Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

kristendom

No description
by

annsara roos

on 10 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of kristendom

KRISTENDOM
grundtankar, inriktningar & högtider
Kristna budskapet
- Gud har blivit människa (Jesus)
- genom Jesu död och uppståndelse besegrades synden och döden för alltid
- människan kan få förlåtelse, och få evigt liv
- människan blir frälst av nåd
vem är kristen?
- att tillhöra ett kristet samfund / vara döpt / ha en kristen tro / delta i församlingsliv / egen definition
= bekännande kristen

(Sverige räknas som kristet, då kristendomen varit dominerande religion under lång tid och då ingen annan religion dominerar)
INRIKTNINGAR

ortodoxa kyrkan (ÖstRom)

katolska kyrkan (VästRom)

protestanter (reformationen)
Ortodoxa kyrkor
220 miljoner anhängare
tyngdpunkt i Österuropa (Ryssland, serbisk- ,grekisk- , syriskortodox)

"ortodox" = rättroende
självständiga nationalkyrkor
hösta ledaren kallas patriark
under varje patriak finns biskopar
endast män = präster
helgon viktig rollkristendom
trosbekännelse
Trosbekännelsen
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Synen på Gud
- God
- allsmäktig
- skapare av världen
- Gud är en men tre olika sätt att uppenbara sig om
Fadern - skaparen:
förmåga att skapa, ge liv, bygga upp och upprätthålla världen

Sonen - frälsaren:
Gud som föddes på jorden. Genom hans liv = hur man ska tro och leva. Genom död och uppståndelse = besegrades
döden och evigt liv blev möjligt

Anden - livgivaren:
Guds närvaro i människors dagliga liv. Ger gudomlig energi.
heliga texter
BIBELN
Gamla testamentet 39 böcker

Nya testamentet 27 böcker
- Evangelierna
- Apostlagärningarna
- Breven
- Uppenbarelseboken
att vara människa
- skapad till Guds avbild
- unik
- alla har samma värde
- har fri vilja - eget ansvar för handlingar
- kommer ställas till svars för sina handlingar

Katolska kyrkan
1,1 miljarder katoliker
Högste ledaren = biskopen i Rom = påven
därunder övriga biskopar, och sedan präster
bara män = präster = celibat


protestantiska
kyrkor
protest under 1500-talet
- bibeln skulle vara källan till tro ( INTE kloster, helgon, celibat)
- predikan viktig
- flera inriktningar i sin tur:
lutherska
anglikanska
reformerta
sakrament
olika frikyrkor / samfund
ex.
- frälsningsarmen,
- Equmenia (Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i Sverige)
- Evangeliska frikyrkan (tre olika baptisttraditioner)
- pingstkyrkan
- Livets ord
med flera.

- Nattvarden (litorgi (ortodox) / mässa (katolska)
- Dopet
- Konfirmationen
- Boten/bikten
- Prästvigningen
- Äktenskapet
- De sjukas smörjelse
sakrament
- uppstod i Mellanöstern 2000 år sedan
- först var kristna en förföljd minoritet
- idag 2 miljarder kristna
treenigheten
dopet
nattvarden
ex. Luk 1:26 -38
Luk 2:1-21


MODERNA DILEMMAN

Inom protestantismen
Inom ortodoxa kyrkan
Full transcript