Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Khai Phá Dữ Liệu

No description
by

on 15 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Khai Phá Dữ Liệu

Lựa chọn phương pháp
Các giải thuật khai phá dữ liệu tự động vẫn mới chỉ ở giai đoạn phát triển ban đầu. Người ta vẫn chưa đưa ra được một tiêu chuẩn nào trong việc quyết định sử dụng phương pháp nào và trong trường hợp hợp nào thì có hiệu quả.
Hầu hết các kỹ thuật khai phá dữ liệu đều mới đối với lĩnh vực kinh doanh. Hơn nữa lại có rất nhiều kỹ thuật, mỗi kỹ thuật được sử dụng cho nhiều bài toán khác nhau.

DATA MINING
Các ứng dụng của khai phá dữ liệu
Phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực: thống kê, cơ sở dữ liệu, thuật toán, quan sát dữ liệu... Đặc biệt phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu rất gần gũi với lĩnh vực thống kê, sử dụng các phương pháp thống kê để mô hình dữ liệu và phát hiện các mẫu, luật ... Ngân hàng dữ liệu (Data Warehousing) và các công cụ phân tích trực tuyến (OLAP- On Line Analytical Processing) cũng liên quan rất chặt chẽ với phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu.
Các bước của quá trình khai phá dữ liệu
Quy trình phát hiện tri thức thường tuân theo các bước sau:
Hình thành và định nghĩa bài toán
Thu thập và tiền xử lý dữ liệu
Khai phá dữ liệu và rút ra các tri thức
Phân tích và kiểm định kết quả
Sử dụng các tri thức phát hiện được
Nhiệm vụ chính trong khai thác dữ liệu
Quá trình khai phá dữ liệu là quá trình phát hiện ra mẫu thông tin. Trong đó, giải thuật khai phá tìm kiếm các mẫu đáng quan tâm theo dạng xác định như các luật, phân lớp, hồi quy, cây quyết định, ...
Các phương pháp khai phá dữ liệu
1.Phương pháp suy diễn / quy nạp
Phương pháp suy diễn: Nhằm rút ra thông tin là kết quả logic của các thông tin trong cơ sở dữ liệu.
Phương pháp quy nạp: phương pháp quy nạp suy ra các thông tin được sinh ra từ cơ sở dữ liệu. Có nghĩa là nó tự tìm kiếm, tạo mẫu và sinh ra tri thức chứ không phải bắt đầu với các tri thức đã biết trước.
Tổng quan về khai phá dữ liệu
Khai phá dữ liệu là gì ?
Khai phá dữliệu được dùng để mô tả quá trình phát hiện ra tri thức trong CSDL. Quá trình này kết xuấtt ra các tri thức tiềm ẩn từ dữ liệu giúp cho việc dự báo trong kinh doanh, các hoat động sản xuất, ... Khai phá dữ liệu làm giảm chi phí về thoi gian so với các phương pháp truyền thống trước kia.

Định nghĩa của Ferruzza
: “Khai phá dữ liệu là tập hợp các phương pháp được dùng trong tiến trình khám phá tri thức để chỉ ra sự khác biệt các mối quan hệ và các mẫu chưa biết bên trong dữ liệu”
Định nghĩa của Parsaye
: “Khai phá dữ liệu là quá trình trợ giúp quyết định, trong đó chúng ta tìm kiếm các mẫu thông tin chưa biết và bất ngờ trong CSDL lớn”
Định nghĩa của Fayyad:
Khai phá tri thức là một quá trình không tầm thường nhận ra những mẫu dữ liệu có giá trị, mới, hữu ích, tiềm năng và có thể hiểu được”.
Ví dụ như:
• Bảo hiểm, tài chính và thị trường chứng khoán: phân tích tình hình tài chính và dự báo giá của các loại cổ phiếu trong thị trường chứng khoán. Danh mục vốn và giá, lãi suất, dữ liệu thẻ tín dụng, phát hiện gian lận, ...
Ví dụ như:
• Điều trị y học và chăm sóc y tế: một số thông tin về chuẩn đoán bệnh lưu trong các hệ thống quản lý bệnh viện. Phân tích mối liên hệ giữa các triệu chứng bệnh, chuẩn đoán và phương pháp điều trị (chế độ dinh dưỡng, thuốc, ...)
Ví dụ như:
• Sản xuất và chế biến: Quy trình, phương pháp chế biến và xử lý sự cố.
• Text mining và Web mining: Phân lớp văn bản và các trang Web, tóm tắt văn bản,...
• Lĩnh vực khoa học: Quan sát thiên văn, dữ liệu gene, dữ liệu sinh vật học, tìm kiếm, so sánh các hệ gene và thông tin di truyền, mối liên hệ gene và một số bệnh di truyền, ...
• Mạng viễn thông: Phân tích các cuộc gọi điện thoại và hệ thống giám sát lỗi, sự cố, chất lượng dịch vụ, ...

Tóm lại:

KPDL là một quá trình kết xuất ra tri thức từ kho dữ liệu mà trong đó khai phá dữ liệu là công đoạn quan trọng nhất.
Các phương pháp khai phá dữ liệu
2.Phương pháp ứng dụng K-láng giềng gần:
Sự miêu tả các bản ghi trong tập dữ liệu khi trỏ vào không gian nhiều chiều là rất có ích đối với việc phân tích dữ liệu. Việc dùng các miêu tả này, nội dung của vùng lân cận được xác định, trong đó các bản ghi gần nhau trong không gian được xem xét thuộc về lân cận (hàng xóm – láng giềng) của nhau
Các phương pháp khái phá dữ liệu:
3.Phương pháp sử dụng cây quyết định và luật.
Với kỹ thuật phân lớp dựa trên cây quyết định, kết quả của quá trình xây dựng mô hình sẽ cho ra một cây quyết định. Cây này được sử dụng trong quá trình phân lớp các đối tượng dữ liệu chưa biết hoặc đánh giá độ chính xác của mô hình. Tương ứng với hai giai đoạn trong quá trình phân lớp là quá trình xây dựng và sử dụng cây quyết định.

Các phương pháp khai phá dữ liệu
4.Phương pháp phát hiện luật kết hợp
Phương pháp này nhằm phát hiện ra các luật kết hợp giữa các thành phần dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Mẫu đầu ra của giải thuật khai phá dữ liệu là tập luật kết hợp tìm được.
Full transcript