Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

W STAROŻYTNEJ SPARCIE klasaI

No description
by

Tadeusz Kondraciuk

on 5 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of W STAROŻYTNEJ SPARCIE klasaI

W STAROŻYTNEJ SPARCIE
1. Położenie Sparty
2. Ustrój Sparty
3. Wychowanie i obyczaje
4. Upadek
Lakonia
Powstanie Sparty
VII w.p.n.e
MIESZKAŃCY SPARTY
SPARTANIE
Posiadali pełnię praw
Główny obowi zek to
służba wojskowa
ą
HELOCI
Niewolnicy ,którzy uprawiali
ziemię Spartan
PERIOJKOWIE
Ludność wolna posiadaj ca
własn ziemię
ą
ą
Na jakich prawach były kobiety?
odp: str.64
Ustrój Sparty
Rada Starszych (Geruzja)
28 Spartan powyżej 60 roku życia
Dwóch krolów
byli dowódcami wojska
w czasie wojny
euforzy-
pięciu urzędników zajmuj cych się sprawami zagranicznymi i wychowaniem
ą
O
7
Chłopiec pozostawał pod opieka matki
12
Mieszkali w koszarach i odbywali ćwiczenia wojskowe
30
Stawali się żołnierzami , mieszkali w koszarach
Wychowanie państwowe
20
Opuszczali koszary ,lecz w razie wojny byli powoływani do służby wojskowej
60
Nie podlegali służbie wojskowej
ETAPY WYCHOWANIA
SPARTAŃSKIEGO
CHŁOPCY
Upadek Sparty
W IV w. p.n.e ci głe wojmy doprowadziły do zmniejszenia się
liczby ludności w Sparcie.
ą
Sparta straciła swoje wpływy w innych polis i chyliła sie ku upadkowi
armia spartańska
Wyjaśni pojęcia:
" Z tarcz lub na tarczy"
ą
"Lakoniczna wypowiedz"
Dokończ zdania
1. Starożytna Sparta Leżała na Półwyspie........................
2. W Sparcie istniała Rada złożona ze spartan powyżej 60 roku życia zwana.......................................
3. Ludność wolna ,która posiadała ziemie to...............................
4. Spartanin mógł się ożenic gdy miał lat.....................................
5.
5. Niewolnicy w starożytnej Sparcie to..........................................
6. Największą władzę w Spacie posiadało 5 urzędników zwanych .......................................
Full transcript