Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Quy trình lập 1 kế hoạch truyền thông

No description
by

Ruby Nguyen

on 6 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Quy trình lập 1 kế hoạch truyền thông

Research
STP
Branding
Competition Strategies
4Ps: Product -> Price -> Place -> Promotion
Implement
Control
Evaluation
QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG
1. Target Audience
2. Objectives
3. Communications
4. Channels
5. Budget
6. Media Mix
7. Measure Results
8. IMC managing
Quy trình lập 1 kế hoạch truyền thông
1. Giới thiệu quy trình Marketing Mix
2. Quy trình lập kế hoạch truyền thông
3. Áp dụng
QUY TRÌNH MARKETING MIX
1. R 2. STP 3. B 4. C 5. 4Ps 6. I 7. C 8. E
MARKET
Market share
Market size
CUSTOMER
Insights
Behaviours
1. Khái niệm:
insight = Need
insight = Why + Problem + Emotion
2. Cách sử dụng
Thông điệp truyền thông
Quảng cáo
3. Tìm Insight theo phương pháp Laddering
Vì sao?
Cái gì?
Thế nào?
1. Behavior
- Đã/đang từng tham gia cuộc thi nào tương tự hay chưa?
- Cuộc thi đó về cái gì? Thể loại? Ngành liên quan?
- Tần suất tham gia các cuộc thi tương tự như thế nào?
- Thi theo hình thức nào? Nhóm hay cá nhân
- Cách tổ chức ở các cuộc thi đó như thế nào?

2. Attitude
- Mong đợi điều gì khi tham gia cuộc thi này và các cuộc thi tương tự?
- Cuộc thi này và các cuộc thi tương tự đã đáp ứng được những mong muốn của bạn chưa? Tại sao?
- Cuộc thi này và các cuộc thi tương tự đã tạo điều bất ngờ gì ngoài mong muốn của bạn hay không? Tại sao?

3. Reaction
- Chủ đề và tính chất cuộc thi này và các cuộc thi tương tự có hấp dẫn hay không? Tại sao?
- Khi nhìn bộ nhận diện và các bản copy, có hiểu được về chủ đề và tính chất cuộc thi này và các cuộc thi tương tự hay không? Tại sao?

4. Influence
- Biết đến cuộc thi này và các cuộc thi tương tự qua các nguồn nào? Có các tác nhân nào ảnh hưởng đến quyết định tham gia?
- Rào cản không tham gia là gì?
- Thói quen truy cập thông tin: thường xem các kênh thông tin nào? Các trang hay truy cập? Tần suất bao lâu/ ngày/tuần?
- Ngôn ngữ hấp dẫn là gì? Vui vẻ hay khoa học?

SEGMENTATION
TARGET MARKET
POSITIONING
1. Xác định khán giả mục tiêu
2. Thiết lập mục tiêu truyền thông
3. Thiết kế chương trình
4. Lựa chọn kênh truyền thông
5. Ngân sách
6. Phối hợp các kênh
7. Đo lường hiệu quả
8. Quản trị hệ thống truyền thông tích hợp
THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
Thông điệp truyền thông
Hình thức sáng tạo: Slogan + Key visual
Nguồn phát thông điệp: Insights
Suy ra:
Brainstorm
Copywriter + Designer
Planning

Thank you for listening!
Full transcript