Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hervormingsagenda rijksdienst

No description
by

tanja timmermans

on 13 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hervormingsagenda rijksdienst

Hervormingsagenda Rijksdienst
Waar komen we vandaan?
Andere
Overheid
'agenderen'
Vernieuwing Rijksdienst
'diversificeren'
Compacte
Rijksdienst
'realiseren'
Hervormings-
agenda
Rijksdienst
'verbreden en verdiepen'
Het Rijk wordt goedkoper & kleiner…

diverse taakstellingen, o.a.
€ 1,1 miljard Rutte-II

…maar door de werkwijze en organisatie te hervormen…
(delen van voorzieningen)
…en door slim
ICT in te zetten…
(basisregistraties, in 2017 digitaal)
wordt het Rijk slagvaardiger en blijft het Rijk goede dienstverlening leveren aan burgers en bedrijven.

De Hervormingsagenda in een notendop
Waar gaan we heen?
De Hervormingsagenda kent 2 sporen:
taakstellingen op apparaat dept Rutte-II
oplopend van 400 miljoen in 2016
tot 1,1 miljard in 2018 (structureel)

Beter inzichtelijk via apparaatsartikel sinds 'Verantwoord Begroten'

AZ, FIN, SZW, VWS: 4,4%
VenJ, DEF, EZ, IenM: 8,9%
BZ, BZK, OCW: 13,3%

Sturing belegd bij MinWenR en MinFIN

waar mogelijk baten van projecten
CRD en SGO benutten

projecten Compacte Rijksdienst en SGO
17 projecten Compacte Rijksdienst worden afgemaakt en waar mogelijk geïntensiveerd;

9 nieuwe projecten toegevoegd o.l.v. SGO en SG's;

Sturing belegd bij MinWenR en SGO

Besparingen a.g.v. deze projecten kunnen worden ingezet t.b.v. invulling departementale taakstellingen


Omvang personeel Rijk afgelopen jaren
Taakstellingen Rijksdienst afgelopen kabinetsperiodes
Projecten Compacte Rijksdienst
Toetsende rol MinWenR t.a.v. taakstellingen departementen op apparaat (1,1 mrd Rutte-II)
1. budgettaire verwerking in departementale begrotingen & MJN 2014
(is conform afspraken: getoetst door FEZ/OBR/IRF afgelopen zomer)

2. inhoudelijke maatregelen tbv departementale taakstelling toelichten.
Randvoorwaarden: niet afwentelen, passend binnen organisatie Rijksdienst
(besluit in begrotingsraden zomer 2014: departementen leveren uiterlijk medio maart 2014 brief aan minWenR)

3. in principe geen schuiven tussen beleids- en apparaatsbudget
(besluit in BVM VJN 2013, uitgewerkt in RBV sept 2013: departementen die toch afwijken, leggen verzoek aan minWenR voor medio maart)

4. toelichting op realisatiecijfers vs. ramingen en realisatie vorig jaar

(uitgewerkt in RBV sept 2013: departementen lichten medio maart per brief aan WenR toe)
Thema's t.a.v. apparaatsuitgaven komende periode


- zet daling omvang FTE's en externe inhuur door?

- inzet t.a.v. lage loonschalen vs. kleinere rijksdienst?

- worden beoogde besparingen op bedrijfsvoering (CRD-projecten 1-9) & primaire proces (CRD 10-17) bereikt, en leiden SGO-projecten tot nieuwe besparingen?

Waarom hervorming?
1. financiële uitdagingen:
4,2 miljard bezuiniging 2012-2018

2. maatschappelijke uitdagingen:
digitalisering, kwaliteit dienstverlening

3. politieke uitdagingen:
schuiven verantwoordelijkheid
overheid-burger
Projecten SGO
Enkele organisatieprincipes voor de rijksdienst uit de Hervormingsagenda
Enkele principes t.a.v. dienstverlening
Full transcript