Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

transformer

No description
by

Moogii Monherdene

on 22 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of transformer

Хүчний трансформатор
Нэг хувьсах гүйдлийг өөр хувьсах гүйдэлд цахилгаан соронзон индукцээр хувиргахад зориулагдсан хоорондоо соронзон холбоотой хоёр буюу түүнээс дээш ороомогтой цахилгаан соронзон статик төхөөрөмжийг трансформатор гэж нэрлэнэ.
Трансформатор гэж юу вэ?
Трансформаторын ангилал
Трансформаторыг дотор нь:

1. Хүчний
2. Хэмжүүрийн
3. Тусгай зориулалтын
4. Ахуйн гэж ангилна.

Хүчний трансформатор гэж юу вэ?
Цахилгаан эрчим хүчний системийн цахилгаан сүлжээнд цахилгаан эрчим хүчийг дамжуулах ба хувиргахад зориулагдсан трансформаторыг хүчний трансформатор гэж нэрлэнэ.
Хүчний трансформаторт хамгийн чухал нь өндөр ашигт үйлийн коэффиценттэй байх явдал юм.

Трансформаторын бүтэц
Трансформатор нь дараах үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:
1. Соронзон дамжуулагч (зүрхэвч)
2. Өндөр,нам талын ороомгууд
3. Хөргөлтийн радиаторуудтай бак
4. Өндөр нам талын оруулгуудын хөндийрүүлэгч изоляторууд
5. Хөндийрүүлэг ба хөргөлтийн зориулалттай тос

Соронзон зүрхэвч:
0,35 – 0,5 мм зузаантай тусгай зориулалтын цахилгаан техникийн ган листуудийг шахаж хийдэг ба ингэж хийхдээ зүрхэвчид үүсэх хуйларсан гүйдлийн алдагдлыг багасгах зориулалтаар ган листуудийг өөр хооронд нь тусгаарлаж лак болон хөндийрүүлэх материалаар тусгаарлаж өгсөн байдаг.
Трансформаторын ороомог: Ороомогийг тэгш өнцөгт ба бөөрөнхий хөндлөн огтлолтой зэс болон хөнгөн цагаан утасаар хийдэг. Утас нь цаасан хөдийрүүлэгтэй байна. Трансформаторын ороомог нь цилиндр хэлбэртэй байх ба өндөр нам талын ороомогуудыг хооронд болон зүрхэвчээс хөндийрүүлэх материалаар хийгдсэн цилиндрийн тусламжтайгаар тусгаарлаж өгсөн байна
Трансформаторын бак: Трансформаторын бакыг ган листээр хийх ба авагддаг тагтай байна. Тагийг трансформаторын бакад боолтоор боох ба таг бакны хооронд тосон тэсвэртэй резинэн жийргэвчтэй байна. Бакны таган дээр гаргалгааны изоляторууд, термометр, хүчдэл тохируулгын механизмын шилжүүлэгч, тэлэгч бак, хамгаалах хоолойнууд байрлана.
Трансформаторын тос: Трансформаторын тос хөндийрүүлэг ба хөргөлтийн үүргийг гүйцэтгэнэ. Трансформаторын бакны тосыг тогтмол дүүрэн байлгах хэрэгтэй бөгөөд үүний тулд тэлэгч бак хийж өгсөн байдаг. Тэлэгч бакад тосыг шууд агаартай харьцахаас хамгаалсан агаар шүүгчийн төхөөрөмж суурилагдсан байна. Трансформаторын тос нь цахилгааны хүчдэлд тэсвэртэй, дулаан дамжуулалт хөндийрүүлэх чадвар сайн, химийн идэмхий бодис агуулаагүй, тоноглолуудын найдвартай ажиллагааг хангасан байх ёстой.
Трансформаторын ажиллах зарчим нь цахилгаан соронзон индукцын үзэлгдэл дээр үндэслэгддэг. Хувьсах гүйдлийн шугаманд холбосон анхдагч ороомгоор нэвтрэх цахилгаан гүйдэл нь зүрхэвчинд хувьсах хувьсах соронзон урсгал үүсгэнэ. Ган зүрхэвчээр битүүрэгч хувьсах соронзон урсгал нь зүрхэвч дээр ороосон анхдагч, хоёрдогч ороомгоор зэрэг нэвтрэх учраас анхдагч ороомогт өөрийн индукцийн цахилгаан хөдөлгөгөч хүч Е_1 , хоёрдогч ороомогт харилцан индукцийн цахилгаан хөдөлгөгч хүч Е_2-г үүсгэнэ.
Трансформаторын
ажиллах зарчим
Анхдагч ороомгийн ороодсын тоог w_1, хоёрдогч ороомгийн ороодсын тоог w_2 гэж тэмдэглэн ороомог бүрт үүсэх ЦХХ-ийг дараах томьёогоор илэрхийлж болно.

E_1; 〖 E_2-г харьцуулбал трансформаторын хувьсгах коэффициент “к” гарна.
Хэрэглэгчийн авч буй бодит чадал нь:
Тэжээж буй шугам сүлжээнээс анхдагч ороомгийн хэрэглэж буй бодит чадал нь:
Трансформаторын өгч буй чадал P_1 , хэрэглэж буй чадлын P_2 –д харьцааг ашигт үйлийн коэффициент гэнэ.
Харин тэдгээрийн ялгаврыг чадлын алдагдал ΔР гэнэ.
Трансформаторын АҮК-г дараах томьёогоор тодорхойлж болно:
өндөр чадлын трансформаторт ƞ=0.95-0.99 тэнцүү.
Орос болон Хятад трансформаторуудын ялгаа
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript