Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Statisztikai próbák

No description
by

Alexandra Halmos

on 13 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Statisztikai próbák

Függő változó: legalább intervallum-e? IGEN Csoportok/változók száma? 2 3 vagy
több Minta független vagy összetartozó? Független Összetartozó Függetlenmintás T-próba (kétmintás) Összetartozómintás T-próba Egymintás T-próba Szempontok száma? Egy Minta független vagy összetartozó? Független Összetartozó Egyszempontos függetlenmintás VA Egyszempontos összetartozómintás VA Kétszempontos függetlenmintás VA Kétszempontos vegyes VA Kettő Független Vegyes összetartozó mintás és
egy független mintás szempont hatásának vizsgálata egyszerre (függő változó) legalább intervallum, normalitás, szóráshomogenitás H0: A vizsgált pop.-kban a függő változók elméleti átlagai megegyeznek Pl. Fiatal/középkorú/idős közt van-e különbség az elégedettségben H0: A vizsgált pop.-kban a függő változók elméleti átlagai megegyeznek Pl. Van-e különbség a pulzusban egy ijesztő filmjelenet megnézése előtt, közben és után? minden esethez legalább 3 változó értéke tartozik, intervallum, normalitás, szfericitás Minta? A vizsgált változó elméleti átlagai az A szempont szintjein megegyeznek
A vizsgált változó elméleti átlagai a B szempont szintjein megegyeznek
A szempontok között nincs interakció (azaz a kombinált hatás additív) Példa: Van-e különbség fiatalok, középkorúak, idősek (A szempont) átlagos reakcióideje között nemek szerinti bontásban (B szempont)? intervallum, szintkombinációnkénti normalitás, szóráshomogenitás a szintkombinációk mindegyikén Az összetartozó mintás szempont szintjeinek elméleti átlagai megegyeznek
A független mintás szempont szintjeinek elméleti átlagai megegyeznek
Nincs interakció a két szempont között (azaz a kombinált hatás additív Példa: Van-e különbség a pulzusban egy ijesztő filmjelenet megnézése előtt, közben és után a nemek között? H0: A függő változó értékeinek elméleti átlaga a két csoport között megegyezik. Pl. van-e különbség a RI-ben 18 éven aluliak és felüliek közt H0: A 2 mért változó elméleti átlagai megegyezik. Pl. férj-feleség elégedettségi szintje H0: A hipotetikus érték és az X változó elméleti átlaga megegyezik Pl. Van-e különbség a pulzusban egy ijesztő filmjelenet megnézése előtt, közben és után? legalább intervallum (és azonosértékskálájúak), független mintás szempont szintjei szt normalitások, összetartozó mintás
szempont szt változóinak (=függő) szfericitása, a függő változók szóráshomogenitása a független változók mentén Ropstat SPSS SPSS SPSS SPSS SPSS SPSS SPSS Ropstat Ropstat Ropstat Ropstat Ropstat Ropstat Statisztikai elemzések/Csoportok és változók összehasonlítása/Független minták egyszempontos összehasonlítása SPSS-ben: Analyze/Compare means/One-way ANOVA Output: A függő változó átlagértékei a mintákban
A F-érték (szabadságfokok) és szignifikanciája: F(2,144)=7,423; p=0,045
A megmagyarázott variancia arány: Éta-négyzet (kiszámolható az ANOVA nevű táblázat Sum of Squares oszlopa alapján --> Éta-négyzet = Between groups / Total, Illetve: Univariate futtatáskor lekérhető: Options/Estimates of effect size – Partial Eta Squared)
Az átlagok páronkénti (csoportonkénti) összehasonlítása (Post hoc elemzés) megadja, hogy mely csoportok között volt szignifikáns a különbség, amely a globális szignifikanciát okozta. Options ablakban bepipálni: Descriptives (leíró statisztikák)Homogeneity of variance test (szóráshomogenitás tesztelése)Brown-Forsythe (robusztus próba)Welch (robusztus próba)
