Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Att läsa och förstå multimodala texter

No description
by

Katarina von Numers-Ekman

on 3 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Att läsa och förstå multimodala texter

Workshopens
centrala frågor:
K4 Multilitteracitet:
Vad säger forskarna om multimodala texter och läsförståelse?


Hur kan man samtala om svårtolkade texter i klassen?


Hur kan jag som lärare lära mig mera om detta?
Multilitteracitet
Att läsa och förstå multimodala texter
Forum för modersmål och litteratur
18.11.2016
Katarina von Numers-Ekman
LP 2014
Ordet låter kanske pretentiöst - men bättre än "monilukutaito"?
Handlar inte bara om digitala texter.
"Utgångspunkten ... är en vidgad textsyn enligt vilken information kan produceras och presenteras med hjälp av olika symbolvärldar:
verbalt
,
visuellt
,
auditivt
,
numeriskt
,
kinestetiskt
och genom kombinationer av dessa."
= multimodala texter
Det vidgade textbegreppet - inget nytt i skolan!


Hör ihop med ämnenas typiska textgenrer och hur de läses.
Kräver metatextuella samtal i klassrummet.
Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete

Danielsson & Selander, 2014
Multilitteracitet i skolan handlar också om elevernas egna multimodala texter och bedömningen av dem.
Också en enkel skriven text bestående av svarta bokstäver tryckta på ett vitt papper är multimodal!
Evolution

Stenen
Elden
Metmasken

Tre trappsteg till Rockefeller


(Nils Ferlin, Barfotabarn, 1933)
Även bildspråket är en modalitet!
Dekoration?

Vad säger Danielsson & Selander?


Att läraren förstår hur texten fungerar och kan lära eleven att se hur den är uppbyggd och ska läsas är centralt i alla skolämnen.
Alla delar av en text är potentiellt meningsbärande!
Hur texten utformas genom olika modaliteter har speciellt stor betydelse för novisen!
Man kan inte ta för givet att eleverna utan vägledning kan hantera de multimodala resurserna.
Studier visar att lärare endast sällan för metatextuella samtal om varför texter i det egna ämnet ser ut som de gör.
FÖRSLAG TILL MODELL:

1. Anslag - en snabb överblick.
Vilken typ av text är detta?

2. Sekvensering - se hur informationen är ordnad. Vilken är läsordningen?

3. Tematisk orientering - se närmare på innehållet.
Vad fokuseras?
Bilder i läromedel kan hjälpa eller stjälpa!

Wennås Brante, 2014:

Dyslektiker som bara läste texten förstod mer än de som tittade på både text och bild.

Läsare som tidigt inspekterar bilden presterar bättre i läsförståelse - bra om bilden väcker uppmärksamhet.

Viktigt att starta med helhetsuppfattning.
Carlsson & Svensson, 2011

De flesta bilderna i matteböckerna fyllde ingen matematisk funktion.

Bilderna syfte var oftast att engagera, inte att hjälpa.

Uppgift 1:
Titta på exempelmaterialet i ett par minuter. Välj en sida som du tycker är intressant.

Uppgift 2:
Diskutera dina iakttagelser med din granne.

Lycka till!
Källor:

Danielsson & Selander, Se texten. Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete , Gleerups, 2014

https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/11863/Carlsson.Svensson.pdf?sequence=2

http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj/bilder-kan-ge-forsamrad-lasforstaelse.cid1223466

Lästips: Pettersson, Bilder i läromedel, 2008: http://www.bilderlernen.at/Bilder%20i%20l%E4romedel.pdf
lasambassadoren@sydkusten.fi
www.lasambassadoren.fi
Katarina von Numers-Ekman
finlandssvensk läsambassadör

FÖRSLAG TILL MODELL:

1. Anslag - en snabb överblick.
Vilken typ av text är detta?

2. Sekvensering - se hur informationen är ordnad. Vilken är läsordningen?

3. Tematisk orientering - se närmare på innehållet.
Vad fokuseras?
Full transcript