na panahong klasikal ng India.

Tatlong pinunong Gupta
- Chandragupta I (319 - 335 C.E)
- Samudragupta (335 - 376 C.E)
- Chandragupta II (376 - 415 C.E)
Nakontrol muli ang Hilagang India ng nabuklod ang Imperyo.
Yumabong ang sining at agham. Umunlad ang astronomiya, matematika at siruhiya (surgery).

Kalidasa - Ang kinikilalang pinakamahusay na manunulat at makata ng India. Ikaanim na siglo C.E. humina muli at bumagsak ang Gupta, dahil sa pananakop ng mga 'White Hun'. Sila ay maaaring Iranian o Turk mula sa Gitnang Asya.
Nagkawatak-watak at nagkaroon ng kaguluhang politikal ang India dahil dito.
unang bahagi ng ika-7 siglo saglit na nabuklod ni Harsha Vardhana anng ilang imperyo .
itinaguyod niya ang panitikan, sining at ang mga turo ni Buddha.
Sa pagpanaw niya nagkawatak-watak muli ang India. Nanatiling ganito ang India hanggang sa pagtatatag ng Delhi Sultanate na namayani noong ika-13 siglo.
Naging banta ito sa Imperyong Mongol.
Higit na naging matagumpay ang pagbuklod ang India sa ilalim ng Imperyong Mogul ng ika-16 siglo.
Narating ng Imperyong Mogul ang tugatog sa ilalim ng pamumuno ni Akbar.
Narating ng Imperyong Mogul ang tugatog sa ilalim ng pamumuno ni Akbar. Pinatupad niya ang kalayaan sa pananampalataya at makatarungang pangangasiwa.
May ilang humalili kay Akbar tulad ni Shah Jahan, tagapagpayo ni Taj Mahal at Aurangzeb na sinubukang ipagbawal ang sugal, alak at prostitusyon at sati(pagsunog sa mga biyuda)

Humina ang Mogul sa pagdating ng mga English sa India.
Full transcript