Means plot (átlagok ábrázolása diagramon) Post hoc (páronkénti összehasonlítás)Tukey próba (ha teljesül a szóráshomogenitás)Games-Howell próba (ha nem teljesül a szóráshomogenitás)+ További lehetőségek az előfeltételek és elemszám megoszlások függvényében -eloszlás nagyon ferde
-vagy a függő változó ordinális
--> Kruskal-Wallis
- szóráshomogenitás sérül
-->Welch-féle VA, vagy James próba vagy Brown-Forsythe próba
Páronkénti összehas, ha
- szóráshom sérül
--> Games-Howell Robusztus Nemparaméteres eljárások Analyze / General Linear Model / Univariate Statisztikai elemzések / Csoportok és változók összehasonlítása / Független minták kétszempontos összehasonlítása Dependent variable = függő változó
Fixed Factors = csoportosító változó (szempontok)
Plots: fő szempontok átlagai-->horizontal axis --> add; az interakcióhoz --> egyik szempontot tedd horizontal axis, másik--> Separate Lines --> add
Post hoc: páronkénti összehasonlítás azoknál a változóknál, amik legalább 3 értéket vehetnek fel
Options: Factors and Factor interactions ablakból mindent --> Display Means for ablakba
Display: Descriptives,Homogeneity tests,
Estimates of effect size (Parciális eta négyzet) A szóráshom.-t a Levene teszteli
Ha sérül --> Welch-féle VA eredményét kell nézni a két szempont esetében, és
Johansen eredményét az interakció esetében Analyze / General Linear Model / Repeated Measures Statisztikai elemzések / Csoportok és változók összehasonlítása / Kétszempontos vegyes varianciaanalízis Normalitás ellenőrzése: Statisztikai elemzések/Alapok/Normalitásvizsgálat
A szfericitás feltételét a Ropstat nem képes
-->egyből a robusztus próbákÍ:
Geisser-Greenhouse
Huynh-Feldt
A független mintás szempontra vonatkozó szóráshomogenitás esetleges megsérülése miatt alapul vehető a Welch-próba a csoporthatás tesztelésére
Post hoc: Tukey-val Within-Subject factor name: összetartozó mintás szempontra utal, Number of levels: összetartozó mintás szempont hány szintből áll --> add
Define: összetartozó mintás változókat --> Within-Subjects Variables ablakba
A független mintás (csoportosító) változót a Between-Subjects Factorsba
Plots: -||-
Post hoc: flen mintás v-ra (Tukey, Games-Howell)
Options: átteni; Compare main effects; COnfidence interval adj.: Bonferroni vagy Sidak
Display: Descr., Test of hom. Output
Mauchly-test: szfericitás (szign --> sérül)
Levene: a csoportosító változó szintjei mentén a függő változókra vonatkozó szóráshomogenitás teljesülését
Normalitás: Explore/ 1 K-S
Tests of Within-Subjects Effects: ha sphericity assumed eredményét
ha nem teljesült a szfericitás --> Greenhouse-Geisser / Huynh-Feldt (mind az összetartozó mintás, mind pedig az interakció kapcsán)
Tests of Between-Subjects Effects: függetlenmintás szempont hatása
Páronkénti összehasonlítás (Post hoc elemzés)
Pairwise Comparisons
Ebből a táblázatból kettő is lehet, közülük az összetartozó mintás szempont szintjeinek páronkénti összehasonlítása az érdekes
Lehetőség szerint a függetlenmintás szempont szintjeinek páronkénti összehasonlításáról rendes Post hoc elemzést kérjünk (Tukey vagy Games-Howell) SPSS-ben: Analyze/General Linear Model/Repeated Measures Statisztikai elemzések / Csoportok és változók összehasonlítása / Összetartozó minták egyszempontos összehasonlítása (mint az ötm-T - változók számától függően az fut le, amelyik kell) Output:
A változók átlagértékei
Az F-érték és szignifikanciája
Az utóelemzések eredményei sérül a normalitás?
Ha az eloszlás nagyon ferde, vagy a függő változó ordinális --> Friedman próba alkalmazható. outputban: 0 a feltételek ell. -->
Normalitás (Statisztikai elemzések/Alapok/Normalitásvizsgálat)
Szfericitás: NEM TUDJA!
