Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

B. Vai trò của NN trong việc điều tiết nền kinh tế qua các h

No description
by

Giang Nguyen

on 25 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of B. Vai trò của NN trong việc điều tiết nền kinh tế qua các h

VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC ĐIỀU TIẾT NỀN KINH TẾ QUA CÁC HỌC THUYẾT LỊCH SỬ KINH TẾ
I. Qua các học thuyết chính trị tư sản
II. Qua học thuyết mác và liên hệ với thực tiễn nước ta
1. CNTT
2. CN trọng nông
3. KTCT tư sản cổ điển Anh
4. Keynes
5. Nền kinh tế hỗn hợp
6. KẾT LUẬN
- Thời gian: ở Anh, từ thế kỉ XV đến XVIII
- Bối cảnh:
lịch sử: tích lũy nguyên thủy tăng

kinh tế: kinh tế hàng hóa phát triển, thương nghiệp có ưu thế hơn sản xuất
--> thương nghiệp có vai trò rất lớn

chính trị: giai cấp tư sản mới ra đời, kinh tế tương đối mạnh, chính quyền gc quý tộc
--> CNTT ra đời nhằm chống lại CN phong kiến.

tư tưởng: thời kì phục hưng

- Đặc điểm:
đề cao vai trò của tiền, tích lũy tiền tệ thì phải thông qua thương mại - ngoại thương

đảm bảo quy tắc xuất siêu
nhà nước phải khuyến khích xk, hạn chế thậm chí cấm nhập khẩu:
đề cao vai trò can thiệp của nhà nước
Áp dụng: Pháp, Việt Nam,
- Bối cảnh:
CNTB chấm dứt thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ.

CNTT không còn phù hợp với thực tế, bị phê phán --> KTCTTSCĐ Anh (W.Petty, A.Smith, và D.Ricardo)
LLSX và QHSX của TBCN phát triển --> chấm dứt
tư bản thương nghiệp, mở đường cho tư bản công nghiệp và tư bản thương nghiệp.
- Đặc điểm:
phương pháp nghiên cứu mới
Nội dung: đa dạng phong phú, một trong những đỉnh cao của KTCT học.

Vai trò của Nhà nước: cơ chế thị trường và lợi ích cá nhân, bàn tay vô hình (Adam Smith)

Pháp vào thế kỷ thứ 18
các nhà trọng nông là một trong những người đầu tiên đưa ra tư tưởng về tự do kinh doanh
--> Làm rõ vai trò “bà đỡ” của nhà nước đối với nông nghiệp -->cần công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhưng trước hết cần bắt đầu từ nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp hàng hoá hiện đại.
khẳng định vai trò của nhà nước trong tạo điều kiện và môi trường hỗ trợ cho sản xuất phát triển, đặc biệt là sản suất nông nghiệp

phân tích nguyên nhân gây giảm sút tổng cầu và chỉ ra rằng để ngăn chặn hướng này không chỉ dựa vào cơ chế thị trường mà phải cần tới với vai trò điều tiết của nhà nước, đề ra những biện pháp chính sách can thiệp của nhà nước tư sản.

những năm 30 của thế kỷ XX
phê phán lý luận của các phái cổ điển và tân cổ điển về khả năng tự điều chỉnh của thị trường, nêu lên quan điểm về vấn đề khủng hoảng thất nghiệp, vai trò điều tiết của nhà nước
khẳng định cần có vai trò nhà nước trong điều tiết nền kinh tế. Vai trò đó được thể hiện tập trung ở việc điều chỉnh tổng cầu
Đối với cầu đầu tư:
Đối với tổng cầu tiêu dùng:
biện pháp và chính sách can thiệp

nó không phải là liều thuốc chữa chạy cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa thoát khỏi khủng hoảng và thất nghiệp. Trái lại nó còn nhiều mặt phản tác dụng,
nhận xét đánh giá lý thuyết về vai trò nhà nước của Keynes

có ý nghĩa thực tiễn và vẫn được các nước vận dụng (có kết hợp với các lý thuyết kinh tế khác) để điều hành kinh tế vĩ mô - biện pháp kích cầu
“liều thuốc hữu hiệu” của chủ nghĩa tư bản
P.A.Samuelson chủ trương phát triển nền kinh tế phải dựa vào cả “hai bàn tay” - cơ chế thị trường và nhà nước. “cả thị trường và chính phủ đều cần thiết cho một nền kinh tế vận hành lành mạnh”

