Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IKT og vurdering for læring

No description
by

Anne Ragnhild Kjær Sti

on 17 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IKT og vurdering for læring

IKT og vurdering for læring
Vurdering for læring
Anne Ragnhild Kjær Sti, Telemark fylkeskommune, Twitter: @AnneRagnhild
... forstår hva de skal lære og hva som forventes av dem
... får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen
... får råd om hvordan de kan forbedre seg
Elevene lærer
best når de ...
(UDIR)
... er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling
IKT - en gavepakke til lærere for å få til dette!
Kilder:


http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/4-prinsipper/ (lest 11.03.15)
Klone-bildet er tatt av Kristina Alexanderson, finnes tilgjengelig via CC-lisens på hennes flick-side: https://www.flickr.com/photos/kalexanderson/
Egenvurdering i alle timer
Læringsmål
Vurderingskriterier
Modellering
Elevmedvirkning
Kameratvurdering
Egenvurdering
Oppsummering
Det som har mest effekt på læring er hva læreren gjør i undervisningen, og hvilken kvalitet det er på de faglige tilbakemeldingene underveis.
Dette vet vi fra forskning
Hva fremmer læring i klasserommet?
Læringsmål
Visualisere målene
Synliggjøre veien mot målet, slik at eleven hele tiden vet hvor man er på veien
Vise ulike veier mot målet
Vurderingskriterier
Vise klart hva som kjennetegner måloppnåelse
Engasjer elevene i dette arbeidet
Bli enige om gode læringsstratier
Modellering
Vis et ferdig læringsprodukt, eller lag det sammen med elevene
Vurdere produktet ut i fra vurderingskriteriene
Elevmedvirkning
Involver eleven i egen læringsproses
Legg til rette for samarbeidslæring
Kameratvurdering
La elevene vurdere hverandre underveis
Ofte mer virkningsfullt!
Oppsummering
Viktig å oppsummere etter læringsøkta.
Hvor er man i læringsprosessen?
Har man noen spørsmål?
Hvordan bør man jobbe videre?
Pedagogisk bruk av IKT
Lærerens oppgave er å få den digitale verdenen inn i klasserommet på en naturlig, målrettet og gjennomtenkt måte.

IKT gjør vurdering for læring mye enklere!
Skal vi som pedagoger klare dette, må vi samarbeide og løfte i flokk!
Mange gode digitale verktøy som kan gjøre vurdering for læring enklere.
Noen konkrete tips
Sandvika vgs: http://goo.gl/BBpXB9
Gimsøy vs Odda
http://goo.gl/v54xVs
Foto: Kristina Alexandersson
Office 365 og OneNOte
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=40891A3AC7039582%211309
I
Egenvurdering satt i system
Tiki-toki om kvinnelige matematikere
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/260253/Biographies-of-Women-Mathematicians#vars!date=1970-04-04_00:33:51!
Tiki-toki om Tower of London:
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/137152/Tower-of-London-3D/
Blogg
http://carlislesienes.wix.com/visitar-el-peru
http://www.mariusundervisning.net/
http://www.espanolamos.com/
Full transcript