Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Communication

No description
by

Lily Georgieva

on 4 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Communication

Обратна връзка
DISC теория
Хората са различни...
предвидимо различни

Какво?
Как?
Ефективна комуникация
Различните типове поведение
Лили
Павел
Роси
Целия екип

Комуникационна работилница
Различните типове хора - какво представляват и какво ги мотивира?

А ние какви сме?
Кой?

Ефективната комуникация е процес на изпращане на съобщението по такъв начин, че полученото съобщение да е най-близко до изпратеното (което е имал предвид изпращачът)

Характеристики на комуникацията:

В този процес, освен обмяна на информация, е налице и общ смисъл (общуване).

Изпращач
Смисъл, идея = информация
Кодиране
Изпращачът кодира идеята в съобщение
Изпращане
Съобщението се изпраща
чрез канали
Получател
Декодира съобщението= информацията
Типични неравенства в комуникацията
Помислено
Казано
Чия е отговорността?
Отговорът на успешните личности е
"моя е отговорността за тези неравенства"
Силни и слаби страни
Уилям Марстън - "Емоциите на нормалните хора", 1928г.

Инструмент за измерване на личностните качества

Поведението на хората зависи от възприемането на обкръжаващата го среда (враждебно, благосклонно) и от реакцията на човека към тази среда (активна, пасивна)
Описание на факторите
D (Dominance)
"Just do it!"
I (Influence)
"Have fun doing it"
S ( Steadiness)
"Do it together"
C (Compliance)
"Do it right"
Кой е най-добрият
Ползи и рискове
В комуникацията представлява събраната или получената информация от въздействието на определен обект, програма или процес.

Най-значимата форма на комуникация на ръководителя с неговия екип.
Видове
Положителна
Конструктивна или коригираща
Мощен инструмент за развиване и усъвършенстване на служителите

Показва заангажираност към получаващия обратна връзка

Спомага за постигнаето на поставените цели

Изгражда доверие

Фокусира се върху бъдещето
Общуването е въздействие. Достигналата до нас информация винаги ни въздейства.
Това е процес на кодиране и декодиране. Да „декодираме“ означава да разберем какво е искала да каже другата страна.
Казано
Чуто
Разбрано
Възприето
Чуто
Разбрано
Възприето
Приложено
Трите елемента на комуникацията
Правилото "55-38-7"
Визия 55%
Тон 38%
Думи 7%
Драма
Проблем
Визия
План
Детайл
Нива на комуникация
Обратна връзка
Познание и себепознание
Прозорецът на Джо-Хари
Скрита страна
Публична личност
Подсъзнание
Сляпо петно
Другите знаят за мен
Себепознание
+
+
-
-
Модел на обратната връзка
+
Себепознание
Компетенции
+
-
-
Не знам, че мога
Знам, че мога
Не знам, че не мога
Знам, че не мога
Поощряваща ОВ
Корективна ОВ
B – balanced
O – observed
O – owned
S – specific
T - timely

BOOST Обратна връзка
7-те стъпки на коригиращата ОВ
Бързо, навременно, детайлно и лице в лице
Съгласувайте на фактите
Задавайте въпроси и слушайте
Критикувайте действието, не човека
Обяснете защо е важно
Стигнете до взаимно решение
Завършете с комплимент
Факт и интерпретация
…и как да се поучим от тях
Модел SARAH
S - Surprise/Shock
Наистина ли? Ти трябва да се шегуваш?
A - Anger
Как смееш да ми говориш така?
R - Rejection
Аз се занимавам с това само от добра воля!
A - Acceptance
Добре, може би наистина има право за...
H - Honesty
На мен всъщност ми харесва да изпълнявам тази задача, ще поискам допълнително обучение, за да придобия нужните умения!

