Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Workshop Product Based Planning

No description
by

richard moret

on 17 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Workshop Product Based Planning

Strokenplanning winkel

38

SPBP in mindmanager: Nu resources toevoegen en due dates

PBP in mindmanager

Groepsopdracht
ABN AMRO Marathon Dance Party

Maak een Product Flow Diagram van je project.
Werk uit op flipover of A4
5 minuten uitwerken en bespreek met je buurman


Oefenen

Stap 1: Bepaal de aanpak van de Product Flow Diagram:
Start je met het eindresutlaat en werk je terug of start je met de begin resultaten?
Zijn er al teamindelingen waarmee je rekening moet houden?
Zijn er milestones (geef deze aan met een omgekeerde driehoek) waarmee je rekening moet houden?

Stap 2: Leg de Product Flow Diagram uit

Stap 3: Bepaal de afhankelijkheden
Blauw “normale afhankelijkheden”
Rood “Kritieke pad afhankelijkheden”

Stap 4: Trek de faseringen door de Flow Diragram
Stap 5: Verdeel de flow diagram in team onderdelen

Product Flow Diagram

Stap 3. Voorbeeld productbeschrijving

Maak een PBS van je eigen project
Mag op een A4 of een flipover of met geeltjes
5 minuten uitwerken en bespreek met je buurman


Oefenen

Wannneer start je met een PFD en wanneer met een PBS?

Beschrijf je eigen Project Product
Mag een echt of fictief project zijn, thuis of op het werk.
5 minuten uitwerken en bespreek met je buurman


Oefenen

Vouwoefening

Introductie 09.00
Welkom, voorstellen, verwachtingen
Theorie Product Based Planning 09.30
Proces
Filosofie
Techniek Product Based Planning
Pauze 10.30
Case 10.40
PBP in Mindmanager 11.40
Afsluiting 12.00

Agenda

“It’s all part of the plan”

Waar denk je aan bij Product Based Planning?

CCP2M
17-10-2013

Workshop
Product Based Planning

Netwerkplanning

Strokenplanning

39

SPBP in mindmanager:

37

PBP in mindmanager, PFD

Techniek
Stap 4. Het maken van een Product Flow Diagram


Een Product Flow Diagram wordt gemaakt om inzichtelijk te maken wat de volgorde van oplevering van de producten moet zijn en wat de onderlinge afhankelijkheden zijn tussen de producten. De benodigde activiteiten en resources worden hiermee ook geïdentificeerd, alsmede het kritieke pad.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
Zorg dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor de levering van de producten betrokken zijn bij het maken van de Product Flow Diagram.
Alle Product Flows leiden naar het Project Product. Dit is het laatste product op de PFD.
Het kan handig zijn om 1 startpunt aan te houden op de PFD van waaruit alle producten beginnen. Zo houdt je het overzicht wanneer je veel producten hebt die vanuit verschillende plekken beginnen. Het startpunt is dan voor iedereen gelijk.

Techniek
Stap 3. Het beschrijven van de Product Descriptions


Ieder product dat bij de PBS is geïdentificeerd moet beschreven worden zodat voor iedereen duidelijk is wat er met het betreffende product bedoeld wordt, welke kwaliteitseisen aan het product hangen en wie er verantwoordelijk is voor de levering van het product. Omschrijf minimaal het volgende:

Omschrijving
Kwaliteitseisen
Producent
Verantwoordelijken voor review en acceptatie


Doe het zo snel mogelijk, met users en suppliers en zorg voor baselinenStap 2: decompositie, brainstorm met het team over wat zit er in het eindproduct?


Waarin kan ik het eindresultaat opdelen ?

!! Moet in voltooid !!

… kunnen discutabel zijn

!! Moet in voltooid !!

Doel: Dit project levert een oplossing (koelkast) om voedsel en drank te kunnen koelen zodat de houdbaarheid van deze spullen beter wordt.

