Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Observatie Onderzoek

No description
by

Ria Blom

on 27 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Observatie Onderzoek

Observatie Onderzoek
Opstellen van een hypothese
Nadat je de onderzoeksvragen hebt geformuleerd, probeer je jouw verwachtingen van de uitkomsten op te schrijven. Deze zogenaamde hypothesen kun je later betrekken bij je conclusies.
Uitvoering/gegevens verzamelen
Het is belangrijk dat je goed bedenkt hoe je het onderzoek gaan uitvoeren. Wat moet eerst gebeuren; wat gebeurt daarna; hoe lang duurt dat, etc. Het is logisch dat je hierbij de taken goed verdeelt.
Om de onderzoeksvraag goed aan te kunnen pakken, moet je in een logische volgorde de verschillende onderdelen nagaan. Die kun je formuleren in de vorm van een aantal deelvragen. Die deelvragen leveren je een stappenplan op, aan de hand waarvan je jouw onderwerp verkent.
Bij een onderzoek is het vanzelfsprekend dat je voldoende metingen en/of waarnemingen doet. Liever te veel dan te weinig, anders is het moeilijk om de juiste conclusies te trekken.
Observatie taalvaardigheid kind
ethogram hond
observatie patient
Observatie Onderzoek
Oriëntatie op het onderwerp
Je zult een goed beeld van je onderwerp moeten hebben. Lees dus eerst alles wat over het onderwerp te vinden is, stel vragen in je omgeving of aan je docenten.

Bestudeer de technische termen, de personen, de feiten en/of de ontwikkelingen. Probeer alles goed te begrijpen en zoek er de juiste omschrijvingen bij. Hierdoor kun je beter bedenken wat je precies wilt gaan onderzoeken.
Conclusies
Wanneer alle resultaten zijn verwerkt, probeer je alles wat je gevonden hebt (de 'data') kritisch te bestuderen.
Kloppen je eerder opgestelde hypothesen?
Of kun je een verklaring vinden voor de verschillen die je in het onderzoek hebt waargenomen?
Zijn er misschien tijdens het onderzoek onnauwkeurige waarnemingen of metingen gedaan? Of moeten naar aanleiding van je conclusies toch nog onderzoeken of delen daarvan opnieuw worden gedaan? Zijn er verschillen tussen datgene wat je hebt gevonden en datgene wat je in de literatuur over je onderwerp kunt lezen?
Conclusies
Trek de juiste conclusies. Een goede conclusie geeft antwoord op de hoofdvraag en is begrijpelijk voor lezers die alleen de onderzoeksvraag hebben gelezen.
Logboek
Bij het uitvoeren van je onderzoek is het bijhouden van een logboek van groot belang. Bij een onderzoek moet je ervan uit kunnen gaan dat het ook door anderen uitgevoerd kan worden. Door je werkwijze in een logboek vast te leggen, kunnen anderen nagaan of de resultaten betrouwbaar zijn en op een juiste manier zijn verkregen. Een logboek is bijvoorbeeld ook handig voor jezelf om terug te kunnen zoeken waarom en wanneer je een bepaalde beslissing genomen hebt.
Formuleren van de onderzoeksvraag
Na de oriëntatie bepaal je de onderzoeksvraag met de eventuele deelvragen.
De onderzoeksvraag moet concreet zijn, zodat iedereen kan begrijpen wat je gaat doen. "Ik ga iets doen met bacteriën in het drinkwater" is niet concreet genoeg. De onderzoeksvraag moet precies aangeven wat je wilt gaan onderzoeken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan welke bacteriën, welke plaats etc.

Verwerken Resultaten
Tijdens het uitvoeren van je onderzoek verzamel je allerlei verschillende gegevens.
Orden die gegevens zo veel mogelijk in tabellen, grafieken etc. Kies steeds voor de juiste vorm om een zo duidelijk mogelijke weergave te krijgen van jullie bevindingen.
Met een programma als Excel kun je statische gegevens eenvoudig berekenen en gemakkelijk grafieken en tabellen maken.

Je kunt observeren door middel van verschillende methodieken. Je kiest een methode die bij de vraagstelling past, de situatie en jezelf. Zorg ervoor dat je een methode kiest die ervoor zorgt dat je zo objectief mogelijk kan observeren. Je kunt ook observatieschema`s of bestaande lijsten gebruiken.
Als je gebruik maakt van een schema zet je van te voren op papier hoe je het schema gaat gebruiken en wanneer.
Hier zie je drie voorbeelden van observatie-formulieren
Full transcript