Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Untitled Prezi

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Untitled Prezi

Фирмен профил
МАРИСАН е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството и предлагането на богата гама от системни решения и материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие, компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден доставчик, предлагащ на всички свои партньори и професионалисти в бранша интегрирани комплексни решения в редица области на строителството.
Комуникационният микс
КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА
Комуникационна политика


Комуникационна политика е всяка форма на комуникация, използвана от фирмата за информация, създаване на отношение, убеждение или напомняне на хората по повод на нейните продукти, услуги, образ, идеи, обществена дейност или влияние в обществото.Реклама

Характерно за рекламната кампания на „Марисан и Колев” ООД е разполагането на статични билбордове на места със силен трафик в града, например покрай кръстовища, строежи и др., които биват лесно забелязвани от водачи на превозни средства и пешеходци. Друг вид използвана реклама е транспортната - една от най-ефективните и евтини реклами. Чрез облепване на фирмени автомобили с фолио, движейки се из града те се превръщат в подвижна реклама, чрез която се достига динамичната аудитория.Лични продажби


Достигането на един клиент чрез лична продажба за „Марисан и Колев” ООД е застъпено значително повече, отколкото при рекламата, тъй като личната продажба има по-голямо влияние върху клиента, а обратната връзка е незабавна, благодарение на което фирмата може веднага да подобри комуникацията.Насърчаване на продажбите.


Насърчаването на продажбите включва разнообразен набор от средства, проектиран с цел стимулиране на по-бърза и/или по-голяма покупка на определени продукти от потребителите. То помага на „Марисан и Колев” ООД да се приспособят към краткосрочни промени в предлагането и търсенето, да реализират повече продажби и да получат икономии от мащаба.

Връзки с обществеността.


Основните цели, които „Марисан и Колев” преследва чрез тези дейности са:
да се подпомогне представянето на нови продукти на фирмата на пазара
да се възстанови интереса на потребителите към определени продукти
да се окаже влияние върху определени целеви групи
да се изгради благоприятен фирмен имидж

Фасадна екстериорна боя
Фирмен знак (лого)

Изработването на фирмения знак е важна и съществена част от рекламната визия на фирмата. Логото на „Марисан и Колев” залага на семпло графично оформление и надписи в сини цветове, които предизвикват асоциативно отношение към дейността на фирмата и създават впечатление за точност, коректност и отсъствие на излишна помпозност. Фирмения знак рефлектира на пазарната ниша, кореспондира на фирмената идентичност и достига лесно и бързо до клиентите.

Целева група

Фирмата поддържа професионални отношения с малки, средни и големи строителни фирми и производители, еднолични търговци, дистрибутори, фирмени и големи вериги магазини, индивидуални потребители, както и клиенти на фирми-партньори от различни сфери, с които фирмата има подписани споразумения за сътрудничество. „Марисан и Колев” функционира и работи с партньори и клиенти, както на българския пазар, така и на европейския, като по този начин значително повишава обхвата на целевите си групи.

Комуникационно значение на продукта

Когато говорим за комуникационното значение на продукта, имаме предвид целия пакет стоки и услуги, които фирмата предлага на пазара. Също така са важни свързаният с продукта имидж, както и за предлагането на свързани с продукта услуги. Стоката събира в себе си полезните качества на изделието и служи за удовлетворяване на изискванията на клиентите.

Ценообразуване


Всяка фирма, ръководейки се от стратегическите и тактическите си цели, от собствените си възможности и от пазарните си позиции, решава кои подходи и методи на ценообразуване да използва. Ценообразуването на продуктите на „Марисан и Колев” ООД изпълнява множество функции:
влияе върху равнището на приходите и оттук върху рентабилността
цената е и конкурентен инструмент, който може да се прилага с цел възползване от възможностите, които предлага пазара
тя допринася и за формиране на определени представи у потребителя относно предлагания продукт
цената отговаря на качеството на продуктите


Опаковка, дизайн, цветови решения

Опаковката на ТЕРМОФЛЕКС® СИЛИКОНОВА ФАСАДНА БОЯ представлява полиетиленова кофа, с размер от 2,8 л., 8,5 л. или 11,8 л.
Безспорно най-важният атрибут на продукта е неговата опаковка, а най-силният аспект на опаковката — нейният цвят. Фирмата залага на цветове от зелената гама, които са естетически издържани, наблягащи върху цялостното въздействие от съчетанието на цветове, графично изображение и текст
Слоган на фирмата

Слоганът на „Марисан и Колев” ООД гласи „Бижутери в строителството”. Посланието привлича вниманието, предизвиква и задържа интереса, като изтъква дейността на фирмата.
Заключение

Създаването на ефективна комуникационна фирмена програма е от съществено значение за успеха на маркетинговата стратегия на организацията. Използването и подходящото съчетаване на дейностите по рекламата, връзките с обществеността, личните продажби и насърчаването на продажбите, води до утвърждаване на имиджа на фирмата и нейните продукти и създават система за комуникации на организацията с нейните клиенти, партньори, конкуренти и обществото като цяло.
Директен маркетинг

Директният маркетинг е насочен към директната продажба на продукти. Сред основните методи за директен маркетинг, които използва „Марисан и Колев” ООД са директна поща или директна продажба на място във фирмата, като последната продължава да разширява възможните канали за предлагане. Компанията използва базите си от данни, за да идентифицира потенциалните потребители, да реши кои клиенти трябва да получат оферти, за задълбочаване на лоялността на клиентите и за реактивиране на покупките.
Full transcript