Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Controlul tehnic de calitate

No description
by

Marin Nicoleta

on 16 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Controlul tehnic de calitate

Controlul tehnic de calitate

- parte integrant a procesului tehnologic -

Controlul tehnic de calitate este procesul ce se compune din totalitatea verificărilor şi încercărilor care se efectueaza asupra pieselor, subansamblelor si produselor finite, prin care se stabileşte concordanţa parametrilor cu caracteristicile tehnice impuse prin standarde, norme interne şi condiţii tehnice.

Controlul tehnic de calitate constă din ansamblul operaţiilor de control incluse în procesul tehnologic, care trebuie sa conţina:

- numarul operaţiilor de control;
- succesiunea dispunerii operaţiilor de control în procesul tehnologic;
- metodele si mijloacele de control.

Aceste operaţii de control se execută conform fişelor tehnologice şi instructiunilor de lucru stabilite. Materialele de baza, initiale, pentru stabilirea tehnologiei controlului sunt:
- desenele pieselor, subansamblelor si produselor;
- procesele tehnologice ale fabricarii pieselor, asamblarii si reglajului subansamblelor si subansamblului general;
- conditiile tehnice pentru piese, subansamble si produse finite.

Din punct de vedere al naturii încercarilor distingem:

1. încercari mecanice;
2. încercari tehnologice.

1. Încercarile de control mecanice sunt în general comune întregii industrii a constructiei de masini si utilaje.
Aceste încercri se efectueaza asupra tuturor materialelor, semifabricatelor, pieselor, subansamblelor si produselor finite.
Încercarile de control mecanice se executa prin: verificarea cu ochiul
liber (vizual), cu instrumente de masura uzuale, cu calibre si dispozitive de
control.

2.Încercarile de control tehnologice se efectueaza asupra materialelor pentru determinarea principalelor aspecte de prelucrabilitate prin procedeul ales. Se pot executa vizual, cu instrumente de masura, dispozitive, instalatii si automate de control.
Atât încercrile mecanice cât si cele tehnologice sunt normalizate, standardizate.
Încercarile de produs sunt încercarile care se executa la asimilarea în fabricatie a produsului, sau dupa modificari introduse în construcaie, în procesul tehnologic sau la materiale, modificari care pot influenta caracteristicile produselor.

Operaţiile de control se prevad obligatoriu dupa:

- cele mai importante operaţii tehnologice intermediare care trebuie sa asigure respectarea dimensiunilor si parametrilor de bază necesari pentru prelucrarea în continuare şi asamblare;
- operaţiile la care este posibil aparitia rebutului (condiii speciale de productie, complexitatea prelucrarii, echipamentul instabil etc.);
- operatii finale.

1.Controlul pe operatie si piesa se mai numeste si control intermediar.

Pentru un proces tehnologic dat numrul si organizarea punctelor de control sunt dictate de criterii de economicitate.

Din punct de vedere al fazei în care se execut controlul se deosebesc:

1.controlul pe operatie si piesa;
2.controlul final;
3.controlul de receptie.
4.controlul static

3. Controlul de receptie are loc la primirea în întreprindere a materialelor, materiilor prime si semifabricatelor. Controlul de receptie cuprinde probele de control urmatoare:

- controlul performantelor tehnice (constructive, functionale);
- controlul performantelor economice (randament, consumuri specifice de materiale, energetice etc,);
- control ergonomic, estetic;
- respectarea normelor de securitatea si sanatatea munci etc.
si sa se obtina informatiile necesare privitoare la stabilitatea în timp a procesului tehnologic.

2. Controlul final este controlul care se executa pe produsele finite si are un caracter complex, realizându-se conform standardelor si normelor interne.

Se prevad urmtoarele categorii de încercari:
a)încercari de produs;
b)încercri de lot.
Încercarile de lot cuprind o parte din încercarile de tip si reprezinta numarul minim de încercari în urma efectuarii carora, prin rezultatele pe care le furnizeaza, se poate stabili modul în care calitatea si performantele produsului considerat concord cu datele normativelor

Controlul statistic de calitate necesita parcurgerea urmatoarelor faze:

1. Analiza statistica a procesului tehnologic, premergatoare controlului statistic al calitatii, care are ca scop sa determine stabilitatea procesului tehnologic.

2. Întocmirea fişelor de control.

Înregistrarea şi interpretarea variaţiilor parametrice statistice ale valorilor caracteristicii de calitate studiate se face cu ajutorul unor fişe speciale numite fişe de control.

4. Controlul statistic

Controlul statistic prevede stabilirea calitatii productiei prin verificari sistematice ale pieselor în procesul de fabricatie.

Locul de munca trebuie sa fie asigurat cu fise de control statistic în care pentru pentru fiecare dimensiune sunt notate abaterile minime admise.

Controlul statistic se recomanda la fabricarea pieselor în serie mare, pe utilaje speciale, care trebuie sa asigure o calitate constanta, timp îndelungat.

Aplicarea controlului statistic al calitatii produselor este conditionat de cunoasterea modului de desfasurare a procesului de fabricatie.

3. Efectuarea controlului statistic al calitatii.

Controlul statistic constă în prelevarea la intervale anumite de timp a unor probe de mărime determinată, înscrierea rezultatelor măsurtorilor în fişe de control, şi apoi efectuarea interpretării acestor rezultate, luându-se deciziile corespunzătoare, conform metodei utilizate.
Full transcript