Активно
Пасивно
Задачи
Хора
Dominance
Influence
Compliance
Steadiness
Лъв
"Just Do It"
Маймуна
"Have Fun Doing It"
Слон
"Do It Right"
Делфин
"Do It Together"
доминантност, власт
проактивно поведение
насочени към целта и резултатите
целесутремени и решителни
директни
обожават промяната, предизвикателствата
обичат да се състезават
позитивни
любопитни
самоинициативни и предприемчиви
могат лесно да загубят интерес към нещо, което правят, когато крайният резултат е очевиден
Власт, цел, резултати, нови предизвикателства, победа.
Характеристики:
Мотивация:
Характеристики:
Мотивация:
Характеристики:
Характеристики:
Мотивация:
Мотивация:
съобразяване с правилата
логични и систематични
миролюбиви, адаптиращи се
внимателни
търсят признателност
непретенциозни, лоялни, неагресивни
дават всичко от себе си, прецизни
предпазливи и консервативни
нерешителни
следват процедури, действат по предварително избран модел
перфекционисти
хора
отзивчиви, влиятелни, убедителни и общителни
оптимисти, ентусиасти
приятелски настроени
интересуват се от хората и техните проблеми дейности
с готовност помагат на другите
самоуверени
имат склонност да правят прибързани заключения и да действат импулсивно
лесно променят твърденията си
постоянство, ритъм
приветливи, дружелюбни и спокойни
стремят се да поддържат "статуквото"
предсказуеми
сдържани и контролиращи се
изграждат близки и дълбоки взаимоотношения с относително малка група хора
търпеливи и предпазливи
упорити и постоянстващи
лоялни
привързани към екипите си, приятелите и роднините си
Социално признание, популярността, общуване с хора. За тях е важно да бъдат харесвани.
Сигурност, сътрудничество. За тях е важно да подпомагат и подкрепят.
Ред, правила, качество. Възможности за нови знания и демонстриране на експертиза.
За тях е важно избягват конфликти и хаос.
Комуникация. Силни и слаби страни на различните типове поведение
Feedback in action!
Слаби страни:
Силни страни:
Как да комуникираме с D?
давайте им срок и цел, дайте им предизвикателство
бъдете кратки и точни
фокусирайте се върху решенията, а не върху проблемите
не им казвайте какво да правят
не ограничавайте с прекалено много правила
Как да комуникираме с I?
Силни страни:
Слаби страни:
давайте им време да говорят и да задават въпроси
фокусирайте се върху положителните неща
избягвайте да ги пренатоварвате с детайли
не ги прекъсвайте
не им казвайте какво да правят
покажете им, че сте доволни от тях
Как да комуникираме с С?
Силни страни:
Слаби страни:
Силни страни:
Слаби страни:
Как да комуникираме с S?
показвайте лично отношение
подчертайте значимостта на каузата
не въвеждайте резки промени
не ги пришпорвайте
бъдете любезни
избягвайте да сте прекалено остри или агресивни
покажете грижа към екипа
фокусирайте се върху фактите и детайлите
давайте им точни и ясни инструкци
минимизирайте емоциoналният език
бъдете търпеливи и дипломатични
не ги карайте да взимат решения без да имат пълната информация
структуриран подход и рационални аргументи
предприемчиви
конкуриращи се
директни
твърди
любознателни
инициативни
директни
пропускат детайли
груби и саркастични
понякога не зачитат другите
могат да загубят интерес в дадена задача, ако резултатът е очевиден
инициативни
влиятелни
убедителни
приятелски настроени
красноречиви
общителни
позитивни
благонадеждни
обмислящи
приветливи
постоянстващи
добри слушатели
внимателни
съборазяващи се
внимателни
систематични, методични
точни
добросъвестни
перфекционисти
логични
прекален фокус върху хората -> губят фокус от целта/резултатите
прибързани заключения
спотайват недоволството си
не обичат промени
визмат решения бавно
консервативни
Често негативна нагласа към обсъждането на професионалните качества

Реакция на получаващия обратна връзка

Предишен опит

Компроментиране на работните взаимоотношения
Full transcript