Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RESUME: PAGPAPAKILALA SA SARILI

No description
by

Xiao Gonzaga

on 15 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RESUME: PAGPAPAKILALA SA SARILI

RESUME: PAGPAPAKILALA SA SARILI
SAYKOLOGI NG LIHAM-PANGKALAKAL
PAGKATAPOS NG IYONG PAG-AARAL, NAGHAHANAP KA NG MAGANDANG PUWESTO SA TRABAHONG IYONG PINAPASUKAN O PAPASUKAN. KAILANGAN MONG ANGKININ ANG: (1) KAHUSAYANG PANGTEKNIKAL AT KAHUSAYANG PANGKOMUNIKASYON
PANANALITA
ALAMIN ANG TIYAKIN NA ANG LABINLIMANG (15) C'S SA PAGSULAT NG LIHAM-PANGKALAKAL AY NAISAGAWA
ANG MGA IMPORMASYONG PANSARILI AY INILALAGAY NATIN SA "RESUME" BILANG DAAN UPANG IPAKILALA NATIN ANG ATING SARILI SA TANGGAPANG ATING PINAG-AAPLAYAN.

ITO ANG UNANG HAKBANG SA PAGPASOK SA ISANG KOMPANYA. KOMPREHENSIBO MAN ITO O HINDI, KAILANGANG MAGLAMAN ITO NG MAHAHALAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA APLIKANTE.

MADALAS, ANG MGA APLIKANTE AY HINDI NAISASALANG SA INTERBYU O TEST SAPAGKAT HINDI NAGING IMPRESSIVE O HINDI NAIMPRES ANG EMEPLOYER SA MGA NAKATALA SA RESUME NA ISINUMITE NG APLIKANTE
ANO ANG LAMAN AT KATANGIAN NG RESUME?
LAYUNIN
KAILANGANG MAPANATILI ANG "GOODWILL" O PAKIKIPAGMABUTIHAN/MABUTING PAKIKITUNGOP SA MGA KLIYENTE O KOSTUMER NG KOMPANYA
POKUS
ANG LIHAM AY NAKAPOKUS SA MAMBABASA O BABASA, KAILANGANG MAKITA NG BABASA NA ANG LIHAM AY MAGBIBIGAY SA KANYA NG BENEPISYO O KABUTIHAN TULAD NG: GANANG PINANSYAL, KOMPORT, KATATAGAN AT PISIKAL NA PAG-UNLAD
ANO ANG KATANGIAN DAPAT TAGLAYIN NG ISANG APLIKANTE?
MAY KASANAYAN
KOMPETENT
SMART
MASIPAG
MAPAGKAKATIWALAAN
ORGANISADO
MAY PERSONALITI
MATULUNGIN
RESORSFUL
MAGALING MAGSALITA
HABA
WALANG TIYAK NA HABA ITO BAGAMA'T KAILANGANG TANUNGIN ANG SARILI KUNG ITO'Y MALINAW AT KUMPLETO.
LAHAT NG MGA KARANASAN AT NAGING GAWAIN
INKLUSIB ITO
MAY PUWERSA O LAKAS NA MAGHA-HAYLAYT NG SARILING KWALIPIKASYON
COURTEOUS - MAGALANG
CORDIAL - PARANG KAIBIGAN ANG SINUSULATAN
CLEAR - MALINAW
CONCISE - MAIKLI
COMPLETE - KUMPLETO
COHERENT - MAGKAKAWANGIS ANG KAISIPAN, NAKATUON SA PAKSA O LAYUNIN
CONCRETE - KONGRETO
COMMON - KOMON, PAMILYAR WALANG "PALABOK", LIBRE SA MGA "JARGON"
CANDID - OPEN, DIRETSO, MATAPAT
CONCERNED - MAY PAG-AALALA, INTERESADO, MATULUNGIN
CONSIDERATE - MAY PAGTINGIN PARA SA IBA
CREDIBLE - KAPANI-PANIWALA
CONVERSATIONAL - PORMAL NA TILA NAKIKIPAG-USAP LANG
CORRECT - WALANG MALI
KAANYUAN
KAILANGANG MALINIS UPANG MAIPAKILALA MONG GANITO KA RIN AT ANG IYONG KOMPANYA.
BAHAGI NG LIHAM PANGKALAKAL
( BUSINESS LETTER )
LETTERHEAD
Pangalan ng kompanya, adres at telepono (telefax, fax, islogan ng kompanya at listahan ng mga dibisyon) maaring wala ito.
PETSA ( DATELINE )
Araw, Buwan at Taon ng Pagsulat
INSAYD ADRES ( INSIDE ADDRESS )
Pangalan ng tao na pinatutungkulan ng mensahe. Para kanin ang sulat?
LINYA PARA SA ATTENTION ( ATTENTION LINE )
Paniniyak kung para kanino ang sulat ( maaring opsyonal lang ito )
SALUTEYSYON (SALUTATION)
Isang cortesi para sa sinulatan.
HALIMBAWA:
General Data Services
2000 Buendia Avenue
Lungsod ng Makati
Tel. 416-277-6400
E-mail G.D.T.@hotmail.com
HALIMBAWA:
Ms. Terry S. Laurente
Direktor
Arts & Graphics Centre
85 East Avenue
Lungsod ng Quezon
HALIMBAWA:
Attn: G. Jose Avalo
HALIMBAWA:
Mahal na G. Harvey: Dear Sir/Madam:
Dear Andrew: Ladies and Gentlemen:
SABJEK LINE ( OPSYONAL )
Ipinakikilala ang paksa o sabjek ng sulat.
KATAWAN (BODY)
Ang laman ng liham. Single-spaced ngunit may pagitang isang linya pagkatapos ng bawat talataan.
Re: Paglipat ng Bagong Tanggapan
Re: Pag-iinstol ng Computer
Subjek: Oryentasyon Program sa Bagong Kawani
Sabjek: Seminar-Workshop sa Stress Management
KOMPLIMENTARI KLOSING ( COMPLIMENTARY CLOSING )
Ang "GOODBYE" ng liham o pamamaalam.


LUBOS NA GUMAGALANG
SUMASAIYO
KAMPANI SIGNATURE ( COMPANY SIGNATURE )
(Opsyonal) Pangalan ng kompanya na inilalagay sa ilalim ng komplimentari klosing
IDENTIFIKASYON NG SUMULAT ( WRITER'S IDENTIFICATION )
Ang sumulat at ang kanyang titulo
REPERENS INISYAL ( REFERENCE INITIALS )
Ang nagtayo o Nagkomputer ng liham
ENGKLOSYUR REMAYNDER (ENCLOSURE REMINDER)
Kung may mahalagang dokumento o bagay na isasama sa liham. Inilalagay pagkatapos ng reference inisyal.
KAPI NOTEYSYON
( COPY NOTATION )
Kung ang liham ay ipadadala sa iba pang tao, CC ang ginagamit na nangangahulugang "Carbon Copy"
Full transcript