Kinh tế thị trường là “một cơ chế tinh vi để phối hợp mọi người, mọi hoạt động và mọi doanh nghiệp thông quá hệ thống giá cả và thị trường. Nó là một phương tiện giao tiếp để tập hợp tri thức và hành động của hàng triệu cá nhân khác nhau
sự kết hợp giữa các phương pháp luận của Keynes và Tự do mới
4 chức năng chính của CP trong nền kinh tế thị trường:
thiết lập khuôn khổ pháp luật
trường có thể hoạt động hiệu quả.
bảo đảm sự công bằng
ổn định kinh tế vĩ mô
sửa chữa những thất bạn của thị trường để thị

hạn chế độc quyền
Ngăn ngừa và khắc phục các tác động tiêu cực từ bên ngoài
đảm nhận việc sản xuất các hàng hoá công cộng
Thuế

nhà nước với tư cách là người đại diện cho nhân dân, cho toàn xã hội, có nhiệm vụ quản lý đất nước về mặt hành chính - kinh tế;

Chỉ đến nhà nước xã hội chủ nghĩa mới xuất hiện vai trò kinh tế đặc biệt và mới mẻ - tổ chức và quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân ở tầm kinh tế vĩ mô lẫn vi mô, trong đó, vĩ mô là chủ yếu. Lý do:
nhà nước là người đại diện cho sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất, có nhiệm vụ quản lý các xí nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước
góp phần vào việc khắc phục những khuyết tật, phát huy mặt tích cực của kinh tế hàng hoá là một tất yếu khách quan.
1. Vai trò của nhà nước qua học thuyết Marx
2. Liên hệ thực tiễn Việt Nam
• Sự cần thiết và vai trò của nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam: càng quan trọng và khó khăn. Vì:
- Nền kinh tế ấy tuy có mặt thống nhất với yêu cầu định hướng đi lên xã hội chủ nghĩa về kinh té, song cũng có những mặt mâu thuẫn không phù hợp, đối lập với định hướng ấy. Hai khả năng phát triển TBCN và XHCN đều tồn tại khách quan.

Các công cụ nhà nước sử dụng để quản lý nền kinh tế:
- Kế hoạch và thị trường
- Xây dựng kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác hoạt động có hiệu quả
- Hệ thống pháp luật
- Các công cụ tài chính: Hệ thống thuế; Ngân sách nhà nước; Các công cụ tiền tệ; Các công cụ điều tiết kinh tế đối ngoại.

ĐẢNG TA đã xác định như sau:
Tiếp tục tạo lập các yếu tố thị trường, xây dựng pháp lý và thể chế; tăng cường sự kiểm tra, giám sát


Hình thành cơ chế quản lý nền kinh tế thị trườn, khắc phục yếu kém

đổi mới các công cụ quản lý vĩ mô
- trình độ phát triển LLSX còn thấp, khuynh hướng tự phát tư bản chủ nghĩa là điều không tránh khỏi.
- qua con đường phức tạp “một loạt bước quá độ”.
- bối cảnh lịch sử phức tạp, vừa có cơ hội thuận lợi vừa có thách thức khó khăn.

quan điểm về nhà nước không phải lúc nào cũng thống nhất
có sự vận động phát triển trong từng thời kỳ
nhà nước đều có vai trò quản lý điều tiết nền kinh tế, song mức độ và biện pháp khác nhau
Full transcript