Compositie: Deze koelkast bestaat o.a. uit deur, planken, warmtewisselaar, ventilator, verlichting, enz.

Acceptatiecriteria: De koelkast moet een temperatuur kunnen bereiken van 5 graden, Het formaat mag niet groter zijn dan 2 meter bij 1 meter bij 1 meter.

Acceptatie: De sr User is verantwoordelijk voor de acceptatie van het eindproduct. De deelproducten zullen getest en beoordeeld worden door de teamleden van de Sr. User.
Indien alle testresultaten (vastgesteld door de Sr. User) met positief gevolg zijn afgerond zal de Sr. User het product accepteren.

Voorbeeld Project product beschrijven

Techniek
Stap 1: Identificeren en beschrijven Project Product

De Project Manager zorgt er samen met de Sr. User en de Opdrachtgever voor dat er een zo´n compleet mogelijke beschrijving komt van het Project Product. Deze dient er toe om duidelijkheid te verschaffen in wat het project moet opleveren om geaccepteerd te worden.

Hier staat in ieder geval in beschreven:

Doel: Welk nut heeft het Project Product en op welke wijze draagt het bij aan de doelen van de organisatie.

Compositie: Uit welke onderdelen bestaat het Project Product op hoofdlijnen

Acceptatiecriteria: Criteria opgesteld door de belangrijkste stakeholders waaraan het Project Product moet voldoen om geaccepteerd te worden binnen de organisatie.

Acceptatie: Wie is verantwoordelijk voor het accepteren van het Project Product en op welke wijze zal het Project Product geaccepteerd gaan worden.

Helder verwachtingsmanagement mbt hetgeen opgeleverd gaat worden door het project.
Minder kans op vergeten belangrijke scope aspecten
Een beschrijving van wat wel en wat niet in scope is maakt het makkelijk om grip te houden op het changeproces binnen het project.
Snel duidelijk wat de afhankelijkheid is met externe producten zodat je daar op tijd aandacht aan kunt besteden.
Producten laten zich makkelijk vertalen naar Workpackages.
Het is helder en inzichtelijk wie de producten accepteert en wat de acceptatiecriteria zijn.
Voortgang is makkelijker bij te houden. Een product is klaar of niet klaar terwijl het bij een activiteit niet altijd duidelijk is wanneer deze afgerond is of niet.
Het betrekken van de eindgebruikers bij opstellen van de requirements voor de producten zorgt ervoor dat ze zich al vroeg betrokken voelen bij het project.
Het vergemakkelijkt de communicatie binnen het project.Voordelen Product Based Planning

Dus waarom zou je het niet doen?Wat heb je nodig om tevreden te vertrekken?

Voor jezelf
Belangrijke verwachtingen en leerpunten
Ieder punt op 1 geeltje

Verwachtingen

Techniek
Stap 2. Het maken van een Product Breakdown Structure


Groep documenten

External Products

Management Products

Het Project Product wordt vervolgens onderverdeeld in onderliggende producten, eerst op het niveau direct onder het Project Product en vervolgens naar steeds lagere niveaus tot voldoende detail bereikt is. Hierbij gelden de volgende regels:
1. Een lager gelegen product kan maar toebehoren aan 1 bovenliggend product.
2. Een Product Breakdown Structure heeft voldoende detail wanneer onderliggende producten in aparte Workpackages opgenomen kunnen worden waarvoor maar 1 verantwoordelijke persoon aangewezen kan worden voor de oplevering.
3. In een Product Breakdown Structure staan alleen producten en geen activiteiten.
4. Maak een onderverdeling in de volgende soorten producten met bijbehorende symbolen:

a.
Producten die binnen het project opgeleverd dienen te worden.


b.
Producten die voorwaardelijk zijn voor de levering van een of meerdere Specialist Products maar die buiten de verantwoordelijkheid van het project liggen.

c.