--> egyből Geisser-Greenhouse, Huynh-Feldt Post hoc: Tukey-féle páronkénti összehasonlítás
Sztochasztikus homogenitás:főként az ordinális skálájú változóknál érdekes különbségváltozó: intervallum, normalitás intervallum, normalitás, szóráshomogenitás Statisztikai elemzések/Csoportok és változók összehasonlítása/Összetartozó minták (változók) egyszempontos összehasonlítása Analyze/Compare means/Paired-Samples T test Robusztus: Normalitás sérül:
-Johnson- és Gayen-próba(ha az eloszlás nagyon ferde)
és a függő változó ordinális:
-Wilcoxon-próba(X és Y legyen folytonos, Y-X szimmetrikus)
(Összetartozó mintás) előjelpróba Stat elemzések / Csoportok és változók ö. / Független minták egyszempontos öh. (normalitás: Stat elemzések / Alapok / Normv.) Robusztus Normalitás sérül: Mann-Whitney Szóráshom. sérül (Levene/O'Brian): Welch Analyze / Compare Means / Independent Samples T-test (normalitás: Nonpar/1Sample K-S vagy Explore/Plots/Normality) (szóráshom.: Levene/O'Brian/Equality of Variances) függő változó legalább intervallum, normalitás Stat elemzések / Alapok / Középértékek... Analyze / Compare Means / One-Sample T-est Robusztus Normalitás sérül: de közel normális + N>20: még T-próba
eloszlás ferde: Johnson-Gayen
függő változó ordinális: Wilcoxon (--> ha ezt akarjuk megkapni, ordinálisra kell állítani Ropstatban) Konkrét értékkel akarjuk-e összehasonlítni az átlagot? Függő változó... Ordinális Nominális Sztochasztikus összehasonlítás pl. nem, diagnosztikus csoportok VÁLTOZÓK DISZKRÉT ELOSZLÁSÚAK változóértékek gyakoriságát/relatív gyakoriságát hasonlítjuk össze
Átlagot, szórást nem értelmezünk! Illeszkedésvizsgálatok Asszociációs vizsgálat Homogenitás vizsgálat változó értéke kétféle/többféle? Dichotóm pl. a mintánkban ugyanolyan arányban fordulnak-e elő a férfiak és a nők?/ H0: Az egyik valószínűsége megegyezik a másik valószínűségével. (=0,5/1,5-e {kódolás!}) Ropstat SPSS Analyze / Nonparametric Test / …One-Sample/Binomial Alapok / Középértékekre vonatkozó hipotézisvizsgálatok Előjelpróba eredményét nézni! pl. 100 embert megkérdezünk a kedvenc fagylalt- típusáról, mindenki csak 1-et választhat az 5-ből. H0: Ha pl. 5 különböző diszkrét változó érték van (vanília, puncs...) --> P(x5)=1/5=0,20 Ropstat SPSS SPSS/ Analyze/Nonparametric Test/Chi-square alapok/gyakoriság, hisztogram (diszkrét változó skáláját csopdefre kell állítani, bepipálni az „elméleti gyakoriságok egyenlőségének tesztelése” rovatot Több Khí-négyzet próba (Chi) a mintabeli és sokaságbeli arányok összevetése A mintabeli arányok megegyeznek-e a sokaságbeli arányokkal?
pl. Európában a dohányzók aránya 30%. Ettől eltér-e a magyar mintában a dohányzók aránya (mondjuk 35%)? H0: Az egyik valószínűsége megegyezik a másik valószínűségével. (=0,5/1,5-e {kódolás!}) Ropstat SPSS Analyze / Nonparametric Test / (…One-Sample) / Binomial ? (az egyes kategóriák feltételezett vszínűségét tizedessel és egésszel is megadhatjuk nincs átlag STATISZTIKAI PRÓBÁK NEM ordinális vagy nominális intervallum vagy arány Előjelpróba (???) 3 fajtája van Robusztus: Kruskal-Wallis
Analyze/Nonparametric-tests/K Independent samples
függő változó szóráshomogenitása !
Nem szükséges hozzá a normalitás
A függő változó ordinális skálájú is (Ropiban arra kell állítani) Robusztus:
Ropstatban: Statisztikai elemzések/Csoportok és változók összehasonlítása/Független minták egyszempontos összehasonlítása --> változó típusa ordinálisra! függő változó szóráshomogenitása !
Nem szükséges hozzá a normalitás
A függő változó ordinális skálájú is Szóráshomogenitás feltétele ellenőrizhető
Ha nem teljesül, a korrigált rang Welch-próba eredményét értelmezzük Brunner-Munzel próba: egyes csoportok összehasonlítása a többivel összesen - vizsgálható, hogy melyik az, amelyik kiugrik (korrigált p-értéket kell nézni)
Páronkénti sztochasztikus egyenlőség tesztelése
Egyes csoportok összehasonlítása egymással (Post hoc)
Bonferroni korrigált értékeket kell nézni A változók (szempontok) által alkotott mátrix átlagértékeiA F-érték és szignifikanciájaKét szempont esetében külön-különAz interakció esetében (ez a legfontosabb)Páronkénti összehasonlítások (ha valamelyik szempont kettőnél több értéket vehet fel)Az esetleges interakciót ábrázoló ábra (Csak SPSS-ben) Robusztus: Friedman:
A változók legyenek legalább ordinális skálájúak
Szfericitás (az összes lehetséges különbségváltozó szóráshomogenitása)
Mi a nullhipotézise?
A mért változók elméleti eloszlásai megegyeznek
SPSS-ben: Analyze/Nonparametric tests/K Related Samples
Ropstatban: Statisztikai elemzések/Csoportok és változók összehasonlítása/Összetartozó minták egyszempontos összehasonlítása (változó típusát ordinálisra )
Full transcript