Producten die niet direct bijdragen aan de levering van het Project Product maar noodzakelijk zijn voor het managen van het project (bv. PID, Business Case).

d.
Groepering van een aantal onderliggende producten die gezamenlijk geen apart product vormen maar wel noodzakelijk zijn voor de realisatie van een bovenliggend product.

De filosofie achter het planningproces binnen PRINCE2 richt zich op:
het eerst identificeren van de producten die het project moet opleveren
En pas daarna op
activiteiten,
afhankelijkheden
capaciteit.


De filosofie achter PBP

6. Document the plan


5. Prepare the schedule


4. Prepare estimates


3. Identify activities and dependencies


1. Design the plan
Welke planning ga je maken?
Waar moet je rekening mee houden?


2. Define and analyse the products


Gebruik voor:
Project Plan
Stage Plan
Team Plan (optional)


7. Analyse the risks


© Crown Copyright 2009 Reproduced under license from OGC

Het Planningsproces; supersimpel

Plans

Change

Risks

Quality

Organization

Business
Case

Progress

PRINCE2 PRINCIPLES

PRINCE2 THEMES

PRINCE2 PROCESSES

PROJECT ENVIRONMENT

© Crown Copyright 2009 Reproduced under license from OGC

Projectplanning volgens PRINCE2

Techniek
Stap 4. Het maken van een Product Flow Diagram


VOORBEELD


Techniek
Stap 2. Het maken van een Product Breakdown Structure


Casco schip


Vergunning

Ontwerp zeilen

Ontwerp schip

Eisen en wensen

Houtwerk

Zeil

Navigatie
materiaal


Inrichting
bemanning

Motor

Zeilen

Schip

Tuigage

Compleet opgetuigd schip

Groep documenten

Werf

Bouwvoor-schriften

VOORBEELD

Dit noemen we Product Based Planning en bestaat uit de volgende onderdelen:
Het identificeren en beschrijven van het Project Product
Het maken van een Product Breakdown Structure
Het beschrijven van de Product Descriptions
Het maken van een Product Flow Diagram

Specialist Products

Nu in MS project overzetten als planning (stoppen met MM) de mm zijn producten, nu activiteiten toevoegen om deze producten te maken
Netwerk en stroken

Netwerkplanning

Opstellen planning

Planning voorbeeld

Netwerkplanning

Opstellen planning

Planning

Lag time en lead time

D Brick “Disaster Brick” Als een risico optreed en er wordt geen mitigatie uitgevoerd maar het risico slaat ten volle in bij het product/activiteit

C Brick Risico gelinked aan product/activiteit is opgetreden en dit is de herziene einddatum na uitgevoerde mitigatie regel

B Brick Ingebouwde slack (tolerantie ruimte)

A Brick Verwachte Start- en Einddata

Brick

Brick

Brick

Brick Planning /MANSUM

“MANSUM Planning” Sturen op Risico’s

Brick

Brick Planning gaat er vanuit dat je op iedere product/activiteit moet plannen in 4 bricks waarbij er steeds een stukje risico opslag wordt meegenomen

Haalbaarheid/
Zekerheid
<10% F10

Haalbaarheid/
Zekerheid
30% F30

Haalbaarheid/
Zekerheid
60% F60

Haalbaarheid/
Zekerheid
90% F90

Detailplanning

Detailplanning

Detailplanning

Detailplanning

Tot 9 maanden

Tot 6 maanden

Tot 3 maanden

De wet of regel van Boehm stelt dat de waarde van planning afneemt in tijdsperiodes van 3 maanden dit wordt uitgedrukt in een factor of %
Het uitgangspunt is dat producten en activiteiten worden gepland met specifieke start- en einddata
Na 3 maanden wordt de haalbaarheid en zekerheid van de planning verminderd

Wet van Boehm

Vragen?

Evaluatie
Opstellen Planning
D

C

B

A

A

C

D

B

> 9 maanden
Full transcript